Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Α) Με γνώμονα την άποψη πως ο ηλικιωμένος είναι ο καταλληλότερος μεταβιβαστής του πλούσιου λαϊκού πολιτισμού της γενιάς του προς τους νεότερους, το 1993 σχεδιάστηκε στα ΚΑΠΗ του Δήμου και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Επικοινωνία των γενεών».

Β) Επιπλέον, τα μέλη των ΚΑΠΗ αγκαλιάζουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Έτσι, κατά το 2015 και τους πρώτους μήνες του 2016 υλοποιήθηκε στον Δήμο μας το πρόγραμμα "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ". To συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την οργάνωση  "50 και Ελάς" με την υποστήριξη της COSMOTE και στόχο είχε την επιμόρφωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης για όλους τους πολίτες.

  1. Οι ηλικιωμένοι, μέλη των ΚΑΠΗ.
  2. Τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου μας.
  3. Μαθητική & εκαπιδευτική κοινότητα

Από το 1993 μέχρι σήμερα.

Α΄ Στάδιο: Αναζήτηση ηλικιωμένων μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση. Επικοινωνία και ενημέρωση με τους υπευθύνους των παιδικών σταθμών για τη δράση και την υποστήριξή τους.
Β΄ Στάδιο: Καταγραφή παραμυθιών, εθίμων σε κοινωνικές εποχιακές εκδηλώσεις, κατασκευή παραδοσιακών παιχνιδιών, καταγραφή ομαδικών παιχνιδιών. Επιλογή υλικού και εκπαίδευση της ομάδας.
Γ΄ Στάδιο: Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς και έναρξη του προγράμματος, με συνεχή αξιολόγηση. Σε ετήσια βάση, παρακολουθούν το πρόγραμμα 230 παιδιά νήπια και δημοτικής εκπαίδευσης.

Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα ΚΑΠΗ, στους παιδικούς σταθμούς, στο προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα είναι αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία όλων των ειδικοτήτων: Κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, δασκάλων, κοινωνιολόγων κλπ.

Παιδικοί Σταθμοί και Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Επιθυμητά αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη τεχνικών υγιούς γήρανσης και προσωπικής ανάπτυξης για τους ηλικιωμένους που συμμετέχουν στο project.
  • Ανταλλαγή εμπειριών και συνεπώς, δημιουργία.

Η εξεύρεση νέων μεθόδων και τεχνικών επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, ξεπερνώντας τα εμπόδια που δημιουργεί το χάσμα των γενεών.