Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Bottles2boats (B2B) "Από Μπουκάλια σε Σκάφη"

Το Bottles2boats ή B2B είναι ένα ολιστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που μετατρέπει τα πλαστικά μπουκάλια σε ιστιοφόρα. Προωθεί τον «Εκπαιδευτικό Κύκλο της Ανακύκλωσης», μια κυκλική, βιώσιμη ιδέα με πενταπλό στόχο και αντίστοιχη διαδικασία κατασκευής σκαφών πέντε βημάτων. Ο Εκπαιδευτικός Κύκλος Ανακύκλωσης επικεντρώνεται στη συμμετοχή παιδιών και σχολείων για την εφαρμογή και τη λειτουργία του περιβαλλοντικού προγράμματος με επίκεντρο τη νεολαία μέσω ενός πλήρους κύκλου που διατηρεί τον εαυτό του και την κοινότητα μακροπρόθεσμα.

 

Bottles2boats ή B2B, μέσω του Εκπαιδευτικού Κύκλου Ανακύκλωσης, επιδιώκει να επιτύχει 1) εκπαιδευτική ευαισθητοποίηση μέσω της συλλογής πλαστικών μπουκαλιών, 2) φυσική δραστηριότητα μέσω μηχανών τεμαχισμού που περιλαμβάνουν φυσική ενέργεια και άσκηση, 3) καινοτόμο ανακύκλωση μέσω της χρήσης προσαρμοσμένων αργαλειών πλέξτε πλαστικά κορδόνια σε ένα δίχτυ, 4) ανακυκλωμένο εξοπλισμό κατασκευάζοντας σκάφη από υφασμένα πλαστικά δίχτυα και 5) ανταμείψτε τη συμμετοχή πλέοντας τα ολοκληρωμένα σκάφη για σκοπούς εκπαίδευσης ή αναψυχής.

 

Οι στόχοι των Bottles2boats (B2B) κατηγοριοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη της νεολαίας, το Bottles2boats δίνει την ευκαιρία σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες, να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και μιας πρωτότυπης ιδέας. Επιδίωξε να δώσει ευκαιρίες σε 16 νέους με λιγότερες ευκαιρίες από 8 χώρες να συμμετάσχουν σε μια δομημένη εθελοντική δραστηριότητα με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό περιελάμβανε περαιτέρω ανάπτυξη ενός ήδη καινοτόμου μη τυπικού εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης (The Educational Circle of Recycling) και ενδυνάμωση των νέων μέσω της αίσθησης της δημιουργίας. Τόνισε επίσης τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της περιβαλλοντικής συνείδησης στους συμμετέχοντες και την τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα επεδίωκε επίσης να ενισχύσει την ικανότητα των οργανώσεων να δημιουργούν καινοτόμες κοινωνικο-εκπαιδευτικές δραστηριότητες για νέους με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και την ένταξή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, καθώς και να προωθήσει την αξία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ως μέσο ανάπτυξης Ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό έγινε αντιληπτό από τα Bottles2boats χρησιμοποιώντας έναν διπλό, νεοκεντρικό σκοπό.

 

Ο πρώτος σκοπός αφορά μια ομάδα -στόχους νέων που αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα, προσωπικής ή ψυχολογικής φύσης και συνεργάζονται με τους αποστολείς μέσω διαδικασιών εργασίας νέων ή κοινωνικής εργασίας για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των νέων καθώς και η επαφή τους με πρακτικές δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις. Ο δεύτερος σκοπός αφορά ως ομάδα -στόχο, τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχουν στον ολιστικό κύκλο εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα. Αυτός ο κύκλος ξεκινά με την εκπαίδευσή τους στην τάξη (εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας), συνεχίζεται με τη συλλογή πλαστικών μπουκαλιών νερού, την επεξεργασία του πλαστικού με καινοτόμα μηχανήματα (τεμαχιστή ποδηλάτων, κόφτη, πλαστικό αργαλειό κ.λπ.) .), τη δημιουργία σκαφών (μαζί με ξένους εθελοντές) και προσφορά δωρεάν μαθημάτων ιστιοπλοΐας στους συμμετέχοντες μαθητές. Επίσης, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με το παρόν σχέδιο που αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για την υλοποίησή τους δύο από τα παραπάνω βήματα, ενώ έφερε τους εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε επαφή με μαθητές που, εκτός από τους άμεσους εκπαιδευτικούς στόχους, εξοικειώθηκαν με το Πρόγραμμα και είχαν κίνητρο να συμμετάσχουν σε αυτό στο μέλλον.

 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, το Bottles2boats ανταποκρίνεται στον πενταπλό στόχο του The Educational Circle of Recycling: 1) περιβαλλοντική και εκπαιδευτική ευαισθητοποίηση, 2) φυσική δραστηριότητα, 3) καινοτόμος ανακύκλωση, 4) ανακυκλωμένος εξοπλισμός και 5) ανταμοιβή για συμμετοχή.

 

Ο πρώτος στόχος ξεκινά στα σχολεία, αναζητώντας την πηγή εκπαίδευσης και προωθώντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της συλλογής πλαστικών μπουκαλιών. Μαζί με αυτό, ο δεύτερος στόχος προώθησης της φυσικής δραστηριότητας αντιμετωπίζεται με τη χρήση μηχανών άσκησης πλαστικού τεμαχισμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές στο σχολείο. Εδώ, ο τρίτος στόχος της καινοτομίας παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς η νεολαία συμμετέχει σε μοναδικούς και ενδιαφέροντες τρόπους ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών. Κατά συνέπεια, οι μαθητές βλέπουν το αποτέλεσμα των ανακυκλωμένων πλαστικών μπουκαλιών, τα οποία γίνονται πλαστικά κορδόνια, στη συνέχεια υφαίνονται σε πλαστικά δίχτυα και γίνονται ιστιοφόρο. Ο πέμπτος στόχος για την ανταμοιβή της συμμετοχής δίνει την ευκαιρία σε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία πλαστικοποίησης και κατασκευής σκαφών-να βιώσουν κάτι διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, στην περίπτωση αυτή, μαθήματα ιστιοπλοΐας χρησιμοποιώντας το ιστιοφόρο που βοήθησαν στην κατασκευή του. Αυτό δίνει σε όλους το κίνητρο να συνεχίσουν τη διαδικασία και να συνεχίσουν τον Εκπαιδευτικό Κύκλο της Ανακύκλωσης.

 

Το Bottles2boats ιδρύθηκε στην πόλη της Καλαμάτας, Ελλάδα, κατά μήκος της Μεσογείου. Η τοπική κοινότητα και οι τουρίστες έχουν έναν τρόπο ζωής επικεντρωμένο στην παραλία, ο οποίος εκθέτει τους ανθρώπους στη σκληρή πραγματικότητα της ρύπανσης των υδάτων και το ανησυχητικό ζήτημα με τα πλαστικά μιας χρήσης, ιδιαίτερα με τα πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά μπουκάλια πωλούνται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην κοινωνία, χωρίς συνείδηση ​​ή ανησυχία για το βασικό υλικό του πλαστικού, τη διαδικασία παραγωγής και τη διάθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα πλαστικά μπουκάλια αποτελούν επίσης ένα μεγάλο ποσοστό απορριμμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα, τις παραλίες, τους κόλπους, τους δρόμους και τα γενικά απόβλητα της κοινότητας. Η Bottles2boats απαντά σε αυτήν την πρόκληση που επικεντρώνεται στα απορρίμματα πλαστικών μπουκαλιών.

 

Από μια άλλη πλευρά, αυτό το πρόγραμμα κατανοεί επίσης την αυξανόμενη τάση στη σύγχρονη κοινωνία όπου τα παιδιά και οι νέοι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε εσωτερικούς χώρους και παραμελούν τη σωματική άσκηση ή το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους. Αναγνωρίζοντας ότι η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντικός παράγοντας για τη συνολική υγεία και ευεξία, το Bottles2boats στοχεύει να ενσωματώσει αυτήν την πτυχή στο γενικό πρόγραμμα.

 

Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου τα σχολεία λειτουργούν ως η βασική πηγή κατάρτισης για τη νεολαία. Η Καλαμάτα είναι μια μικρή πόλη όπου η περιβαλλοντική συνείδηση ​​λείπει στην κοινότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν ή δεν ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις του τρόπου ζωής τους, των ενεργειών, των αποφάσεων και των αγορών τους. Τα πλαστικά μιας χρήσης, και συγκεκριμένα, τα πλαστικά μπουκάλια, αποτελούν περιβαλλοντικό κίνδυνο που η κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί και να δράσει άμεσα.

 

Το Bottles2boats καταλαβαίνει επίσης ότι τα κοινοτικά προγράμματα πρέπει να εμπνέουν διασκέδαση, ενδιαφέρον, καινοτομία, μοναδικότητα και μια εξαιρετική πτυχή ή ανταμοιβή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ξαναζήσει. Αυτή η ανάγκη είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν ασχολείστε με παιδιά και νέους, καθώς απαιτεί κίνητρο για να προσελκύσετε την προσοχή, να διατηρήσετε το ενδιαφέρον και να προχωρήσετε σε ένα πρόγραμμα μέχρι την ολοκλήρωσή του. Στην Καλαμάτα, η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ή σημασία. Οι περισσότεροι νέοι διαπιστώνουν ότι η ανακύκλωση δεν προσφέρει ένα ορατό, απτό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Το Bottles2boats προωθεί τον «Εκπαιδευτικό Κύκλο της Ανακύκλωσης», όπου αυτές οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται, με λύσεις πολύπλευρες και καινοτόμες, ενώ ανταποκρίνονται επίσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

Ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα ανακύκλωσης είναι συνήθως μεμονωμένες διαδικασίες. Οι άνθρωποι συμμετέχουν με έναν τελικό στόχο ή ως αποτέλεσμα ένα μόνο προϊόν. Τα Bottles2boats ξεπερνούν αυτήν την κοινή αντίληψη ότι η ανακύκλωση είναι μονόδρομος με μόνο ένα τελικό προϊόν. Αυτό το πρόγραμμα δεσμεύεται για τον "Εκπαιδευτικό κύκλο της ανακύκλωσης", ο οποίος ολοκληρώνει έναν πλήρη κύκλο και συνεχίζει, χωρίς τέλος.

Το Bottles2boats ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 ως έργο για το Erasmus+ European Solidarity Corps (ESC), στο οποίο συμμετείχαν πρώτα και κύρια οι ντόπιοι μαθητές ενός δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου στην Καλαμάτα, καθώς και διεθνείς εθελοντές. Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε με την εκπαίδευση των μαθητών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συλλογή πλαστικών μπουκαλιών για ανακύκλωση. Αυτό έγινε το πρώτο τρίμηνο του 2018, ακολουθούμενο από το πιλοτικό στάδιο κατασκευής του πρώτου ιστιοφόρου Optimist dinghy τον Ιούνιο-Ιούλιο 2018. Τον Ιούλιο του 2018, το ιστιοφόρο δοκιμάστηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα και κρίθηκε αξιόπλοο, αποδεικνύοντας έτσι την επιτυχία της κατασκευής του ιστιοφόρου από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Το έργο συνεχίστηκε με τη συνεχή συλλογή πλαστικών μπουκαλιών στα σχολεία της Καλαμάτας. Η δεύτερη φάση του έργου ESC έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπου περισσότεροι διεθνείς εθελοντές έφτασαν για την κατασκευή ενός άλλου ιστιοφόρου Optimist dinghy. Το έργο συνεχίζεται με τη συλλογή μπουκαλιών, καθώς και την εκπαίδευση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τώρα το 2021, το έργο θα λάβει βελτιωμένη μορφή όσον αφορά τις μεθόδους, την εκτέλεση, τα αποτελέσματα και τον συνολικό αντίκτυπο.

Το Bottles2boats ξεκινά με εκπαιδευτικά μαθήματα σε σχολεία, σε συνδυασμό με ένα σύστημα συλλογής ανακυκλωμένων πλαστικών μπουκαλιών. Ταυτόχρονα, οι μαθητές διδάσκονται να χρησιμοποιούν πλαστικούς τεμαχιστές με άσκηση, με τη μορφή ενός τεμαχιστή-ποδηλάτου που κόβει τα πλαστικά μπουκάλια σε νιφάδες ή ενός κινητού τεμαχιστή που τεμαχίζει τα πλαστικά μπουκάλια σε κορδόνια. Εδώ, η εκπαίδευση και η φυσική δραστηριότητα συνδυάζονται, προχωρώντας προς το τρίτο βήμα της καινοτόμου ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένους αργαλειούς που κατασκευάζουν πλαστικά δίχτυα. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ειδικούς αργαλειούς για ύφανση, για να φτιάχνουν πλαστικά δίχτυα από τα πλαστικά κορδόνια που έχουν τεμαχίσει. Αυτά τα πλαστικά δίχτυα στρώνονται και πιέζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας φύλλα για να σχηματίσουν τη δομή ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους Optimist. Τα ιστιοφόρα, το τελικό προϊόν, χρησιμοποιούνται σε ιστιοπλοϊκούς συλλόγους στην Καλαμάτα, για να παρέχουν μαθήματα ιστιοπλοΐας στα παιδιά που συμμετείχαν στη διαδικασία Bottles2boats. Οι μαθητές και η νεολαία ανταμείβονται με μια εμπειρία και εκπαίδευση σε αθλητικές δραστηριότητες, η οποία τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τον κύκλο των Bottles2boats.

 

Το πρόγραμμα Bottles2boats πέτυχε αποτελέσματα στη συμμετοχή των νέων και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, καθώς και τη δημιουργία ευαισθητοποίησης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αποδοτικότητα των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Εκπλήρωσε επίσης τον πενταπλό στόχο του "The Educational Circle of Recycling", ο οποίος όχι μόνο ολοκλήρωσε το τελικό προϊόν του ιστιοφόρου Optimist dinghy, αλλά συνέχισε επίσης τον κύκλο των Bottles2boats στα σχολεία και την τοπική κοινότητα. Το Bottles2boats αφορούσε τη συμμετοχή νέων με περίπου 100 μαθητές από διαφορετικά σχολεία της Καλαμάτας, μαθαίνοντας για τον Εκπαιδευτικό Κύκλο της Ανακύκλωσης, συμμετέχοντας στην πλαστική τεμαχισμό και υφαίνοντας τα τεμαχισμένα πλαστικά κορδόνια σε πλαστικά δίχτυα. Για να υποστηρίξει τη διαδικασία κατασκευής σκαφών, μια ομάδα 16 διεθνών εθελοντών εργάστηκε με πλήρη απασχόληση για να κατασκευάσει το ιστιοπλοϊκό σκάφος Optimist. Πέρασαν συνολικά 50 ώρες (έως και 10 εργάσιμες ημέρες) για τη διαδικασία κατασκευής του σκάφους, με τη χρήση 2 κινητών πλαστικών τεμαχιστών και 2 προσαρμοσμένων αργαλειών για την ύφανση πλαστικών διχτυών. Περίπου 3.100 πλαστικά μπουκάλια ανακυκλώθηκαν και τεμαχίστηκαν σε πλαστικά κορδόνια που σχημάτισαν πλαστικά δίχτυα για την κατασκευή ενός ιστιοφόρου Optimist dinghy. Το ιστιοφόρο Bottles2boats δοκιμάστηκε και κρίθηκε ως αξιόπλοο στη Μεσόγειο Θάλασσα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να το χρησιμοποιήσουν για σκοπούς εκπαίδευσης ή αναψυχής.

Η Ελλάδα παράγει 0,6 εκατομμύρια τόνους πλαστικού ετησίως. Από αυτό μόνο το 20% ανακυκλώνεται. Το πλαστικό αποτελεί το 51% της πηγής ρύπανσης της χώρας. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, μόνο το 24% των πολιτών γνωρίζει το πρόβλημα. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν, σε καθημερινή βάση, 1 εκατομμύριο πλαστικά φλιτζάνια καφέ και 2 δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια ετησίως μεταξύ άλλων (στοιχεία από μελέτες του WWF).

 

Παρόλο που το Bottles2boats είναι ακόμα στην αρχική φάση, για να υπολογιστεί η κατασκευή 10 ιστιοφόρων ετησίως, θα πρέπει να υπάρχουν 31.000 - 35.000 πλαστικά μπουκάλια για ανακύκλωση, για κάθε έτος. Αυτά τα μπουκάλια θα συλλεχθούν από τους μαθητές που συμμετέχουν στο δίκτυο των σχολείων. Σε μεταγενέστερο στάδιο, διάφορα διαφορετικά προϊόντα θα λανσαριστούν στην αγορά, ώστε να δημιουργηθούν έσοδα για τη συνέχιση του έργου και τη βιωσιμότητά του.

 

Το έργο, εκτός από τους συμμετέχοντες και τους οργανισμούς, είχε μεγάλο αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους καθώς και στις τοπικές κοινότητες. Οι μικροί μαθητές που συμμετείχαν άμεσα και έμμεσα στο πρόγραμμα ανέπτυξαν αρχικά τις γνώσεις τους, έλαβαν γνώση περιβαλλοντικών θεμάτων και έμαθαν για μια εναλλακτική προσέγγιση ανακύκλωσης που συνδυάζεται με τον αθλητισμό. Παράλληλα, μέσα από τις νέες γνώσεις που έλαβαν, αποδείχθηκε ότι οι νέοι ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος ήταν ενεργοί καθώς ήθελαν να ενημερώσουν ακόμη περισσότερο και να εκφράσουν τη γνώμη τους σε περιβαλλοντικά θέματα. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των νέων που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε έργα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τέλος, οι άνθρωποι που ήσαν σε επαφή είτε με ολόκληρη τη διαδικασία του προγράμματος είτε με μέρος του βίωσαν την αίσθηση της αλληλεγγύης και της περιβαλλοντικής συνείδησης που προωθήθηκε από αυτό το έργο. Όσον αφορά την τοπική κοινότητα Καλαμάτας, το Κ.Α.ΝΕ. κατάφερε για άλλη μια φορά να προωθήσει και να αναδείξει αξίες και αγαθά, τα οποία δεν είναι στην επιφάνεια, σε καθημερινή βάση. Για παράδειγμα, μέσω του έργου, οι πολίτες ενημερώθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα και ανακύκλωση πλαστικών. Η σύνδεση του προγράμματος με τη φοιτητική κοινότητα κινητοποίησε και εκπαίδευσε ένα βασικό τμήμα μιας κοινωνίας: τους μαθητές που σε όλη τη διαδικασία συνέχισαν να ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια ακόμη και σήμερα.

 

Ταυτόχρονα, η αλληλεπίδραση όλων των πολιτών (νέων και ηλικιωμένων) με νέους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς ενίσχυσε την αίσθηση κατανόησης διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων και τη διάκριση του ρατσισμού. Τέλος, αυτό το έργο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανάδειξη της θετικής συμβολής της κυκλικής οικονομίας ως λύση για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων από νέους που θέλουν να κάνουν δουλειά με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το Bottles2boats αφορά τη συμμετοχή της οργάνωσης K.A.NE. Social Development Development και οι εθελοντές Erasmus+ European Solidarity Corps (ESC) από το εξωτερικό. Αυτό περιελάμβανε εργαζόμενους νεολαίας, διαχειριστές έργων και προσωπικό, μαζί με μια τοπική ομάδα ανακύκλωσης στην Καλαμάτα, Ελλάδα. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2018 όπου 15 εθελοντές από 7 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έφτασαν και συμμετείχαν στην κατασκευή του πρώτου ιστιοφόρου Optimist dinghy κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Η δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019, όπου και πάλι, 15 εθελοντές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στην κατασκευή ενός άλλου ιστιοπλοϊκού σκάφους Optimist. Το έργο συνεχίζεται τώρα το 2021, όπου θα ενισχυθεί ως προς τη μεθοδολογία, τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα και τον συνολικό αντίκτυπο. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι ο "Εκπαιδευτικός κύκλος της ανακύκλωσης" συνεχίζεται και προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το Bottles2boats ιδρύθηκε στην πόλη της Καλαμάτας, Ελλάδα, κατά μήκος της Μεσογείου. Η τοπική κοινότητα και οι τουρίστες έχουν έναν τρόπο ζωής επικεντρωμένο στην παραλία, ο οποίος εκθέτει τους ανθρώπους στη σκληρή πραγματικότητα της ρύπανσης των υδάτων και το ανησυχητικό ζήτημα με τα πλαστικά μιας χρήσης, ιδιαίτερα με τα πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά μπουκάλια πωλούνται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην κοινωνία, χωρίς συνείδηση ​​ή ανησυχία για το βασικό υλικό του πλαστικού, τη διαδικασία παραγωγής και τη διάθεση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα πλαστικά μπουκάλια αποτελούν επίσης ένα μεγάλο ποσοστό απορριμμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα, τις παραλίες, τους κόλπους, τους δρόμους και τα γενικά απόβλητα της κοινότητας. Η Bottles2boats απαντά σε αυτήν την πρόκληση που επικεντρώνεται στα απορρίμματα πλαστικών μπουκαλιών.

 

Από μια άλλη πλευρά, αυτό το πρόγραμμα κατανοεί επίσης την αυξανόμενη τάση στη σύγχρονη κοινωνία όπου τα παιδιά και οι νέοι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε εσωτερικούς χώρους και παραμελούν τη σωματική άσκηση ή το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους. Αναγνωρίζοντας ότι η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντικός παράγοντας για τη συνολική υγεία και ευεξία, το Bottles2boats στοχεύει να ενσωματώσει αυτήν την πτυχή στο γενικό πρόγραμμα.

Συνολικά, τo Bottles2boats έχει αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Σε τοπικό επίπεδο, η δημιουργία ενός δικτύου σχολείων ενισχύθηκε με στόχο τη συμμετοχή τους στο ολιστικό εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σκέψεις για επέκταση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Η επιτυχία του έργου αύξησε την αναγνώριση του έργου "Bottles to Boats" σε σχέση με επίσημους δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι τη βάση για περαιτέρω εθνική ανάπτυξη δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας.

 

Αυτό είναι σημαντικό και όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τη δημιουργία εταιρειών κοινωνικής κυκλικής οικονομίας, οι οποίες μπορούν να λύσουν προβλήματα όπως η ανεργία των νέων και το περιβάλλον. Όσον αφορά την τοπική κοινότητα Καλαμάτας, το Κ.Α.ΝΕ. προώθησαν και ανέδειξαν αξίες και αγαθά που δεν βρίσκονται στην επιφάνεια σε καθημερινή βάση. Για παράδειγμα, μέσω ολόκληρης της προώθησης του προγράμματος, οι πολίτες ενημερώθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα και ανακύκλωση πλαστικών. Η σύνδεση του προγράμματος με τη φοιτητική κοινότητα κινητοποίησε και εκπαίδευσε ένα βασικό κομμάτι μιας κοινωνίας: παιδιά / μαθητές που από την όλη διαδικασία συνεχίζουν ακόμη και σήμερα την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών. Ταυτόχρονα, η επαφή όλων των πολιτών (νέων και ηλικιωμένων) με νέους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς ενίσχυσε την αίσθηση κατανόησης διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων και κατά συνέπεια του ρατσισμού. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η Κ.ΑΝΕ σε συνεργασία με μια ομάδα ανακύκλωσης στην Καλαμάτα, πρότειναν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό εργαλείο που ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης θα μπορούσε και μπορεί να το κάνει όποιος θέλει να μάθει περισσότερα και να κάνει κάτι παρόμοιο. Η καινοτομία και η μοναδικότητα του έργου παρακίνησε τους εθελοντές ακόμη περισσότερο, ώστε να επιθυμούν να διαδώσουν ολόκληρη τη μεθοδολογία στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, προωθήθηκαν τα οφέλη και οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Η Ελλάδα αποδίδει πολύ φτωχά αποτελέσματα όσον αφορά την ανακύκλωση. Η Ελλάδα εξακολουθεί να απορρίπτει το 80% των πλαστικών απορριμμάτων σε χωματερές που θάβονται μαζί με τα γενικά απόβλητα. Παράλληλα, υπάρχει υπερβολική χρήση πλαστικών μίας χρήσης και κυρίως μπουκαλιών νερού, καλαμάκια, πλαστικά φλιτζάνια καφέ κλπ. Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό δημιουργούν αυξημένο πρόβλημα ρύπανσης από πλαστικό.

         

Η καινοτόμος πτυχή αυτού του έργου είναι ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής και δραστηριοτήτων νεολαίας. Οι νέοι ευαισθητοποιούνται μέσω της εκπαίδευσης αλλά παράλληλα αναλαμβάνουν δράση για την επίλυση του προβλήματος. Είναι αυτοί που συλλέγουν το πλαστικό, αυτοί που το ανεβάζουν με ποδήλατο και αυτοί που επωφελούνται από τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Το έργο δεν αυξάνει μόνο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά βοηθά επίσης τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις. Οι νέοι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την αίσθηση της πρωτοβουλίας, τεχνικές δεξιότητες που μπορούν να αυξήσουν τις ικανότητες απασχόλησής τους, την ομαδική εργασία, την αίσθηση του ανήκειν και τη στάση αλλαγής.

 

Το τρίτο στοιχείο του έργου είναι η ενεργός συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής ως βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της νεολαίας.

 

Ως εκ τούτου, ο επιτυχημένος συνδυασμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, το τεχνικό κομμάτι της ποδηλασίας και οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις και οι αθλητικές πτυχές του έργου, το καθιστούν μια καινοτόμο πρόταση που είναι εύκολο να εφαρμοστεί και μπορεί να παρακινήσει νέους από όλο τον κόσμο.

 

Το έργο, εκτός από τους συμμετέχοντες και τους οργανισμούς, είχε μεγάλο αντίκτυπο στις ομάδες -στόχους καθώς και στις τοπικές κοινότητες. Οι μικροί μαθητές που συμμετείχαν άμεσα και έμμεσα στο πρόγραμμα ανέπτυξαν αρχικά τις γνώσεις τους, έλαβαν γνώση περιβαλλοντικών θεμάτων και έμαθαν για μια εναλλακτική προσέγγιση ανακύκλωσης που συνδυάζεται με τον αθλητισμό. Παράλληλα, μέσα από τις νέες γνώσεις που έλαβαν, αποδείχθηκε ότι οι νέοι ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος ήταν ενεργοί καθώς ήθελαν να ενημερώσουν ακόμη περισσότερο και να εκφράσουν τη γνώμη τους σε περιβαλλοντικά θέματα. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των νέων που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε έργα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τέλος, οι άνθρωποι που ήσαν σε επαφή είτε με ολόκληρη τη διαδικασία του προγράμματος είτε με μέρος του βίωσαν την αίσθηση της αλληλεγγύης και της περιβαλλοντικής συνείδησης που προωθήθηκε από αυτό το έργο. Όσον αφορά την τοπική κοινότητα Καλαμάτας, το Κ.Α.ΝΕ. κατάφερε για άλλη μια φορά να προωθήσει και να αναδείξει αξίες και αγαθά, τα οποία δεν είναι στην επιφάνεια, σε καθημερινή βάση. Για παράδειγμα, μέσω του όλου έργου, οι πολίτες ενημερώθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα και ανακύκλωση πλαστικών. Η σύνδεση του προγράμματος με τη φοιτητική κοινότητα κινητοποίησε και εκπαίδευσε ένα βασικό τμήμα μιας κοινωνίας: τους μαθητές που σε όλη τη διαδικασία συνέχισαν να ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια ακόμη και σήμερα.

 

Ταυτόχρονα, η αλληλεπίδραση όλων των πολιτών (νέων και ηλικιωμένων) με νέους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς ενίσχυσε την αίσθηση κατανόησης διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων και τη διάκριση του ρατσισμού. Τέλος, αυτό το έργο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανάδειξη της θετικής συμβολής της κυκλικής οικονομίας ως λύση για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων από νέους που θέλουν να κάνουν δουλειά με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.