Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

KONBA AEBE

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ο στόχος της εταιρείας είναι η συμμέτοχη της σε διαφορά προγράμματα που έχουν κύρια δράση την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής

Σε όλο το καταναλωτικό κοινό

Τα τρία  πιο σημαντικά project που συμμετείχε η ΚΟΝΒΑ τα τελευταία χρόνια είναι τα εξής

Συνεργασία με Σκαι και #thalassamou

το 2018 , η ΚΟΝΒΑ υποστήριξε την δράση του ΣΚΑΙ για την προστασία του Αιγαίου και την υπεραλίευση της σαρδέλας και του γαυρού. εκπαίδευση του καταναλωτικόυ κοινού για την βιωσιμότητα του Αιγαιού μέσω διάφορων μέσων. 

Συνεργασία με την ΜοΜ –

Το 2018 η ΚΟΝΒΑ χρηματοδότησε το πόσο των 5500 ευρώ για την για την υλοποίηση του προγράμματος παρατήρησης και καταγραφής “Northern Aegean Dolphin Project” (https://www.northernaegeandolphinproject.com). Το πρόγραμμά  έχει στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας γνώσης για 8 είδη “Τρωτών Δελφινιών”, καθώς και την υποστήριξη της μοναδικής βιοποικιλότητας των ελληνικών θαλασσών.

 

Συνεργασία με εναλεία-

Το 2020 , η ΚΟΝΒΑ ξεκινάει την συνεργασία της με την ΕΝΑΛΕΙΑ , μια αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία οπού κοινός μας όραμα είναι να κάνει το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο.

Η δράση αφορά την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της συλλογής των χρησιμοποιημένων διχτυών από το λιμάνι της Καβαλάς οπού υπάρχει έντονη δραστηριότητα γρι-γρι. Εκτιμάτε ότι μέσω αυτής της ενέργειας θα συλλεχθούν τουλάχιστον 5000 κιλά διχτύων το πρώτο μόλις χρόνο( Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της δράσης, εφόσον αυτά τα δίχτυα κατέληγαν στην θάλασσα ανέρχεται σε 145,000 ευρώ). Περαιτέρω, τα συλλεχθέντα δίχτυα θα ενταχθούν στην κυκλική οικονομία και θα μετατραπούν σε κάλτσες τα οποία θα δοθούν δώρο στο προσωπικό μας.

οι τρείς φορείς που συνέργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια είναι 

1. ΣΚΑΙ εκστρατεία για την προστασία του Αιγαίου

2. ΜοΜ 

3. ΕΝΑΛΕΙΑ

Οι δράσεις των εκστρατείων του ΣΚΑΙ & ΜοΜ αφορούσαν το Αιγαίο

Η δράση με την ΕΝΑΛΕΙΑ αφορά σε πρώτη φάση την ιχθυόσκαλα της Καβάλας

Συμμέτεχουμε στην προσπαθεία προστασίας των ελληνικών θαλάσσων και της θαλάσσιας ζωής καθώς και στην αφύπνιση της κοινωνικής ευαισθητοποιήσης ως προς το περιβάλλον

Με αύτες τις δράσεις , η ΚΟΝΒΑ στηρίζει τους πυλώνες της κοινωνικής της δράσης, και θεωρεί χρέος της την ανταποδοτικότητα και φροντίζει για την βιωσιμότητα του φυσικού οικοσυστήματος.