Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

MYTILINEOS S.A.

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη (που αποτελεί τη βασική περιβαλλοντική επίδραση της συγκεκριμένης δραστηριότητας) μέσω της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Αναφέρεται στην περιγραφή των προγραμμάτων για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά.

  • Ερευνητικό έργο SCALE (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European resources - Διάρκεια: Δεκέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2020) το οποίο στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου - Σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα Κατάλοιπα Βωξίτη. Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ., συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, συμμετέχει το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. 
     
  • Ερευνητικό έργο ENSUREAL (Ensuring sustainable alumina production – Διάρκεια: 2017-2021), με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής αλουμίνας από εναλλακτικές πηγές όπως φτωχότερα κοιτάσματα βωξίτη και κατάλοιπα βωξίτη.
     
  • Ερευνητικό έργο SIDEREWIN (Sustainable Electro-wining of Iron - Διάρκεια: 2017-2022), με συντονιστή την εταιρεία ArcelorMittal, το οποίο στοχεύει στη πιλοτική δοκιμή μια νέας βιώσιμης τεχνολογίας ηλεκτρολυτικής παραγωγής σιδήρου σε αλκαλικό περιβάλλον.
     
  • Ερευνητικό πρόγραμμα RemovAL (Removing the waste streams from the primary Aluminium production and other metal sectors in Europe – Διάρκεια 2018-2022), με συντονιστή τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 χρόνια, έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατ. € και 27 εταίρους, ανάμεσα στους οποίους οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αλουμίνας εκτός Ασίας (RUSAL, RIO TINTO, ALCOA) όπως επίσης και ο σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού Αλουμίνιου και το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή των προγραμμάτων (Ινστιτούτα, Πανεπιστιμιακά ιδρύματα, Μεγάλες Επιχειρήσεις)

ΝΑΙ

Εργοστάσιο Αλουμινίου Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας.

Πρόγραμμα SCALE: Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ., συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, συμμετέχει το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΔ Μεταλλουργίας έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή πιλοτικής μονάδας εκχύλισης σε όξινο περιβάλλον των Καταλοίπων Βωξίτη προς παραγωγή συμπυκνώματος Sc για περαιτέρω αξιοποίηση σε πιλοτική μονάδα άλλου εταίρου. To Σκάνδιο είναι μεταλλικό στοιχείο που ανήκει στις σπάνιες γαίες, η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται ‘ανερχόμενες’ τεχνολογικές εφαρμογές όπως: α) «Ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες, β) Κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής, όπως για παράδειγμα το κράμα Al-Sc-Mg χρησιμοποιείται από την AIRBUS σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων. http://scale-project.eu/

Πρόγραμμα ΕΝSUREAL:  Θα δοκιμαστεί σε πιλοτική κλίμακα στον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, η εξαγωγή χυτοσιδήρου και αλουμίνας από τα Κατάλοιπα Βωξίτη μέσα από ένα συνδυασμό πυρομεταλλουργικής και υδρομεταλλουργικής κατεργασίας. Οι πρώτες δοκιμές τήξεως μεσαίας κλίμακας με ελληνικό βωξίτη και κατάλοιπα βωξίτη πραγματοποιήθηκαν στη Νορβηγία με επιτυχία. https://www.ensureal.com/
 

Πρόγραμμα SIDEREWIN: Ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. θα μελετoύν την χρήση καταλοίπων βωξίτη ως μια εναλλακτική πηγή σιδήρου σε αυτή τη διεργασία. https://www.siderwin-spire.eu/content/home
 

Πρόγραμμα RemovAL: Με συντονιστή τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Σκοπός του RemovAL είναι η δοκιμή σε πιλοτική κλίμακα διαφορετικών τεχνολογιών για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη. Oι τεχνολογίες και οι πιλοτικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενα ή εν εξελίξει ερευνητικά έργα και μέσω του RemovAL θα συγκεντρωθούν και θα αξιοποιηθούν ως βάση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο βιομηχανικής συμβίωσης.

Τα προγράμματα είναι σε εξέλιξη. Εν τούτοις βασική επιδίωξη και όφελος για την εταιρεία είναι τα Κατάλοιπα Βωξίτη να χρησιμοποιηθούν ως μελλοντική πολύτιμη Πρώτη Ύλη.