Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

ENERGEAN

Energean commits to Net-Zero Emissions by 2050.

 

 • Συμβολή στον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και του καθαρότερου αέρα στη Γη.
 • Προστασία της γήινης ατμόσφαιρας και οικοσυστήματος.
 • Λαμβάνοντας αποφασιστικά βήματα προς την πράσινη και καθαρή ενέργεια.
 • Να ειδοποιεί  τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κάθε βιομηχανία, και να δίνει ένα θετικό παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Ανάπτυξη και αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τις συνέπειές της.
 • Πρωτοβουλίες και συνέργειες με τρίτα μέρη που αναπτύχθηκαν από την Energean για την προστασία της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά (Συνεργασίες για τους Στόχους).

 

 

Η γενιά μας και οι επόμενες γενιές.

Απο τώρα έως το 2050.


Η Energean δεσμεύεται για εκπομπές Net-Zero έως το 2050! Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, η Energean έγινε η πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής στον κόσμο που δεσμεύτηκε να γίνει καθαρός εκπομπός άνθρακα έως το 2050. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας δεσμεύτηκε να θέσει στόχους με βάση την επιστήμη σε όλα τα ενεργητικά της Energean στο πεδίο 1 και Πεδίο 2 εκπομπών και χρησιμοποιήστε τις καλύτερες προσπάθειές μας για να φτάσετε σε μια κατάσταση στην οποία οι δραστηριότητες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας οδηγούν σε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Ήταν η απάντησή μας στην εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών που καλεί τους επιχειρηματίες να θέσουν στόχους μείωσης εκπομπών με την υψηλότερη φιλοδοξία για τις εταιρείες τους, σύμφωνα με την έκθεση στους 1.5 ° C από τη Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές το αργότερο έως το 2050. Το όραμά μας είναι να γίνουμε η κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία E&P στη Μεσόγειο και να οδηγήσουμε την ενεργειακή μετάβαση στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η στρατηγική της Energean για καθαρό μηδέν από τις δικές της δραστηριότητες σχετίζεται τόσο με το πεδίο εφαρμογής 1 (άμεσο) όσο και με το πεδίο εφαρμογής 2 (έμμεσο) εκπομπές. Στο Πεδίο 1 εστιάζουμε στην καύση καυσίμων ενώ στο Πεδίο 2 επικεντρωνόμαστε στην αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια για τους ιστότοπούς μας. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής 3 (έμμεσες εκπομπές από μη ιδιοκτησιακά περιουσιακά στοιχεία και προϊόντα που πωλούνται) στοχεύουμε στην ενίσχυση της μετάβασης σε μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παράγοντας κυρίως αέριο, ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές έμμεσων δραστηριοτήτων μας και συνεργαζόμενοι με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας για υποστήριξη και να τους παρακινήσουμε για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η στρατηγική της εταιρείας μας για το αέριο μας επιτρέπει να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας στη στήριξη της παγκόσμιας μετάβασης καυσίμων μακριά από τον άνθρακα και το πετρέλαιο, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος μας για τις μελλοντικές γενιές.


Τα βήματα ολοκληρώθηκαν προς την κατεύθυνση μείωσης των εκπομπών Η Energean έχει ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση προς την πράσινη και καθαρή ενέργεια και εστιάζει τις μεταβατικές της δραστηριότητες προς ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παράγοντας κυρίως αέριο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εταιρεία μας έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη μείωση της έντασης του άνθρακα κατά περισσότερο από 70% μεταξύ 2019 και 2022. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης για μείωση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, συνεργάζεται με την ισραηλινή κυβέρνηση για να υποστηρίξει τις προσπάθειές της για τη μείωση της χρήσης άνθρακα. Η μεγαλύτερη επένδυση της Energean που σχετίζεται με την ενεργειακή μετάβαση είναι το Karish Development Project, το υπεράκτιο Ισραήλ, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια του Ισραήλ να απεμπλουτοποιήσει τον ενεργειακό τομέα. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει με ιδιώτες παραγωγούς και βιομηχανικούς πελάτες για 7,0 BCM ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγή της θα καλύπτει εφαρμογές. 50% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ισραηλινή αγορά τα επόμενα χρόνια. Η παραγωγή φυσικού αερίου από τα χωράφια της Energean θα συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να μετατρέψει 4 μονάδες άνθρακα σε φυσικό αέριο και μείωση 3,6 MTCo2 και σταδιακά να κλείσει όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας άνθρακα με μείωση 12,8 MTCo2. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές CO 6kg / boe, σε σύγκριση με κατά μέσο όρο 18kg / boe στον τομέα Εξερεύνησης & Παραγωγής παγκοσμίως. Επιπλέον, η Energean κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνία με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της Ελλάδας, η οποία διασφαλίζει ότι το 100% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στα περιουσιακά στοιχεία «Πρίνος-Καβάλας» θα δημιουργούνται από «πράσινες» πηγές (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Αυτό αποτελεί απόλυτη μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 100% των εκπομπών του πεδίου 2 και περίπου 45% των συνολικών εκπομπών πεδίου 1 & 2 από τα τρέχοντα ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία και οδηγεί σε ετήσια μείωση των εκπομπών άνθρακα περίπου 25.000 tCO2. Πριν από λίγους μήνες, η εταιρεία μας απάντησε με υπερηφάνεια στο Carbon Disclosure Project, υποβάλλοντας το πρώτο του ερωτηματολόγιο για την αλλαγή του κλίματος CDP. Το CDP Global είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικής αποκάλυψης και μετρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κάθε χρόνο το CDP υποστηρίζει χιλιάδες εταιρείες, πόλεις, πολιτείες και περιοχές για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια των υδάτων και την αποψίλωση των δασών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Energean στοχεύει να αποκτήσει μια σαφή κατανόηση των εκπομπών της εταιρείας μας και να επιτρέψει στην εταιρεία μας να ενισχύσει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών.
 


Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η διοίκηση της Energean ασχολείται με τις φιλοδοξίες για την αλλαγή του κλίματος της εταιρείας. Η αμοιβή των ανώτερων στελεχών συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βαθμολογίες ESG.
 

ΔΕΗ (The Public Power Corporation (PPC) of Greece).
United Nations Global Compact (Working Groups).
Oil & Gas Assessing Low-Carbon Transition Technical Working Group (ACT TWG) (Energean participates in this group  which, according to the Paris Agreement Goals, focuses on developing methodologies to determine the degree of alignment of a company with a world having a well-below 1.5oC rise scenario. The ultimate goal is to obtain insights on the company’s current and future ability to reduce its climate impact).
Local and state authorities in our countries of operations (Our compliance with internal and external emissions requirements is constantly challenged during frequent audits by local and state authorities).

 

 • Διοικητικό Συμβούλιο,
 • Ανώτατα στελέχη και στελέχη της Energean.
 • Τμήμα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της εταιρείας.
 • Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.
   


Οι χώρες της Energean, δηλαδή η Ελλάδα, το Ισραήλ, το Μαυροβούνιο και (μετά την εξαγορά της Edison E&P) Αίγυπτος, Ιταλία, Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο.
 


Ο σαφής, αυτονόητος και προφανής αντίκτυπος στην κοινωνία είναι ο καθαρός αέρας και ο μετριασμός του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας στο Energean για την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας στον πλανήτη. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στη συμβολή στην κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του κόσμου με τρόπους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης. Η εταιρεία μας αγκαλιάζει τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης και έχει ενσωματώσει ενεργειακές και ενεργειακές αποδοτικές πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις μας σε αυτό το θέμα. Ο στόχος μας προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών καθαρού στόχου στοχεύει σε μια καθαρή ατμόσφαιρα για τον εαυτό μας και τις επόμενες γενιές. Στην πραγματικότητα, έχουμε ήδη επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα! Ο Κόλπος της Καβάλας, όπου λειτουργούν οι πλατφόρμες Prinos, έχει απονεμηθεί επανειλημμένα με περισσότερες από 10 Γαλάζιες Σημαίες κάθε χρόνο. Στην παρεχόμενη φωτογραφία (επισυνάπτεται) βρίσκεται η παραλία Dasilio Prinos. Είναι μια από τις παραλίες με γαλάζια σημαία και έχει θέα στις πλατφόρμες του Energean. Η εταιρεία συνεργάστηκε επίσης με τον Δήμο Hof HaCarmel στο Ισραήλ. Αυτή η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα την απονομή μιας Γαλάζιας Σημαίας, της πρώτης για μια παραλία στην περιοχή. Τέλος, στο θετικό αντίκτυπο και τα οφέλη για την κοινωνία, συμπεριλαμβάνουμε την πρόσφατη συμφωνία της Energean με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της Ελλάδας για την αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συμβολή της εταιρείας μας στις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να μετατρέψει 4 εργοστάσια άνθρακα σε φυσικά αέριο με αποτέλεσμα την τεράστια μείωση των εκπομπών CO2. (Και οι δύο ενέργειες περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα "Περιγραφή" παραπάνω).
 


Η διοίκηση, τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Energean λαμβάνουν τα ίδια οφέλη με το υπόλοιπο κοινό: Καθαρότερη ατμόσφαιρα για όλους και μείωση της αλλαγής του κλίματος. Παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ενίσχυση του εταιρικού προφίλ της Energean ως περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρείας. Η Energean δίνει ένα παράδειγμα αποφασίζοντας και ενεργώντας, προκειμένου να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου και άλλες εκπομπές αέρα. Εξυπηρέτηση των στόχων αειφόρου ανάπτυξης: Νο 3: Καλή υγεία και ευεξία. Αριθ. 7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια. Αριθ. 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Αριθ. 13: Δράση για το κλίμα. Νο 15: Η ζωή στη στεριά. Νο 17: Συνεργασίες για τους στόχους. Εξάσκηση στην υλοποίηση των Στόχων, ενεργώντας σε αυτούς. Η υπεύθυνη στάση, στάση και ήθος της Energean, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα όχι μόνο για τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη βιομηχανία και τον κλάδο, αλλά και για τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, να ακολουθήσουν μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή στάση και τρόπο ζωής. Ο αντίκτυπος «επιστρέφει» στην εταιρεία ως ένα είδος μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ανθρώπους της. Με αυτήν τη στρατηγική / σχέδιο, η αγάπη των εργαζομένων για ένα καθαρό περιβάλλον γεννιέται ή ενισχύεται.