Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις Eθελοντισμού

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Εθελοντισμός εργαζομένων

Η εταιρική υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε στο ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι που συνδέεται με την εθελοντική συνεισφορά των εργαζομένων. Ο εθελοντισμός των ανθρώπων του ΥΓΕΙΑ πηγάζει από την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες που πρεσβεύουμε. Συνοδεύει δε όλες τις πράξεις μας που σχετίζονται με την κοινωνία, την αγορά, το περιβάλλον, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες  μας, πυλώνες με τους οποίους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ανάπτυξη και βιωσιμότητα  μας.

Εργαζόμενοι

Κοινωνία

σε εξέλιξη

Ειδικότερα, κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Στηρίζουµε τα Παιδιά που έχουν τη ΦΛΟΓΑ µέσα τους
Ο Όµιλος έχει αγκαλιάσει εδώ και αρκετά χρόνια τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας, οικονοµική στήριξη και πάνω απ’ όλα αγάπη. Στα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ, τα τελευταία χρόνια παρέχονται δωρεάν ακτινοβολίες, χειρουργικές επεµβάσεις, γ-knife θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής ευκρίνειας στο ΥΓΕΙΑ.

Κοντά στο «Εργαστήρι»
Συνεχίστηκε η υποστήριξη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι», προσφέροντας ιατρική φροντίδα και δωρεάν χειρουργεία σε άτοµα που φροντίζει και φιλοξενεί το σωµατείο.
Συγκεκριµένα, το ΥΓΕΙΑ ανέλαβε να χειρουργήσει δωρεάν τρία άτοµα, τα οποία υποστηρίζονται από τις δοµές του συλλόγου. Επίσης, το ΥΓΕΙΑ συνέχισε τη συνεργασία µε το «Το Εργαστήρι» για την προµήθεια αρτοσκευασµάτων που φτιάχνονται από τους απασχολούµενους νέους του συλλόγου και διατίθενται σε κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκοµείου.

 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και το ΥΓΕΙΑ, δημιούργησαν ένα δίκτυο συνεργασίας υπό το οποίο διενεργούνται και παρέχονται εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις στον ανήλικο μεταναστευτικό πληθυσμό που διαμένει σε ξενώνες φιλοξενίας στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα σύνολο εξειδικευμένων εξετάσεων υψηλού κόστους, που διενεργούνται
συμπληρωματικά των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Επιπλέον, υπηρεσίες όπως η εξέταση DNA συμβάλλουν σημαντικά στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση εκκρεμών υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης,
εξασφαλίζοντας έτσι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

 

Greece Race for the Cure®
Για ακόµα µία χρονιά οι εργαζόµενοι έδωσαν δυναµικό «παρών» στον αγώνα δρόµου 5 χλµ. και περιπάτου 2 χλµ. για τον καρκίνο του µαστού, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού Άλµα Ζωής στην Αθήνα. Εθελοντές εργαζόµενοι των κλινικών ΥΓΕΙΑ,
ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, καθώς και της εταιρείας Y-LOGIMED βρέθηκαν στην αφετηρία της εκδήλωσης στο Ζάππειο, συµµ ετέχοντας στην εκπλήρωση
του σκοπού, που ήταν η ενηµέρωση για τις πρακτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.

ναι

Ελλάδα  

 

Ειδικότερα, κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Στηρίζουµε τα Παιδιά που έχουν τη ΦΛΟΓΑ µέσα τους
Ο Όµιλος έχει αγκαλιάσει εδώ και αρκετά χρόνια τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας, οικονοµική στήριξη και πάνω απ’ όλα αγάπη. Στα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ, τα τελευταία χρόνια παρέχονται δωρεάν ακτινοβολίες, χειρουργικές επεµβάσεις, γ-knife θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής ευκρίνειας στο ΥΓΕΙΑ.

Κοντά στο «Εργαστήρι»
Συνεχίστηκε η υποστήριξη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι», προσφέροντας ιατρική φροντίδα και δωρεάν χειρουργεία σε άτοµα που φροντίζει και φιλοξενεί το σωµατείο.
Συγκεκριµένα, το ΥΓΕΙΑ ανέλαβε να χειρουργήσει δωρεάν τρία άτοµα, τα οποία υποστηρίζονται από τις δοµές του συλλόγου. Επίσης, το ΥΓΕΙΑ συνέχισε τη συνεργασία µε το «Το Εργαστήρι» για την προµήθεια αρτοσκευασµάτων που φτιάχνονται από τους απασχολούµενους νέους του συλλόγου και διατίθενται σε κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκοµείου.

 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και το ΥΓΕΙΑ, δημιούργησαν ένα δίκτυο συνεργασίας υπό το οποίο διενεργούνται και παρέχονται εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις στον ανήλικο μεταναστευτικό πληθυσμό που διαμένει σε ξενώνες φιλοξενίας στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα σύνολο εξειδικευμένων εξετάσεων υψηλού κόστους, που διενεργούνται
συμπληρωματικά των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Επιπλέον, υπηρεσίες όπως η εξέταση DNA συμβάλλουν σημαντικά στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση εκκρεμών υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης,
εξασφαλίζοντας έτσι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

 

Greece Race for the Cure®
Για ακόµα µία χρονιά οι εργαζόµενοι έδωσαν δυναµικό «παρών» στον αγώνα δρόµου 5 χλµ. και περιπάτου 2 χλµ. για τον καρκίνο του µαστού, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού Άλµα Ζωής στην Αθήνα. Εθελοντές εργαζόµενοι των κλινικών ΥΓΕΙΑ,
ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, καθώς και της εταιρείας Y-LOGIMED βρέθηκαν στην αφετηρία της εκδήλωσης στο Ζάππειο, συµµ ετέχοντας στην εκπλήρωση
του σκοπού, που ήταν η ενηµέρωση για τις πρακτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.

«Η γνώμη σας μετράει…»

Το ΥΓΕΙΑ έχει δημιουργήσει διαδικασία «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ», μέσω της οποίας όλο το προσωπικό του Ομίλου, οι Ιατροί, οι ασθενείς και οι επισκέπτες, έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάσουν εγγράφως προτεινόμενες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ, οι οποίες μελετώνται από τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη και λαμβάνονται υπόψη στις δράσεις που υλοποιούνται