Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

ELVALHALCOR

Boost your career - We elVALUE next generation

Η πρωτοβουλία αυτή του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, διοργανώθηκε με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση της νέας γενιάς. Με στόχο να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε φοιτητές τη δυνατότητα και την ευκαιρία, όχι μόνο να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στις εγκαταστάσεις της Elval, αλλά να παρακολουθήσουν ένα εξειδικευμένο σεμινάριο (workshop) ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς. Ένα σεμινάριο που θα αφορά το εργασιακό τους μέλλον, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους βοηθήσει να αναδείξουν τα προσόντα τους, ενώ παράλληλα θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες/γνώσεις που θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Στους φοιτητές που απασχολούνται εποχικά στις εγκαταστάσεις της Elval (τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor).

Ημερίσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/εκδήλωση (17.07.2019).

Με άξονα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ElvalHalcor, την εστίασή της στα θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και την επιλογή της να αποτελεί έναν οργανισμό ανοιχτό στη μάθηση, σχεδιάστηκε, από την Elval (τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor) η εκδήλωση Boost Your Career, We elVALUE Next Generation που σκοπό είχε να καταστήσει ενήμερους τους ανθρώπους της επόμενης γενιάς εργαζομένων για την εργασιακή πραγματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή και να ενισχύσει τις προοπτικές ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν με προσωπική πρόσκληση που έλαβαν, ώστε να αισθανθούν και να αντιληφθούν ότι αυτή η εκδήλωση τους αφορά προσωπικά και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του εξειδικευμένου σεμιναρίου (workshop), υλοποιήθηκε αρχικά ένα βιωματικό παιχνίδι για τους συμμετέχοντες. Το παιχνίδι αυτό, έγινε με στόχο να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο, να ενισχύσει την μεταξύ τους επικοινωνία και τη μεταξύ τους σχέση, ενώ παράλληλα συνέβαλε στο να ανεβάσει την ενέργεια και τη θετικότητα της ομάδας.

 

Το workshop πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Elval, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από το Alba Graduate Business School. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε, είχε τίτλο “Learning in the Digital Era & The Future of Work” εστίασε στα παρακάτω:

Συζήτηση για τις κύριες διαστάσεις που αφορούν το εργασιακό μέλλον αλλά και τον κόσμο, όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα:

Τεχνολογία και το μέλλον της εργασίας
Δεξιότητες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού
Κοινωνικές επιπτώσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος

Ανασκόπηση των πιο γνωστών μοντέλων μάθησης και σύγκρισή τους με ένα μοντέλο μάθησης πιο εφαρμόσιμο στην ψηφιακή εποχή 
Κριτική συζήτηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων στρατηγικών για βελτίωση της μάθησης σύμφωνα με μια  προσέγγιση διασυνδεδεμένης μάθησης
Αναζήτηση και κατανόηση της έννοιας του Learning Agility (μαθησιακής ευελιξίας), της ικανότητας δηλαδή να μαθαίνει /κατακτά κανείς νέες δεξιότητες και να αναπτύσσει νέες συμπεριφορικές δεξιότητες εμπειρικά, ώστε να έχει τη βέλτιστη απόδοση υπό δύσκολες, διαφορετικές συνθήκες ή ακόμη κι αν κάτι το αντιμετωπίζει για πρώτη φορά
Σχεδιασμός ενοποιημένων, σύνθετων προσεγγίσεων για τη δική μας μάθηση που θα αποδώσουν τα βέλτιστα για την τρέχουσα μαθησιακή δομή μας, ενώ  παρακολουθούμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής.

Η διάρκεια ήταν 3 ώρες και περιελάμβανε εισήγηση, συζήτηση και ασκήσεις.

 

Αμέσως μετά τη λήξη του workshop, τους συμμετέχοντες συνάντησε ο Διευθυντής Παραγωγής του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, ο οποίος μοιράστηκε μαζί τους την εμπειρία του στην Elval, τους περιέγραψε το Business και τους προέτρεψε να υιοθετήσουν τη νοοτροπία του agility, προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην ψηφιακή εποχή.

 

Στο τέλος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αξιολόγηση τόσο του workshop, όσο και της εκδήλωσης στο σύνολό της, η οποία είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η εκδήλωση έκλεισε  με γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου συμμετέχοντες (φοιτητές/εποχικοί εργαζόμενοι) και διοργανωτές (στελέχη της Elval), είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλα όσα παρουσιάστηκαν κατά το workshop. Συζητήσαμε με τους συμμετέχοντες, ακούσαμε τους προβληματισμούς των παιδιών και τους καθοδηγήσουμε σε ό, τι χρειάζονταν.

Για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκδήλωσης δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα. Συνεργαστήκαμε με το Alba Graduate Business School για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Learning in the Digital Era & The Future of Work”, καθώς και με μία διαφημιστική εταιρία για τη δημιουργία του απαιτούμενου υλικού για την εσωτερική επικοινωνία της εκδήλωσης και του σεμιναρίου.

Για τη διεξαγωγή της πρωτοβουλίας αυτής, συμμετείχαν και συνεργάστηκαν άψογα, η ομάδα του τμήματος Human Resources, συνάδελφοι από το τμήμα ΙΤ, την ηλεκτρονική συντήρηση, καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας.

Εγκαταστάσεις ElvalHalcor στον τομέα έλασης αλουμινίου (Elval), Οινόφυτα Βοιωτίας

Συνολικά την εκδήλωση αυτή παρακολούθησαν 35 φοιτητές που εργάστηκαν στην Elval και 15 φοιτητές/εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε θυγατρικές του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor. Οι 50 αυτοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, μέσα  από το ειδικά αυτό διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιελάμβανε βιωματικό παιχνίδι και εκπαίδευση, να διασκεδάσουν, να κοινωνικοποιηθούν, να κερδίσουν γνώσεις, να αισθανθούν αυτοπεποίθηση και να είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα και φυσικά να αντιληφθούν ότι η Εταιρία στην οποία εργάζονται ενδιαφέρεται για τη βελτίωση, την απασχολησιμότητά τους και είναι ένας οργανισμός που παρέχει ευκαιρίες, προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της.

 

Μέσα από την εκδήλωση αυτή που είχε εκπαιδευτικό/ενημερωτικό χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες είχαν την  ευκαιρία, να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να αντιληφθούν την αξία της διαπροσωπικής επαφής στον εργασιακό χώρο και να γνωρίσουν πως η ομαδικότητα και το θετικό κλίμα προάγει την παραγωγικότητα.

  • Employer Branding
  • Ενίσχυση της εικόνας ως Learning Organization
  • Ικανοποίηση εργαζομένων
  • Δέσμευση εργαζομένων
  • Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος  και της συναδελφικότητας.