Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις Eθελοντισμού

OTE- COSMOTE

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεισφορά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω του engagement των εργαζομένων.

Εργαζόμενοι Ομίλου ΟΤΕ

Ό Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στην κουλτούρα του εθελοντισμού μέσω της συμμετοχής εργαζομένων σε δράσεις και προγράμματα με κοινωνικό σκοπό, οι οποίοι παράλληλα λειτουργούν ως ambassadors αυτών των πρωτοβουλιών για την εταιρία.

Ναι

Ο εθελοντισμός εργαζομένων στα φιλανθρωπικά bazaar που διοργανώνει ο εκάστοτε φορέας, γίνεται στις εγκαταστάσεις που ορίζει ο φορέας. Η στήριξη των Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών bazaars γίνεται στα  δύο από τα μεγάλα κτήρια του Ομίλου ΟΤΕ στο Μαρούσι και στην Παιανία.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας: το 2018 συμμετείχαν εθελοντικά περισσότεροι από 1500 εργαζόμενοι και συγκεντρώθηκαν 2.770 φιάλες για την τράπεζα αίματος Ομίλου ΟΤΕ. Το πρόγραμμα υλοποιείται για περισσότερα από 40 συνεχόμενα έτη και εξυπηρετεί τόσο τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ όσο και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν και Δότες  Μυελού των Οστών. 

Αθλητικές διοργανώσεις: η συμμετοχή των εργαζομένων για καλό σκοπό, σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, όπως οι Μαραθώνιοι Αθήνας & Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διοργανώνονται πάνω από 10 χρόνια, τους δίνουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο έργο σημαντικών φορέων που φροντίζουν παιδιά. Συνολικά το 2018 συμμετείχαν 1.400 εργαζόμενοι σε μαραθώνιους.

Φιλανθρωπικά Bazaar: Το 2018, 2.800 εργαζόμενοι ενίσχυσαν το τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά φιλανθρωπικά Bazaar για την ενίσχυση του έργου 13  ΜΚΟ.

«Γίνε και εσύ εθελοντής»: 125 εργαζόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά στη διοργάνωση Bazaar  ΜΚΟ για παιδιά

Ειδικές δράσεις: αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των ΜΚΟ για παιδιά, από οργανωτικές μονάδες της εταιρείας για την διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων και ταυτόχρονα την προσφορά εθελοντικού έργου