Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές: Εφαρμογή τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στην περιοχή Στρατωνίου Χαλκιδικής

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική και η αξιοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.

Οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές αφορούν τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στις κοινωνίες των περιοχών δραστηριότητάς μας, μιας και η επίδραση τους είναι τόσο οικονομοτεχνική, αλλά κυρίως περιβαλλοντική με πολλαπλά οφέλη.

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας (>30 έτη)

Οι Ξηρές Αποθέσεις αποβλήτων κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς συνδέονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την αποθήκευση των αποβλήτων, ενώ επιπλέον ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, (Στρατώνι Χαλκιδικής). Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου, καθώς και από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα παλαιότερων χρήσεων (1960-1995).

Πρόκειται για μία υποδομή υψηλών προδιαγραφών και μία επένδυση αξίας 100 εκ. δολαρίων, που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την επιτακτική ανάγκη κατάργησης των παλαιών χώρων απόθεσης και τη δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου χώρου, με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=42fLCUNcsjg

 

Όχι

Η υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών δημιουργεί αυτομάτως ανάγκη για εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με υιοθέτηση και ανάπτυξη κοινής κουλτούρας περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας, εντός και εκτός εργασιακού χώρου.

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, περιοχή Μαδέμ Λάκκου, Μεταλλεία Κασσάνδρας, βορειοανατολική Χαλκιδική.

H τεχνολογία ξηρής απόθεσης έχει μια σειρά από σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για τις περιοχές όπου εφαρμόζεται:

Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της μικρότερης κατάληψης γης για την αποθήκευσή τους
Εξοικονόμηση νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία
Η στερεά σύσταση των αποτιθέμενων καταλοίπων αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια, μέσω της μείωσης των γεωτεχνικών κινδύνων
Αύξηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έργου

 

Μάθετε περισσότερα: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/praktikes/

 

Η υιοθέτηση καινοτόμων - βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών όπως η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης στη λειτουργία μας, ικανοποίει το βασικό μας μέλημα να επενδύουμε σε καινοτόμες πρακτικές του κλάδου μας μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Παράλληλα, δημιουργεί αυτομάτως ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης στη δραστηριότητα μας και πιο διευρυμένα στον μεταλλευτικό κλάδο.