Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

ELVALHALCOR

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων με τη χρήση μεθοδολογίας και εργαλείων 6 sigma.

Εργαζόμενοι τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) της ElvalHalcor, τμήματα παραγωγής και περιβάλλοντος.

2019 – 2020

Χρήση μεθοδολογίας 6 sigma και συγκεκριμένα του κύκλου DMAIC και για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών περιστατικών όπως έκτακτα περιστατικά, βελτίωση διεργασιών κλπ. Εκπαίδευση και χρήση εργαλείων 6 sigma στη διερεύνηση και ανάλυση συμβάντων όπως 5 Whys, Tree of reasoning, Cause and Effect Diagrams (Fishbone), 8Ds, FMEA, Action Logs, στη βελτίωση όπως στατιστική ανάλυση, MSA, benchmarking techniques, lesson learned, 5S και στον έλεγχο διεργασιών όπως control charts και KPIs. Ταυτόχρονα εκμετάλλευση δυνατοτήτων Industry 4.0 για τον έλεγχο παρακολούθησης, μέτρησης και συνεχούς βελτίωσης.

Εκπαιδευτικοί φορείς (εξωτερικοί συνεργατες).

Στην πρωτοβουλία αυτή, συμμετείχαν εργαζόμενοι μηχανικοί του τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) της ElvalHalcor, καθώς συμμετοχή εργαζομένων σε ομάδες εργασίας, περιλαμβάνοντας επίπεδα εργοδηγών και βοηθών εργοδηγών.

Εγκαταστάσεις τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) της ElvalHalcor στα Οινόφυτα.

62ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ.320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα

  • Συνεχής βελτίωση και καλύτερος έλεγχος διεργασιών που αφορούν το περιβάλλον.
  • Καλύτερη και πληρέστερη ανάλυση συμβάντων, συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, ανάπτυξη αισθήματος υπευθυνότητας και ομαδικής εργασίας.
  • Καλύτερη πρόληψη και πιο άμεση επέμβαση σε συμβάντα με αποτέλεσμα καλύτερη προστασία περιβάλλοντος.
  • Καλύτερη επικοινωνία και τεκμηρίωση σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας.
  • Έγκαιρη και πληρέστερη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων
  • Καλύτερος σχεδιασμός και παρακολούθηση στόχων.
  • Μείωση ρίσκου περιβαλλοντικών συμβάντων και πιο άμεσες επεμβάσεις πριν φτάσουμε στο όριο κινδύνου – πρόκλησης ατυχημάτων.
  • Οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την άμεση αξιολόγηση δεικτών με χρήση στατιστικής που οδηγούν σε πιο γρήγορες και τεκμηριωμένες σωστά αποφάσεις και την αποδοχή των εργαζομένων.
  • Βελτίωση εικόνας της Εταιρίας στους πελάτες και στο ανθρώπινο δυναμικό.