Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενέργεια

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έγιναν επεμβάσεις που είχαν ως στόχο την βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων και των τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού καθώς και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας της.

Το έργο απευθύνεται όχι μόνο στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αλλά, λόγω της μεγάλης τουριστικής του εμβέλειας, σε όλους του πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε όλους του επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

2016-2018

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης οδικών τμημάτων συνολικού μήκους 12  Km σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ήτοι:

  • Εργασίες χωματουργικών για την διαπλάτυνση , βελτίωση της οριζοντιογραφίας και μηκοτομής των οδικών τμημάτων
  • Κατασκευή τεχνικών έργων , οδοστρωσίας και  ασφαλτικής στρώσεως
  • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και θέας
  • Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
  • Εργασίες για την σήμανση και ασφάλεια των οδικών τμημάτων

Πιο συγκεκριμένα κάποιες από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν  στα τμήματα των οδών :

  • Από διασταύρωση Αγ. Τριάδος έως Ι.Μ. Ρουσσάνου
  • από Καστράκι μέχρι τον ελιγμό πριν την Ιερά Μονή Ρουσάνου
  • από διασταύρωση προς Ιερές Μονές Ρουσάνου και Αγίας Τριάδας προς Καλαμπάκα, καθώς και
  • παρεμβάσεις στις εισόδους των Ιερών Μονών, κυρίως της Ιεράς Μονής  Αγίων Πάντων (Βαρλαάμ) και της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Η άσκηση συγκροτημένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού ζητήματος της ασφάλειας στις μεταφορές και συγκεκριμένα στις οδικές μεταφορές. Με τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου η Περιφέρεια Θεσσαλίας βοηθά την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων ενώ  υποστηρίζει και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.