Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Η EKO ABEE ως πρωτοπόρος ενεργειακός οργανισμός ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες δίνοντας προτεραιότητα στην Ασφάλεια, στην Υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών, των περιοίκων καθώς και στη Προστασία του Περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών με ασφάλεια και χωρίς ατυχήματα και η οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, και συμβατή με τις αρχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης. Επίσης, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 3 για καλή υγεία και ευημερία και Στόχου 8 για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπή εργασία.

Ο καθένας που εργάζεται για εμάς ή με εμάς, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Περιμένουμε από τους ανθρώπους μας να αναλάβουν προσωπική ευθύνη και να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας που σχετίζονται με την εργασία τους, να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν ανασφαλείς συνθήκες και να σέβονται τους συναδέλφους τους.

Οι πελάτες μας εξυπηρετούνται με ασφάλεια, εκπαιδεύονται στην ασφαλή παραμονή τους στο χώρο του πρατηρίου, αποκτούν συναίσθηση της ασφάλειας.

Τέλος, επιδιώκουμε την ενίσχυση της συνεργασίας με τους γείτονές μας και τους τοπικούς φορείς σε θέματα ασφαλείας. Η λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου και η αμοιβαία ανάληψη ευθύνης αποτελούν τα βασικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας.  

Η εφαρμογή του Δυναμικού Μοντέλου Διαχείρισης της Ασφάλειας ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Το Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας που ακολουθούμε στην ΕΚΟ, επιχειρεί να ενσωματώσει τη γνώση γύρω από την ανθρωπινή συμπεριφορά και την κοινωνική ψυχολογία, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει και να επηρεάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά στο πλαίσιο της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Διάδοση του μηνύματος για Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία:  Για την εμπλοκή όλων των Στελεχών μας στη διάδοση των μηνυμάτων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, πραγματοποιήσαμε την εθελοντική Δράση «Μαζί για τον πελάτη». Τα Στελέχη της ΕΚΟ εργάστηκαν για λίγες ώρες σε ένα ιδιολειτουργούμενο πρατήριο ΚΑΛΥΨΩ, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ασφάλειας και εξυπηρέτησης του πελάτη. Επιδιώκουμε τον ανοιχτό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ώστε με στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης να απαντούμε σε ερωτήματα και προβληματισμούς τους.

Όλοι εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε στην Ασφάλεια: Από το 2015, διανέμεται σε όλο το δίκτυο πρατηρίων μας (ΕΚΟ/ΒΡ) το αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων (ΕΑΛΠ). Το νέο ΕΑΛΠ αποτελεί τη βάση για την ορθή και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών του Πρατηρίου, με στόχο την προστασία των πελατών και υπαλλήλων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος καθώς και της εμπορικής φήμης των Εταιρειών Εμπορίας και του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Με εργαλείο το νέο ΕΑΛΠ, τα Στελέχη μας και οι Συνεργάτες μας εκπαιδεύονται στην Ασφάλεια και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.

Από το 2014, πραγματοποιούμε ετήσιες εκπαιδεύσεις πυρασφάλειας (Στελέχη Πωλήσεων και Διαχειριστές της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ), εκπαιδεύσεις Υγιεινής-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος (ΥΑΠ) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συνεργατών μας για το πρόγραμμα «BP-Περισσότερα για σένα», εκπαιδεύσεις παροχής α’ βοηθειών, εκπαιδεύσεις  των συνεργατών μας στο ΕΑΛΠ. Επίσης, σε ετήσια βάση, οι οδηγοί των β/φ θέρμανσης της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ εκπαιδεύονται σε θέματα ΥΑΠ από τον ΣΑΜΕΕ της εταιρείας.

Γραμμή επικοινωνίας για θέματα Ασφάλειας: Σε μηνιαία βάση αποστέλλουμε – στους συνεργάτες μας– τα ενημερωτικά δελτία «Στόχος μας η Ασφάλεια!». Μέσω αυτών, τους δίνεται η ευκαιρία να ενημερώνονται για θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ),  θέματα Νομοθεσίας και  περιστατικά ΥΑΠ του κλάδου μας, να παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, να μοιράζονται με τους πελάτες τους πληροφόρηση και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης των καυσίμων, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ως εκπαιδευτικό υλικό. Η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αποτελεί τη «γραμμή επικοινωνίας» ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες της, για θέματα ΥΑΠ.

Ενημέρωση των πελατών: Σε όλο το δίκτυο πρατηρίων διανέμεται έντυπο υλικό που απευθύνεται στους πελάτες και αφορά π.χ. τον ασφαλή ανεφοδιασμό μοτοσικλετών ή τον ασφαλή ανεφοδιασμό δοχείων καυσίμων.

Στο νέο web site της ΕΚΟ, στην ενότητα «Ασφάλεια στο πρατήριο», είναι αναρτημένες χρήσιμες συμβουλές για τους πελάτες σχετικά με τον ασφαλή ανεφοδιασμό με υγρά καύσιμα ή υγραέριο, την ασφαλή οδήγηση στο πρατήριο, τον ασφαλή ανεφοδιασμό μοτοσικλετών και τον ασφαλή ανεφοδιασμό δοχείων καυσίμων.

Συνεχής βελτίωση: Η Διεύθυνση ΥΑΠ της Εμπορίας, τα Στελέχη Πωλήσεων και οι συνεργάτες Τεχνικοί Ασφάλειας πρατηρίων διενεργούν επιθεωρήσεις ΥΑΠ σε όλο το Δίκτυο πρατηρίων προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα ελλείψεις και παραλείψεις και να γίνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Ο ετήσιος αριθμός επιθεωρήσεων ΥΑΠ στο Δίκτυο πρατηρίων ξεπερνά τις 1000.

Επιβράβευση: Το πρόγραμμα Επιβράβευσης Επίδοσης Ασφάλειας περιλαμβάνει τη χορήγηση συμβολικών δώρων σε ομάδες εργαζομένων της ΕΚΟ όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι (ανθρωποώρες χωρίς ατύχημα).

Οι εκπαιδεύσεις εργαζομένων και συνεργατών γίνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς, για εξειδικευμένα θέματα.

Η επίτευξη των στόχων μας στην ασφάλεια είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ πολλών διευθύνσεων και τμημάτων της Εμπορίας και του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Το πρόγραμμα αφορά όλα τα πρατήρια καυσίμων του Δικτύου ΕΚΟ και ΒΡ.

Στην ΕΚΟ, ο οδηγός και οι αγαπημένοι του, βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Ακούμε τις ανάγκες του οδηγού που προκύπτουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής και το δείχνουμε έμπρακτα προσφέροντας υποδειγματική εξυπηρέτηση και ασφάλεια μέσα στο πρατήριο. Το Δίκτυο πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ αποτελεί το 33% του συνόλου των πρατηρίων υγρών καυσίμων στη χώρα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο μέσος αριθμός διελεύσεων ανά πρατήριο ανά ημέρα ξεπερνά τις 150, η επίδραση του Προγράμματος στο καταναλωτικό κοινό καθίσταται εξαιρετικά σημαντική.

Η ΕΚΟ διαθέτει Γραμμή Επικοινωνίας για τους καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί παράπονο καταναλωτή για θέματα ασφάλειας πρατηρίου.

Η ασφαλής λειτουργία των πρατηρίων μας αποτελεί υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζει και διατηρεί την "κοινωνική άδεια" λειτουργίας τους.