Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Ελληνικός Χρυσός

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η συνολική βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στα μεταλλευτικά χωριά αλλά και συνολικά στο Δήμο Αριστοτέλη.

Οι παραπάνω δράσεις αφορούν τους κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη.

Από το 2012 - σήμερα.

Η δράση αυτή αναφέρεται σε εθελοντικές ενέργειες της Ελληνικός Χρυσός με στόχο την βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών των τοπικών κοινωνιών της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Εξ ορισμού οι δράσεις που αναλύουμε σε αυτήν την κατηγορία ξεπερνούν τις νομικές υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία απέναντι στην τοπική κοινωνία της περιοχής στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής περιλαμβάνει βελτιώσεις των υποδομών της περιοχής (δρόμοι, σύστημα υγείας, διόρθωση ζημιών δημοσίων κτηρίων- χώρων κτλ.), υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής (υποστήριξη δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κατοίκων, εκπαιδεύσεις ανέργων, στήριξη και προώθηση γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας) και τέλος ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (πολιτική προμηθειών, υποστήριξη τουρισμού, υποστήριξη και προβολή αγροτικών προϊόντων της περιοχής).

Μέσα στα χρόνια της κρίσης πολλές κρατικές δομές όπως το οδικό σύστημα ή το σύστημα υγείας στερούνται πόρων για συντήρηση και ανάπτυξη. Στη περιοχή των μαντεμοχωρίων, η εταιρεία υποστηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η βελτίωσή του οδικού δικτύου και η συνεχής υποστήριξη του κέντρου υγείας στο Παλαιοχώρι αποτελούν απτά παραδείγματα. Επιπλέον η εταιρεία αναλαμβάνει υποστήριξης της δασικής προστασίας και της πυρασφάλειας της περιοχής όπως επίσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.Η βελτίωσή του οδικού δικτύου και η συνεχής υποστήριξη του κέντρου υγείας στο Παλαιοχώρι αποτελούν απτά παραδείγματα. Επιπλέον η εταιρεία αναλαμβάνει υποστήριξης της δασικής προστασίας και της πυρασφάλειας της περιοχής όπως επίσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Ενδεικτικά μέσα στο 2014 δόθηκαν για έργα υποδομής 314.104,95€ ενώ το ποσό για υποστήριξη σε κοινωφελείς οργανισμούς ανήλθε σε 95.970,73€.

Στηρίζουμε την τοπική οικονομία, την τοπική αγορά, το εμπόριο, τους προμηθευτές, τους εργολάβους τους ντόπιους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες με πράξεις.

Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, σημαίνει στην πράξη ότι στηρίζουμε την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων του τόπου μας.

Και αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών και δομών, των σχολείων, των ιατρείων και των τοπικών αρχών.

Στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής.

Στην ενίσχυση των συλλόγων των τοπικών ομάδων, των δράσεων και πρωτοβουλιών συλλόγων και φορέων.

Και στην ενίσχυση του εθελοντισμού: με την εθελοντική ομάδα διάσωσης της Ελληνικός Χρυσός, με την στήριξη των εθελοντών του Δήμου Αριστοτέλη και της πολιτικής προστασίας.

Τα έργα υποδομής που υλοποιούνται αποφασίζονται σε συνεννόηση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η συμμετοχή των εργαζομένων σε κάποιες δράσεις είναι ενεργή και απαραίτητη. Παραδείγματος χάριν, για την υλοποίηση της προστασίας οι εργαζόμενοι έχουν οργανώσει εθελοντικές ομάδες διάσωσης.

Δήμος Αριστοτέλη, Νομός Χαλκιδικής.

Η ικανοποίηση των κατοίκων από την ποιότητα των υποδομών της περιοχής αυξάνεται διαχρονικά (τακτικές έρευνες αγοράς).

Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια, ενισχύθηκε κατά 800% η τοπική οικονομία σε όλη την περιοχή, μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η τοπική αγορά και το εμπόριο ενισχύθηκαν κατά 800% μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας την περίοδο 2006-2013. Σε πραγματικούς αριθμούς, η ενίσχυση αυτή μεταφράζεται σε 56 εκ. ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο, αυτή η αύξηση ξεπερνά το 160% σε ολόκληρη την ζώνη της ΒΑ Χαλκιδικής ενώ στην Ολυμπιάδα και την Μεγάλη Παναγία φτάνει το 400%.

Πιο δυνατό παράδειγμα αυτό της Ολυμπιάδας που τον τελευταίο χρόνο βιώνει την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά 400%, αύξηση στις προκρατήσεις και αναπτυξιακή ώθηση στην τουριστική αγορά.

Σε όλα τα χωριά της περιοχής ξενοδοχεία, ξενώνες και καταλύματα έχουν πληρότητες όλο το χρόνο, λόγω της παραμονής εργαζόμενων, συνεργατών και επισκεπτών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με αντίστοιχη ώθηση στην τοπική αγορά.

Πέραν αυτού, ευνοείται σημαντικά και η παραδοσιακή τουριστική βιομηχανία της προ Άθω περιοχής, με την ενίσχυση δράσεων και δομών, αλλά και μέσω του ρευστού που καταλήγει στην περιοχή άμεσα και έμμεσα από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η εικόνα της εταιρείας βελτιώνεται διαχρονικά στην περιοχή (τακτικές έρευνες αγοράς). Επιπλέον, το προσωπικό της εταιρείας πλέον μένει στην περιοχή καθώς είναι ικανοποιημένο από τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στα χωριά πέριξ των μεταλλείων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περιττές μετακινήσεις, γίνεται πιο εύκολη η προσέλκυση νέων στην περιοχή ενώ στηρίζεται και η τοπική οικονομία μέσω της αύξησης των νέων νοικοκυριών με μικρά παιδιά στην περιοχή.