Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Επανασχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας για μείωση των άμεσων εκπομπών CO2

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου μέσω μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου στους φούρνους ανόπτησης.

Το πρόγραμμα αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος. 

6 μήνες

Κατά τη διαδικασία της έλασης, το αλουμίνιο οδηγείται από το εκτυλικτικό του ελάστρου στα περιστρεφόμενα ράουλα εργασίας όπου το φύλλο αναγκάζεται να διέλθει από ένα συγκεκριμένο, μικρότερου πάχους, διάκενο. Εκεί διαμορφώνεται πλαστικά και έτσι πραγματοποιείται ο υποβιβασμός του πάχους του. Στη συνέχεια, το φύλλο τυλίγεται και πάλι σε μορφή ρολλού στο τυλικτικό του ελάστρου. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος το οποίο μπορεί να φτάσει έως και 6μm. Κατά τη διαδικασία της έλασης το αλουμίνιο σκληραίνει (το φαινόμενο ονομάζεται εργοσκλήρυνση). Προκειμένου να μαλακώσει, το αλουμίνιο περνά από τη διαδικασία της ανόπτησης, ψήνεται δηλαδή σε μεγάλους φούρνους, για πολλές ημέρες και σε υψηλές θερμοκρασίες. Με τη διαδικασία της ανόπτησης επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά αλλά και η εξάτμιση οποιωνδήποτε υπολειμμάτων ελαίων έλασης.

Στη Συμετάλ, πραγματοποιήσαμε επανασχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής δύο ομάδων προϊόντων (Thin Converter Foil & Medium Converter Foil) με σκοπό τη σημαντική μείωση του χρόνου και της θερμοκρασίας ανόπτησης. Με την αλλαγή της σχετικής διαδικασίας, πετύχαμε σημαντική μείωση κατά 35,6% της κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τόνο αλουμινίου (το ποσοστό αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις των καταναλώσεων του φυσικού αερίου στους 4 φούρνους φυσικού αερίου της Εταιρίας) και ως εκ τούτου αντίστοιχη μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα.

Η συμμετοχή των εργαζομένων περιορίζεται στην ομάδα των Μηχανικών παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου που ανέλαβαν να σχεδιάσουν τη νέα παραγωγική διαδικασία, καθώς και στην ομάδα των εργαζομένων (χειριστές σχετικού εξοπλισμού, επιβλέποντες) που απασχολούνται στη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία.  

Εγκαταστάσεις Συμετάλ - Εργοστάσιο Έλασης Foil Αλουμινίου Οινοφύτων.

Επιτύχαμε 32,4% μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ως εκ τούτου αντίστοιχη μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Τα οφέλη που προκύπτουν για την Εταιρία από τον επανασχεδιασμό της συγκεκριμένης διαδικασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς:

  • Καταφέραμε 35,6% μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τόνο αλουμινίου, επομένως συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η μείωση αυτή στην κατανάλωση του φυσικού αερίου, αποτελεί και σημαντικό οικονομικό όφελος για την Εταιρία.
  • Eπιτύχαμε αντίστοιχη μείωση (35,6%) των άμμεσων εκπομπών CO2, επομένως συμβάλουμε στην αντιμετλωπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
  • Ταυτόχρονα πετύχαμε ποιοτική βελτίωση της επιφάνειας του προϊόντος, επομένως αύξηση ικανοποίησης πελατών.
  • Η μείωση του χρόνου ανόπτησης αυξάνει τη δυναμικότητα (capacity) του τμήματος ανόπτησης χωρίς ανάγκη επένδυσης σε επιπλέον φούρνους.