Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενίσχυση Απασχόλησης

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Στόχος του θεσμού είναι η επίτευξη καλύτερης σύνδεσης και ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπροσώπους της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας για την καλύτερη προετοιμασία των αυριανών στελεχών, με ευρύτερες γνώσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.

Στην ημερίδα συμμετέχουν φοιτητές από μεταπτυχιακά προγράμματα δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε τομείς όπως διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, αλλά και άλλων προγραμμάτων συναφούς αντικειμένου.

Μετά από συνεργασία με τα πανεπιστήμια, οργανώνεται μια ημερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται εισηγήσεις από εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και ακολουθεί διάλογος μεταξύ των φοιτητών και των εισηγητών. Επιπροσθέτως, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να ξεναγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μιας βαριάς βιομηχανίας που λειτουργεί με προηγμένη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον. Η επιλογή των θεμάτων προς συζήτηση γίνεται με άξονα τις εκάστοτε ευκαιρίες και προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται δύο φορές το χρόνο και φιλοξενείται στα εργοστάσια ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας και στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές, συνοδεία μηχανικών, παρακολουθούν τη διαδικασία της παραγωγής του τσιμέντου και επισκέπτονται το εργαστήριο της Διεύθυνσης ‘Έρευνας και Ποιότητας, όπου γίνεται εφαρμοσμένη έρευνα.

Περισσότεροι από 3.000 φοιτητές έχουν παρακολουθήσει, από το 2002 έως το 2013, 22 συνολικά εκδηλώσεις στο εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας και στο εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και τους έχει δοθεί η δυνατότητα αφενός να έρθουν σε επαφή και να περιηγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μιας βαριάς βιομηχανίας που λειτουργεί με προηγμένη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον, αφετέρου δε να συνδεθούν και να συνδιαλαγούν με εκπροσώπους της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, αποκτώντας ευρύτερες γνώσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.