Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Alumil

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Arxellence

Ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ανάγκης για τη δημιουργία μιας δημοτικής βρεφονηπιακής μονάδας και αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων  στο Δήμο Διονύσου, με σκοπό να προάγει τις βέλτιστες πρακτικές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αειφόρου δόμησης, με χρήση καινοτόμων προϊόντων της Alumil. Η αειφόρος δόμηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης και μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε διπλωματούχους αρχιτέκτονες, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή εταιρείας, είτε σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν δικαίωμα ασκήσεως επαγγέλματος.

Όπως αναφερόταν και στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όσοι σχετίζονταν με τη διοργάνωση του διαγωνισμού και όσοι αναμείχθηκαν στη διαμόρφωση ή την προετοιμασία του προγράμματός του δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αμέσως ή εμμέσως.

 Ο διαγωνισμός διήρκησε περίπου 4 μήνες: Η έναρξη του ήταν στις 10 Ιανουαρίου 2018 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 31 Μαΐου 2018.

Καθώς ο διαγωνισμός ήταν συγκεκριμένος, αφορούσε δηλαδή αρχιτεκτονική πρόταση ενός κτιρίου, όφειλε να ερευνηθεί σε πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Έτσι λοιπόν, σε συνεννόηση με το Δήμο Διονύσου προτάθηκε συγκεκριμένο δημοτικό οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο, συνολικής έκτασης 497.92 τετραγωνικών μέτρων.  Τα τετραγωνικά μέτρα (καθαρή επιφάνεια) που αφορούσαν συγκεκριμένους χώρους που έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο κτίριο (π.χ υποδοχή, χώροι βρεφών, χώροι νηπίων, βοηθητικές υπηρεσίες) και οι όροι δόμησης αναγράφονταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Στην προκήρυξη αναγραφόταν αναλυτικά και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων από την κριτική επιτροπή ήταν τα εξής:

- Η αρχιτεκτονική ποιότητα της πρότασης και η λειτουργικότητα του κτιρίου

- Η κοινωνική διάσταση του σχεδιασμού και η ένταξη αρχών αειφόρου σχεδιασμού

- Το πνεύμα καινοτομίας, η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής και η χρήση των νέας γενιάς αρχιτεκτονικών συστημάτων της Alumil

Μοναδικό χαρακτηριστικό του διαγωνισμού ήταν ότι σε περίπτωση που ο Δήμος Διονύσου έκρινε ότι έχει τις δυνατότητες και επιθυμεί την υλοποίηση του έργου, δε θα μπορούσε να κάνει χρήση της πρότασης του πρώτου βραβείου, εάν δεν ανέθετε την εκπόνηση της μελέτης στην ομάδα που έλαβε το πρώτο βραβείο.

Κάθε διαγωνιζόμενος καθόρισε την εκάστοτε υποβαλλόμενη πρόταση με τον δικό του ενδεικτικό κωδικό ταυτοποίησης που αποτελούνταν από πενταψήφιο αριθμό και έπρεπε να γράψει τον κωδικό σε κάθε υποβαλλόμενο στοιχείο. Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος έπρεπε να υποβάλλει κλεστό, αδιαφανή και σφραγισμένο φάκελο.

Επιπλέον, η εκπόνηση μελέτης για βρεφονηπιακό σταθμό δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αποτελεί το πρώτο δημόσιο κτίριο στο οποίο καλείται ο άνθρωπος να ζήσει και να κοινωνικοποιηθεί. Επιπλέον, ο ρόλος ενός τέτοιου κτιρίου ως πρότυπο πράσινης δόμησης είναι εξίσου σημαντικός καθώς η εφαρμογή αειφόρου σχεδιασμού αποτελεί παράδειγμα για την κοινωνία.

Υπάρχουν συζητήσεις για την υλοποίηση της μελέτης και την πραγματοποίηση του έργου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α) και της Alumil. To Ε.Ι.Α είναι ένας ανεξάρτητος πολιτιστικός φορέας, η επιβίωση του οποίου στηρίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές μελών και στις χορηγίες.

Αναφορικά με το ρόλο του Ε.Ι.Α στο διαγωνισμό, ανέλαβε:

- Τη σύνταξη της κριτικής επιτροπής

- Τη διαδικασία εγγραφής των διαγωνιζόμενων/ παραλαβής των έργων/ παραχώρηση των γραφείων του για τη δυνεδρίαση της κριτικής επιτροπής.

- Την επικοινωνία με τους διαγωνιζόμενους

- Την οργάνωση της έκθεσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, καθώς και την επιμέλεια του καταλόγου που τη συνόδευε

Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός έγινε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής έδωσε κύρος στη διοργάνωση και ενδυνάμωσε περαιτέρω τη θέση της Alumil ως ηγέτη και πρωτοπόρο της αγοράς.

Η Alumil ανέλαβε τη χρηματοδότηση της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τα κόστη των βραβείων, της οργάνωσης της έκθεσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, καθώς και το κατάλογο που τη συνόδευε.

Ο Δήμος Διονύσου υπέδειξε το συγκεκριμένο δημοτικό οικόπεδο ως ενδεχόμενη θέση του βρεφονηπιακού σταθμού και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Το τμήμα Marketing ανέλαβε το στήσιμο και την προώθηση του διαγωνισμού.

Αξιοποιήθηκαν τα social media της εταιρείας, δημιουργήθηκε βίντεο για την γνωστοποίηση του διαγωνισμού(διαδίκτυο και social media) και newsletters, τα οποία στάλθηκαν σε όλους του αρχιτέκτονες που διαθέτει η εταιρεία στη βάση της σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσω των οποίων παροτρύναμε τη συμμετοχή τους.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού ήταν έμμισθη με το κόστος να το επωμίζεται η Alumil. Οι κριτές δεν είχαν γνώση του ονόματος των διαγωνιζόμενων. Η επιτροπή συνήλθε 10 ημέρες μετά τη λήξη τις προθεσμίας παράδοσης των μελετών και δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα σε 30 μέρες.

 

 

 

 

Ο διαγωνισμός έγινε στην Ελλάδα, με δυνατότητα συμμετοχών και από την Κύπρο.
 

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε τα εξής οφέλη:

1) Αναβάθμιση της περιοχής του Δήμου Διόνυσου με την πιθανή ανοικοδόμηση ενός βιώσιμου κτιρίου

1) Χρηματική απολαβή σε βραβευμένες μελέτες: 5.000€ στο πρώτο βραβείο, 4.000€ στο δεύτερο, 3.000€ στο τρίτο και 2 έπαινοι με έπαθλο τα 1.000€ έκαστος

2) Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, η μελέτη ανατίθεται υποχρεωτικά στο βραβευμένο αρχιτέκτονα, οπότε το όνομά του θα συνδεθεί με το έργο

3) Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, ο βραβευμένος αρχιτέκτονας θα προβληθεί στην ευρύτερη περιοχή και η διάκρισή του αυτή ίσως έχει αποτέλεσμα μελλοντικές συνεργασίες και ανάθεση έργων

4) Από τις 15 έως 25 Νοεμβρίου του 2018, στο Μουσείο Μπενάκη  παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι 50 μελέτες που διεκδίκησαν μία διάκριση στο πλαίσιο του διαγωνισμού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προβολή των αρχιτεκτόνων. Οι επισκέπτες μπορούσαν να προμηθευτούν δωρεάν τον κατάλογο του διαγωνισμού Arxellence, όπου γινόταν εκτενής παρουσίαση και περιγραφή των των μελετών με πλούσιο υλικό εικόνων και σχεδίων. Το παραπάνω ήταν ένας ακόμη τρόπος προβολής των αρχιτεκτόνων και του έργου τους

5) Προώθηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής ως ένας οργανισμός με κύρος

 

Τα οφέλη του διαγωνισμού:

1) σε περίπτωση υλοποίησης της πρότασης που πήρε το πρώτο βραβείο, το κτίριο θα επανδρωνόταν από αρχιτεκτονικά συστήματα της εταιρείας (κόστος που θα επωμιζόταν η εταιρεία), άρα το brand της Alumil θα γινόταν πιο γνωστό και η εταιρεία θα συνδεόταν με ένα project όπου σκοπός είναι η αειφόρος δόμηση

2) αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο όχημα για την προσέγγιση νέων αρχιτεκτονικών γραφείων και τη σύσφιξη σχέσεων με τα υπάρχοντα

3) αξιοποίηση αρχιτεκτονικών συστημάτων της εταιρείας στις μελέτες των διαγωνιζομένων, άρα εξοικείωση με συστήματά μας και από αρχιτέκτονες που δεν τα γνώριζαν

4) δώσαμε ένα κίνητρο σε επαγγελματίες αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να γνωρίσουν τα νέα μας προϊόντα και να επισκεφτούν τα showroom της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λεμεσό, καθώς η μελέτη απαιτούσε εφαρμογή δικών μας συστημάτων

5) σύνδεση της Alumil με διαγωνισμούς που προάγουν την αρχιτεκτονική