Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Στόχος του έργου αυτού είναι:

  • Η παροχή στους καταναλωτές λύσεων που διευκολύνουν την καλλιέργεια λαχανικών στο χώρο τους
  • Η εξοικείωση του κοινού με την καλλιέργεια λαχανικών σε αστικό περιβάλλον περιορισμένων δυνατοτήτων
  • Η διευκόλυνση της καλλιέργειας λαχανικών χωρίς τη χρήση λιπασμάτων
  • Η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε νεότερες και μεγαλύτερες ηλικίες καθώς και η προώθηση της υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με μια ευχάριστη, δημιουργική και χαλαρωτική απασχόληση

Καταναλωτές/ ευρύ κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για καλλιέργεια λαχανικών στο χώρο του, σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος.

Τον Δεκέμβριο του 2015 ο σάκος του oikiaLAVA επανασχεδιάστηκε με βάση την ανατροφοδότηση από την αγορά και έγινε μικρότερος, πιο εύχρηστος και πιο ελκυστικός.

Η καλλιέργεια λαχανικών σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος είναι μια δημοφιλής πρακτική τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί μια καινοτόμο και αποδοτική λύση για την παραγωγή λαχανικών από τους ίδιους τους καταναλωτές οι οποίοι καλλιεργώντας απασχολούνται δημιουργικά, ενώ συγχρόνως καλύπτουν τις προσωπικές  διατροφικές τους ανάγκες.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέσω της ΛΑΒΑ Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά εμπλουτισμένη ελαφρόπετρα σε έτοιμους σάκους με την εμπορική ονομασία oikiaLAVA, που προορίζονται για οικιακή χρήση.

O σάκος oikiaLAVA είναι ένα έτοιµο προς χρήση προϊόν για παραγωγή λαχανικών στο σπίτι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας δεν απαιτείται η χρήση λιπασµάτων, ούτε τρύπηµα στο κάτω µέρος του σάκου για απορροή του νερού, παρά µόνο η προσθήκη νερού.

Τον Δεκέμβριο του 2015 ο σάκος του oikiaLAVA επανασχεδιάστηκε με βάση την ανατροφοδότηση από την αγορά και έγινε μικρότερος, πιο εύχρηστος και πιο ελκυστικός.

Ο έτοιμος σάκος oikiaLAVA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 9 μήνες από την έναρξη της πρώτης φύτευσης, είναι 100% ανακυκλώσιμος και διατίθεται σε όλη την Ελλάδα από το δίκτυο συνεργατών της ΛΑΒΑ.

Η δημιουργία του έτοιμου καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και επανασχεδιάστηκε με βάση την ανατροφοδότηση της αγοράς.

Η δημιουργία του προϊόντος πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ομάδας εργαζομένων της ΛΑΒΑ Α.Ε., καθώς και ερευνητικού προσωπικού από το Εργαστήριο Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ο έτοιμος σάκος oikiaLAVA διατίθεται σε όλη την Ελλάδα από το δίκτυο συνεργατών της ΛΑΒΑ.

Τα αποτελέσματα από τη διάθεση του προιόντος «oikiaLAVA» στην ελληνική αγορά είναι θετικά. Το ενδιαφερόμενο κοινό επιλέγει συχνά τη λύση του «oikiaLAVA», καθώς του δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και απλή καλλιέργεια λαχανικών σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος. 

Κατά τα έτη 2015 και 2016 διατέθηκαν στην αφορά συνολικά 1.935 τεμάχια του προϊόντος.

Μέσω της συγκεκριμένης λύσης, η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι σε θέση να:

  • Εισέλθει σε μια νέα αγορά και κατηγορία προϊόντων που απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
  • Παρέχει στο ευρύ κοινό μία λύση που διευκολύνει την καλλιέργεια λαχανικών σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος.
  • Διευκολύνει την καλλιέργεια λαχανικών χωρίς τη χρήση λιπασμάτων.
  • Προωθήσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε νεότερες και μεγαλύτερες ηλικίες καθώς και την υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με μια ευχάριστη, δημιουργική και χαλαρωτική απασχόληση.

Κατά τα έτη 2015 και 2016 διατέθηκαν στην αφορά συνολικά 1.935 τεμάχια του προϊόντος.