Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Η ικανοποίηση της ανάγκης των καταναλωτών Diesel κίνησης για ένα καύσιμο που θα προσφέρει μεγαλύτερη καθαρότητα καυσίμου αλλά και καλύτερη απόδοση του κινητήρα ενώ ταυτόχρονα θα είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον. Η διαφοροποίηση του προϊόντος της EKO από τον ανταγωνισμό ως ένα καινοτόμο καύσιμο μοναδικής καθαρότητας – οικονομίας και απόδοσης. Συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 9 για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, του Στόχου 12 για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και του Στόχου 13 για την κλιματική αλλαγή. 

Η καινοτόμος εφαρμογή της τεχνολογίας φίλτρων καυσίμων των αεροσκαφών στα καύσιμα αυτοκινήτων, απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών diesel κίνησης στην Ελληνική Επικράτεια αλλά και στις λοιπές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία διαθέτοντας στην αγορά το διαφοροποιημένο καύσιμο DIESEL Avio.

Το καύσιμο διατέθηκε πρώτη φορά στην αγορά τον Οκτώβριο του 2014. Η  διάθεσή του συνεχίζεται μέχρι σήμερα με διαρκή αύξηση των σημείων πώλησης. Μάλιστα, η διάθεση του προϊόντος επεκτάθηκε και εκτός Ελληνικών συνόρων στη Σερβία, τη Βουλγαρία και πρόσφατα στην Κύπρο, καθώς η εγκατάσταση της διάταξης φιλτραρίσματος  βρίσκει εύκολη εφαρμογή σε κάθε τύπο πρατηρίου και η παραγωγή του καυσίμου μπορεί να αναπαραχθεί από κάθε εγκατάσταση.

Το Diesel AVIO αποτελεί ένα διαφοροποιημένο premium καύσιμο πετρελαίου κίνησης, το οποίο εισήχθη  στην  Ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2014. Αν και δεν αποτελούσε το μοναδικό διαφοροποιημένο πετρέλαιο κίνησης στην Ελληνική αγορά εκείνη την εποχή, ένα μοναδικό του ακόμη και σήμερα χαρακτηριστικό του έδωσε τη δυνατότητα να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαίου κίνησης. Το ειδικό φίλτρο Avio είναι ένα φίλτρο το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τη διαδικασία φιλτραρίσματος των αεροπορικών καυσίμων. Τοποθετείται αμέσως μετά την αντλία, διπλο-φιλτράροντας το καύσιμο πριν την είσοδό του στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και είναι ορατό και στον καταναλωτή

Με το Avio Filter επιτυγχάνεται απομάκρυνση σωματιδίων, απομάκρυνση σκουριάς και νερού και η απόδοση φιλτραρίσματος καυσίμου φτάνει το 98%. Σε συνδυασμό με τη χρήση προσθέτου τελευταίας τεχνολογίας, το Diesel Avio επιτυγχάνει:

  • Μεγαλύτερη επιτάχυνση, μείωση θορύβων και λιγότερους κραδασμούς, χάρη στον αυξημένο αριθμό κετανίων.
  • Μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του (σύμφωνα με το τεστ κινητήρα CEC F-98-08 που έχει καθιερωθεί για τους σύγχρονους common rail κινητήρες Diesel).
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού του κινητήρα, άρα και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
  • Πλήρη επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του κινητήρα με 2 γεμίσματα. Με 5 γεμίσματα, πλήρη εξαφάνιση των εσωτερικών εναποθέσεων στα μπεκ.
  • Αποτελεσματική αντιαφριστική, αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική προστασία χάρη στα ειδικά τεχνολογικά προηγμένα βελτιωτικά πρόσθετα.

Σε συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο, η ΕΚΟ, στο DIESEL Avio Double Filtered, όχι μόνο ενσωματώνει τελευταίας τεχνολογίας πρόσθετα για μέγιστη απόδοση, αλλά δημιουργεί ένα νέο καύσιμο στο οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία φίλτρων καυσίμων των αεροσκαφών. Επιπρόσθετα η ΕΚΟ εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου και του DIESEL Avio, στα πρατήρια σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών του ΕΜΠ.

Η ιδέα να εισαχθεί μέρος της τεχνολογίας φιλτραρίσματος των αεροπορικών καυσίμων στο πετρέλαιο κίνησης των αυτοκινήτων προέκυψε από έναν τεχνικό της Εταιρείας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια συντήρησης σε τοπικό πρατήριο το οποίο εμφάνιζε χρόνιο πρόβλημα σε δεξαμενή πετρελαίου. Ο τεχνικός, ειδικευμένος στα αεροπορικά καύσιμα, πρότεινε την εγκατάσταση φίλτρου για τη διασφάλιση της καθαρότητας του πετρελαίου κίνησης. Η μετεξέλιξη της ιδέας σε τελικό προϊόν, ήταν μία μακρόχρονη διαδικασία για την οποία συνεργάστηκαν εργαζόμενοι από διαφορετικές διευθύνσεις όπως το Marketing, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις Πωλήσεις.

Τέλος, η παραγωγή του καυσίμου καλύπτει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι το ρεζερβουάρ του οχήματος του καταναλωτή, απαιτώντας τη συνεργασία πολλών εργαζομένων από διαφορετικά τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας.

Κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις  μέχρι το κεντρικό σημείο υλοποίησης το πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η αγορά των πετρελαιοειδών αποτελεί έναν από τους ωριμότερους και μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΚΟ συνεχίζοντας την πολιτική της για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και θέλοντας να προσθέσει αξία για τον καταναλωτή και να διασφαλίσει την απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων της, δημιούργησε το Diesel Avio.

Με την εισαγωγή στην αγορά του Diesel Avio εδραίωσε την ανάγκη του καταναλωτή για παροχή καυσίμου υψηλότερης απόδοσης και ποιότητας οδηγώντας και τις λοιπές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να την ακολουθήσουν προσφέροντας νέα διαφοροποιημένα καύσιμα υψηλής απόδοσης.

Επιπρόσθετα, μεγάλη επιτυχία-αποτέλεσμα του νέου προϊόντος στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί η εμπιστοσύνη που νιώθει ο πελάτης για το πετρέλαιο κίνησης που αγοράζει από την ΕΚΟ, η ικανοποίησή του για την υψηλότερη απόδοση, την οικονομία και την ποιότητα που του προσφέρεται, τα οποία αντικατοπτρίζονται και στην αύξηση των πωλήσεων (βλ. οφέλη για τον οργανισμό). Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση του DIESEL AVIO Double Filtered σε σχέση με το απλό diesel έχει ως αποτέλεσμα το έτος 2018 σχεδόν ένας στους τέσσερις πελάτες να το επιλέγει για τα πλεονεκτήματά του.

Η εισαγωγή του νέου προϊόντος DIESEL Avio οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσα από την ενίσχυση της πρόθεσης των καταναλωτών να επισκέπτονται συχνότερα τα πρατήρια ΕΚΟ. Συγκεκριμένα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Εταιρείας, διαπιστώνεται 15% αύξηση σε όγκους σε πετρέλαιο κίνησης ΕΚΟ το 2015, σε σχέση με το 2014 συνοδευόμενη από αύξηση 1% σε μερίδιο αγοράς. Ενίσχυσε τη βεβαιότητα του καταναλωτή πως η ΕΚΟ παρέχει ποιοτικά και αποδοτικά προϊόντα βελτιώνοντας την αξιοπιστία της προς τους καταναλωτές.