Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ενεργειακή αναβάθμιση τριών κτιρίων του Δήμου Καλλιθέας για σημαντική οικονομία ενέργειας

Πολίτες της και επισκέπτες Καλλιθέας 

1. Το κτίριο Μελίνα Μερκούρη βρίσκεται στην οδό Μεγίστης 18-20. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές

    δραστηριότητες του Δήμου. Οι μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν την εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης, την αντικατάσταση

    των κουφωμάτων με νέα, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας και κατασκευής υψηλής απόδοσης και την αντικατάσταση

    των τοπικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης με νέο κεντρικό σύστημα άμεσης εκτόνωσης VRF. Στο κτίριο θα κατασκευαστούν και συστήματα εξαερισμού

    με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας. Το κτίριο από κατηγορία Ε μετά τις παρεμβάσεις αναμένεται να γίνει κατηγορία Β+

2.  Στο σχολικό προπονητήριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νικ. Ζερβού θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης:

     α) Εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης, β) Αντικατάσταση κουφωμάτων, γ) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας led και

     δ) Το τοποθέτηση λέβητα αερίου για ζεστά νερά χρήσης και θέρμανσης.

3. Στο κλειστό γυμναστήριο "ΕΣΠΕΡΟΣ"  1448τ.μ. θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης:

    α) Εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης, β) Αντικατάσταση κουφωμάτων, γ) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας led και

    δ) Αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας

    Το κτίριο από κατηγορία Γ μετά τις παρεμβάσεις αναμένεται να γίνει κατηγορία Β+.

Τα ως άνω κτίρια στην Καλλιθέα

1. Το κτίριο Μελίνα Μερκούρη από κατηγορία Ε μετά τις παρεμβάσεις αναμένεται να γίνει κατηγορία Β+

2.  Στο σχολικό προπονητήριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νικ. Ζερβού θα ανέβει μια ενεργειακή κατηγορία

3. Στο κλειστό γυμναστήριο "ΕΣΠΕΡΟΣ"  1448τ.μ.     Το κτίριο από κατηγορία Γ μετά τις παρεμβάσεις αναμένεται να γίνει κατηγορία Β+.