Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Στόχος της θεσμοθέτησης τόσο του Βραβείου (Β.Α.Α.) όσο και της Υποτροφίας (Υ.Α.Α.) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» είναι να τιμήσει τη μνήμη ενός πρόωρα χαμένου στελέχους της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με εξέχουσα κοινωνική και εθελοντική δράση στην τοπική κοινωνία της Μήλου. Ειδικότερα:

  • To B.A.A. απονέμεται ετησίως από την Εταιρεία με στόχο την παρότρυνση τόσο των εργαζομένων της όσο και των κατοίκων της Μήλου γενικότερα,  σε πράξεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής προσφοράς
  • Η Υ.Α.Α. απονέμεται κατ΄έτος από την Εταιρεία με στόχο την επιβράβευση των προσπαθειών και του ήθους μίας φοιτήτριας αποφοίτου των Λυκείων  Μήλου / Κιμώλου που πέτυχε στα Α.Ε.Ι. της χώρας με εισαγωγικές εξετάσεις

H Τοπική Κοινωνία της Μήλου, στην οποία ανήκουν και οι εργαζόμενοι των τοπικών εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ειδικότερα:

  • To B.Α.Α. , από το 2006 και εξής, απευθύνεται τόσο στους εργαζομένους της Imerys στη Μήλο όσο και στους κατοίκους του νησιού
  • Η Υ.Α.Α., από τη θεσμοθέτησή της το 2003, απευθύνεται σε γυναίκες απόφοιτες  των Λυκείων Μήλου (Γενικού ή Επαγγελματικού) και Κιμώλου

Το Β.Α.Α. θεσμοθετήθηκε το 2002 και η Υ.Α.Α. το 2003 και έκτοτε απονέμονται αδιαλείπτως κατ΄έτος.

Το 2002, ο πρόωρος χαμός της Αναστασίας Αντωνιάδου, ενός υψηλόβαθμου στελέχους της Μήλου της τότε S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (νυν  IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.), με εξέχουσα ενεργή εθελοντική, κοινωνική και πολιτιστική δράση στην τοπική κοινωνία, που παράλληλα υπήρξε και εξαιρετική μητέρα, επαγγελματίας και επιστήμων, ενέπνευσε την Εταιρεία να θεσμοθετήσει το Βραβείο και την Υποτροφία που φέρουν το όνομά της, για να τιμήσει τη μνήμη της, με στόχο την παρακίνηση και προς όφελος της τοπικής κοινότητας Μήλου και Κιμώλου, στην οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

•Το Βραβείο Εθελοντισμού & Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» (Β.Α.Α.) θεσμοθετήθηκε το 2002. Αρχικά απευθυνόταν αποκλειστικά στους εργαζομένους της Εταιρείας για να τους παρακινήσει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της εκλιπούσας συναδέλφου τους στον τομέα  Κοινωνικής Προσφοράς. Το 2006, κατόπιν σχετικής πρότασης από τις Τοπικές Αρχές της Μήλου, το κοινό στο οποίο το  Β.Α.Α. απευθύνεται διευρύνθηκε, συμπεριλαμβάνοντας και τους κατοίκους του νησιού.

Το Β.Α.Α. περιλαμβάνει Τιμητικό Δίπλωμα και Χρηματικό Έπαθλο ύψους  €1,000 και απονέμεται ετησίως βάσει συγκεκριμένου καταστατικού που καθορίζει με σαφή και αδιάβλητο τρόπο:

το εύρος, καθορισμό των βραβευόμενων δράσεων
το δικαίωμα υποψηφιότητας
τους εισηγητές υποψηφιοτήτων
τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Αξιολόγησης
την περίοδο αξιολόγησης και
τον τόπο και τρόπο απονομής
το περιεχόμενο του Β.Α.Α.

Στην πορεία των ετών, το Β.Α.Α. έχει συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού των δύο νησιών σε θέματα Κοινωνικής Προσφοράς και Εθελοντισμού, προβάλλοντας  και επιβραβεύοντας σχετικά παραδείγματα και Καλές Πρακτικές. Η ευρεία αποδοχή του θεσμού από την τοπική κοινωνία καθιστά το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι ετήσιες συμμετοχές αυξάνονται συνεχώς.

Αναλυτική περιγραφή και περισσότερες πληροφορίες για το Β.Α.Α. περιλαμβάνονται στη σχετική Προκήρυξη:  Α.Α. Award Description GR.doc

•Η Υποτροφία Σπουδών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» (Υ.Α.Α.) έχει καταστεί θεσμός τα τελευταία 14 χρόνια, από το 2003 οπότε και εγκαινιάστηκε. Τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας συναδέλφου και θέλοντας να προβάλει την ενεργό δράση της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας (οικογενειακό, επαγγελματικό, επιστημονικό κ.λπ.), η Υ.Α.Α. απευθύνεται σε γυναίκες αποφοίτους των Λυκείων Μήλου (Γενικού και Επαγγελματικού) και Κιμώλου, επιβραβεύοντας ετησίως μία απόφοιτο, η οποία πέρασε σε ένα από τα  Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας με εισαγωγικές εξετάσεις. Η Υ.Α.Α. απονέμεται κατά προτεραιότητα στις επιτυχούσες στις σχετικές με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας Σχολές, προάγοντας έναν από τους  ιστορικά και διαχρονικά βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας του νησιού, τη μεταλλεία

Η Υ.Α.Α. περιλαμβάνει Τιμητικό Δίπλωμα και Χρηματικό Έπαθλο ύψους €4.000 ετησίως για όλα τα έτη των σπουδών της υποτρόφου, μη υπερβαίνοντας συνολικά το ποσό των €20.000. Απονέμεται ετησίως βάσει συγκεκριμένου καταστατικού που καθορίζει με σαφή και αδιάβλητο τρόπο:
το εύρος  και την προτεραιότητα των Σχολών (Α.Ε.Ι.)
τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας
τα κριτήρια της επιλογής των υποτρόφων και της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Αξιολόγησης
το περιεχόμενο της Υ.Α.Α. και τον τρόπο χορήγησής της και
τον τόπο και τρόπο απονομής

Αναλυτική περιγραφή και περισσότερες πληροφορίες για την Υ.Α.Α. περιλαμβάνονται στη σχετική Προκήρυξη: Α.Α. Scholarship Description GR.doc 

Η έμπνευση, δημιουργία, και τελική θεσμοθέτηση του Β.Α.Α. και της Υ.Α.Α. ανάγεται αποκλειστικά στην IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Ωστόσο, στην υλοποίηση και λειτουργική πραγμάτωση και των δύο θεσμών εμπλέκονται διάφορες Τοπικές Αρχές και φορείς  της Μήλου/Κιμώλου. Για παράδειγμα, στις Επιτροπές Αξιολόγησης και των δύο θεσμών συμμετέχουν στελέχη και αξιωματούχοι φορέων όπως π.χ. Κέντρο Υγείας Μήλου, Εργατικό Κέντρο Μήλου, Λύκειο κ.λπ. ενώ πρόεδρος των Επιτροπών Αξιολόγησης είναι  και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμαρχος Μήλου.

Συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας που εργάζονται στο νησί της Μήλου συμμετέχουν ετησίως στα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση  και των δύο θεσμών.

Περαιτέρω, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω στην «Περιγραφή», το Β.Α.Α., πριν τη διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθύνεται,  απευθυνόταν αποκλειστικά στους εργαζομένους της Εταιρείας, ώστε να παρακινούνται σε δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς. 

Νησιά Μήλου και Κιμώλου (αφορά κατοίκους της Κιμώλου οι οποίοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Μήλο). 

  • Από το 2002, 16 ιδιώτες και 1 Εθελοντική Ομάδα έχουν τιμηθεί με το Β.Α.Α. για την εξέχουσα δράση και συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες Κοινωνικής Προσφοράς
  • Από το 2003, 15 φοιτήτριες από την τοπική κοινότητα Μήλου/Κιμώλου έχουν υποστηριχθεί οικονομικά καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. μέσω της Υ.Α.Α.

Oı αυξανόμενες συμμετοχές για υποψηφιότητες και στους δύο θεσμούς υποδεικνύουν την ευρύτατη αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία καθώς και την ευαισθητοποίηση της τελευταίας σε θέματα Κοινωνικής Συνεισφοράς. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει  σε σημαντικό βαθμό για την Εταιρεία την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας» της στο νησί.