Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

ECOTROPHELIA: Διαγωνισμός Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής

 

Ο Διαγωνισμός Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής “ECOTROPHELIA” διοργανώνεται από το 2011 και έχει ως στόχο αφενός να υποστηρίξει τους φοιτητές, που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων και αφετέρου να αποτελέσει ένα φυτώριο καινοτόμων ιδεών για τη Βιομηχανία Τροφίμων.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ο ΣΕΒΤ καλεί φοιτητές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της Ελλάδας να αναπτύξουν πρωτοποριακά προϊόντα διατροφής, που να παρουσιάζουν απαραιτήτως στοιχεία οικολογικής καινοτομίας.

  • Φοιτητές Πανεπιστημίων
  • Βιομηχανία Τροφίμων
  • Ακαδημαϊκούς / Ερευνητές

Ο Διαγωνισμός ECOTROPHELIA είναι ετήσιος.

Ο ΣΕΒΤ έχοντας ως κύριο στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη διασύνδεση της ερευνητικής / ακαδημαϊκής κοινότητας με τη Βιομηχανία Τροφίμων ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Διαγωνισμού Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής ECOTROPHELIA στην Ελλάδα από το 2011. Ο Διαγωνισμός αυτός, που ξεκίνησε από τη Γαλλία, πραγματοποιείται πλέον σε 17 χώρες και διεξάγεται σε 2 στάδια: Στο 1ο στάδιο φορείς & οργανισμοί από χώρες της Ευρώπης, διοργανώνουν Εθνικούς Διαγωνισμούς από τους οποίους προκύπτει μια νικητήρια ομάδα. Στο 2ο στάδιο οι ομάδες, που έχουν κατακτήσει τους Εθνικούς Διαγωνισμούς συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. 

Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού στην Ελλάδα, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Διαγωνισμού με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Για την επιλογή των νικητών σε εθνικό επίπεδο, ορίζονται 2 Επιτροπές: η Τεχνική και η Εθνική Επιτροπή.  Η Τεχνική Επιτροπή συγκροτείται για να αξιολογήσει τις προτάσεις και να αποφασίσει ποιες από αυτές πληρούν τα προβλεπόμενα από το διαγωνισμό κριτήρια, ώστε να περάσουν στην τελική φάση και αποτελείται από έμπειρα στελέχη της Βιομηχανίας Τροφίμων. Στη συνέχεια, οι ομάδες, που περνάνε στην τελική φάση, παρουσιάζουν το προϊόν τους και το θέτουν σε γευστική δοκιμή στην Εθνική Επιτροπή, που αποτελείται από προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου. Η Εθνική Επιτροπή επιλέγει τα 3 καλύτερα προϊόντα του διαγωνισμού, στα οποία απονέμονται χρηματικά βραβεία και σε 2 προϊόντα απονέμονται τιμητικά βραβεία (Καλύτερης Παρουσίασης & Καλύτερου Πλάνου Μάρκετινγκ & Εμπορίας). Η ομάδα, δε, που κερδίζει την 1η θέση στον Εθνικό Διαγωνισμό, συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό “ECOTROPHELIA”, όπου διαγωνίζεται με ομάδες φοιτητών από 16 χώρες.

Ο ECOTROPHELIA αποτελεί τον μακροβιότερο διαγωνισμό καινοτομίας στον χώρο των τροφίμων στην Ελλάδα και έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών της νέας γενιάς καθώς και στη διασύνδεση της Βιομηχανίας Τροφίμων και της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, προβάλει τη δυναμική του Κλάδου των Τροφίμων στην Ευρώπη και προωθεί την Ελληνική Διατροφή, έχοντας ως πρεσβευτές τη νέα γενιά!

Εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής / Ερευνητικής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και στελέχη της Βιομηχανίας Τροφίμων συμμετέχουν εθελοντικά στις δύο Επιτροπές του Διαγωνισμού και συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχή εξέλιξή του.

Ο Διαγωνισμός ECOTROPHELIA αφορά στους φοιτητές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων όλης της Ελλάδα. Η τελική φάση του Εθνικού Διαγωνισμού διεξάγεται τον Ιούνιο του κάθε έτους στην Αθήνα, ενώ η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού διεξάγεται τον Οκτώβριο κάθε έτους στα πλαίσια Διεθνών Εκθέσεων Τροφίμων & Ποτών (ANUGA,  SIAL, κλπ).

Διαγωνισμός ECOTROPHELIA: Ο θεσμός που αναδεικνύει καινοτόμα προϊόντα διατροφής!!!

9 χρόνια διεξαγωγής: 2011-2019
15 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας
440 Φοιτητές
86 Προτάσεις καινοτόμων προϊόντων διατροφής
3 Προϊόντα ήδη στην αγορά
3 Ελληνικές διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό (2 Χρυσά & 1 Αργυρό Βραβείο)
17 Χώρες στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA

  • Ενίσχυση των δράσεων του ΣΕΒΤ για την προώθηση της καινοτομίας.

  • Καλύτερη διασύνδεση της Βιομηχανίας Τροφίμων με την Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα.

  • Φυτώριο καινοτόμων ιδεών για τη Βιομηχανία Τροφίμων.

  • Βελτίωση των δεξιοτήτων που χρειάζεται η Βιομηχανία Τροφίμων από τα αυριανά της στελέχη.