Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

Cargo 360 I.K.E.

CARGO 360 I.K.E.:Προώθηση της Καινοτομίας στο εγχώριο περιβάλλον – Οι νέες τελωνειακές διαδικασίες σαν μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τις ελληνικές ΜμΕ

Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οποίες θα διέπονται από τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης και θα παράγουν αποδοτικά αποτελέσματα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της βιώσιμης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ελληνικές εισαγωγικές & εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του εξωτερικού, εργαζόμενοι που ζουν στην Ελλάδα.

Συνεχής

Η Cargo360 ιδρύθηκε το 2018 για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στην εφοδιαστική αλυσίδα των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Στρατηγική της Cargo360 είναι ο συνδυασμός των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων της ΕΕ και της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, με σκοπό τη δημιουργία κόμβου αποθήκευσης και προώθησης τριτοχωρικών προϊόντων σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα παροχής ευέλικτων εργαλείων logistics στους εξαγωγείς ελληνικών προϊόντων. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, δίνει στη Cargo360 την ευκαιρία να παρέχει νέες υπηρεσίες, εντάσεως ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της και την ανάπτυξη περιβαλλοντικά ήπιας οικονομικής δραστηριότητας. Η Cargo360 δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, απασχολεί εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και φιλοδοξεί να στεγάζει τις δραστηριότητες σε – όσο το δυνατόν περισσότερο – πράσινα κτίρια.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία, η πρακτική στήθηκε και υλοποιήθηκε από την Cargo360, χωρίς τη συνεργασία κάποιου άλλου φορέα.

Οι καινοτόμες υπηρεσίες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της τελωνειακής διαχείρισης, παρέχονται από την εξειδικευμένη ομάδα προσωπικού της Cargo360.

Η πρακτική υλοποιείται στην Ελλάδα, αλλά αφορά και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού (ενδεικτικά, είναι σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις από Μ. Βρετανία, Ισραήλ, Κορέα).

Η υλοποίηση της πρακτικής θα επιφέρει επέκταση σε νέες αγορές και κλάδους, αύξηση πελατολογίου, πρόσληψη εργαζομένων, αύξηση εξωτερικών συνεργατών και μίσθωση μεγαλύτερου χώρου.

Η ανάπτυξη της πρακτικής θα οδηγήσει σταδιακά στην αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και τη δημιουργία πράσινων εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας και τη δημιουργία ενός πιο υπεύθυνου εταιρικού προφίλ.