Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία με άλλους Φορείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)

Στόχος της δράσης είναι η δωρεάν παροχή κατάλληλων γνώσεων και ανάπτυξη  δεξιοτήτων σε εθελοντές πάνω σε θέματα τήρησης ορθών πρακτικών υγιεινής στον χειρισμό των τροφίμων συμβάλλοντας στην προστασία της υγείας των σιτιζόμενων εμπεριστάτων πολιτών και προσφύγων. Τα προγράμματα αφορούν εκπαίδευση και κατάρτιση σε εθελοντικό προσωπικό – χειριστές τροφίμων που εμπλέκεται σε δράσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση ή/και διανομή τροφίμων σε συσσίτια ή/και κοινωνικά παντοπωλεία ή/και φιλανθρωπικά ιδρύματα ή/και  σε δράσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση ή/και διανομή τροφίμων σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται και εποπτεύονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Oι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον Ε.Φ.Ε.Τ..

Σε εθελοντικό προσωπικό-χειριστές τροφίμων και εργαζόμενους που εμπλέκονται σε δράσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση ή /και διανομή τροφίμων σε συσσίτια ή και κοινωνικά παντοπωλεία ή και φιλανθρωπικά ιδρύματα ή/ και σε δράσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση ή/και διανομή τροφίμων σε επείγουσες καταστάσεις.

1/1/2014 έως σήμερα.

To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) αποτελεί το μοναδικό Δημόσιο ΚΔΒΜ2 της Περιφέρειας Κρήτης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρέχει υπηρεσίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης. Η ιδέα αναπτύχθηκε το 2013 ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην παραγωγή και τη διάθεση γευμάτων σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού όπως μετανάστες, συμπολίτες μας που βιώνουν έντονα τις συνέπειες της κρίσης, άποροι, παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, άστεγοι, ορφανά, κ.α.. Αποφασίστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Κρήτης και τον ΕΦΕΤ να διοργανωθούν εθελοντικά προγράμματα σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια για απόρους και κοινωνικά παντοπωλεία.

Σκοπός ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος ήταν να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της υγείας των σιτιζόμενων συμπολιτών μας και κυρίως των ομάδων εκείνων που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (Παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς, κ.ά). Περιστατικά που είχαν καταγραφεί από ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών σε Περιφέρειες της χώρας μας, απέδειξαν και ανέδειξαν το πρόβλημα της μη τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία και κατέστησε το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προστασία των συμπολιτών μας θέτοντας την ανάγκη αυτή σε πρώτη προτεραιότητα (http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500058447). Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τα στελέχη του οποίου ήρθαν σε επαφή αρχικά με κοινωνικούς φορείς της Π.Ε. Ρεθύμνου και στη συνέχεια της Περιφέρειας Κρήτης και την Αρχιεπισκοπή Κρήτης καθώς και τη «Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α» - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.). Καρπός των συναντήσεων αυτών ήταν η αναγνώριση και η ενεργοποίηση των φορέων ώστε να προχωρήσουν στην κατάρτιση πινάκων με εθελοντές και εργαζόμενους που μπορούσαν να αποτελέσουν ομάδα-στόχο για τα εθελοντικά προγράμματα.  Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. διέθεσε, πιστοποιημένο εκπαιδευτή από το Μητρώο Εθελοντών Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό και παράλληλα τους χώρους διδασκαλίας για τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο.

Για τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στην ενδοχώρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ανώγεια και Ζωνιανά) οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που υπέδειξαν οι κοινωνικοί φορείς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: Τήρηση αλυσίδας ψύξης-θέρμανσης, κανόνες ατομικής υγιεινής, καθαρισμός & απολύμανση χώρων, διαχείριση απορριμμάτων, μυοκτονία & απεντόμωση, αγορές/παραλαβή υλικών/αποθήκευση, χειρισμός προϊόντων, επεξεργασία προϊόντων/μαγείρεμα, διατήρηση για διάθεση, διαμόρφωση χώρων και συντήρηση εξοπλισμού και διαδικασίες ανάκλησης-απόσυρσης επιμολυσμένων τροφίμων, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ. Οι δράσεις αυτές έχουν δεχθεί την ανάλογη δημοσιότητα σε πλήθος ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Ενδεικτικά links: http://www.agronews.gr/news/agora-ergasias/arthro/141082/o-efet-ekpaideuei-ethelodes-heiristes-trofimon-/, http://www.kekaper.gr/index.php/anakoinoseis/deltia-typou/304-episkepsi-antiperifereiarxi-rethymnis-kai-stelexon-k-e-ka-p-e-r-perifereias-kritis-ston-sevasmiotato-arxiepiskopo-kritis-k-eirinaio, http://arouraios.gr/2016/04/efet-dorean-programmata-katartishs-gia-sussitia-prosfugon/, κ.ά..

Στόχος του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ αποτελεί η συνεχή προσπάθεια διάχυσης της γνώσης σ’ όλους τους εμπλεκόμενους σε  εθελοντικές δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την ασφάλεια.             

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία «ΑΓΑΠΗ», Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Ρεθύμνου, Χριστιανική Γωνιά Ρεθύμνου «Τέσσερεις Μάρτυρες», Παιδική Εστία Ρεθύμνου «Κυρία των Αγγέλων», Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Ανωγείων, Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Κέντρο Υγείας Ανωγείων, Σχολική Επιτροπή Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανωγείων, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, Κ.Η.Φ.Η. Ανωγείων, Δήμοι Π.Ε Ρεθύμνου (Αμαρίου, Ρεθύμνου, Ανωγείων, Αγίου Βασιλείου), Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Δ/νση Υγείας Πρόνοιας Π.Ε.Ρεθύμνου, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Μ. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Συσσίτιο Αγ. Κων/νου, Ενορία Αγ. Γεωργίου Ζωνιανών, Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωνιανών «Ο Σφεντόνης», Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Δήμος Ανωγείων (Βοήθεια στο Σπίτι), Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ανωγείων, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης,.

Οι κοινωνικοί φορείς, τα κοινωνικά παντοπωλεία και οι λοιποί φορείς, οι οποίοι λόγω  της οικονομικής κρίσης παρέχουν γεύματα και διανέμουν τρόφιμα σε καθημερινή βάση απασχολούν πέραν του σημαντικού αριθμού εθελοντών και εργαζόμενους με σταθερή σχέση εργασίας. Οι εργαζόμενοι εξειδικεύονται σε ειδικότητες όπως μάγειροι, αποθηκάριοι, διανομής, προσωπικό καθαριότητας κ.ά..

Περιφέρεια Κρήτης.

Τα αποτελέσματα της δράσης αναφέρονται στην απόκτηση γνώσεων, οι οποίες μετουσιώνονται σε δεξιότητες, ικανότητες καθώς και στη διαμόρφωση στάσεων πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής σ’ όλα τα στάδια της παραγωγής μικρογευμάτων και της διάθεσης των τροφίμων πρέπει να είναι συνεχής διασφαλίζοντας την υγιεινή των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που είναι αποδέκτες αυτής της σημαντικής βοήθειας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση ώστε να λάβουν το Πιστοποιητικό από τον ΕΦΕΤ.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει τέσσερα εθελοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει 81εθελοντές και εργαζόμενοι από 20 διαφορετικούς ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. Επιπρόσθετα εντός του καλοκαιριού 2016 σχεδιάζονται δύο ακόμα προγράμματα.