Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις Eθελοντισμού

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Οργανώθηκαν συναντήσεις στα εργοστάσια του Τιτάνα με εκπροσώπους του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί εργαζόμενοι να είναι δότες μυελού των οστών. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση του εθελοντισμού στους εργαζομένους της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και η προώθηση των στοχεύσεων του ΚΕΔΜΟΠ.

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) είναι ένα κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ως βασικό του στόχο την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών με την προσέλκυση εθελοντών δοτών από την περιοχή της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Εκπρόσωποι του ΚΕΔΜΟΠ συναντήθηκαν και ενημέρωσαν τους υπαλλήλους του ΤΙΤΑΝΑ τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στα εργοστάσια με αποτέλεσμα σήμερα ο συνολικός αριθμός εθελοντών από την εταιρεία μας να αγγίζει τους 206.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει κινητοποιήσει και χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή 323 εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο ΚΕΔΜΟΠ. Οι εθελοντές δεν είναι αποκλειστικά εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝΑ αλλά και κάτοικοι από τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τα εργοστάσια καθώς και φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BEST.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των 323 εθελοντών που κινητοποίησε ο ΤΙΤΑΝ έχει ως εξής: Κεντρικά Γραφεία: 40, Εργοστάσιο Ελευσίνας: 16, Εργοστάσιο Καμαρίου: 28, Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης & Κλάδος Αδρανών & Σκυροδέματος Θεσσαλονίκης: 74, Εργοστάσιο Πάτρας: 53, Ιντερμπετόν: 11, BEST Πάτρας: 20, BEST Θεσσαλονίκης: 21, Κοινότητες Θεσσαλονίκης: 60.

Οι εθελοντές δότες μυελού των οστών χαρίζουν ζωή στους συνανθρώπους τους που πάσχουν από λευχαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι εκ των 5 στο σύνολο δοτών μυελού των οστών του ΚΕΔΜΟΠ, οι 2 δότες είναι εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝΑ.