Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

FrieslandCampina Hellas

FrieslandCampina Hellas: Διαγωνισμός Καινοτομίας NOYNOY IDEA CHALLENGE

Στόχος είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, που αφορούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην αλυσίδα αξίας, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην προσπάθεια εξάπλωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, με επίκεντρο την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα. 

Οι ωφελούμενοι του Διαγωνισμού καινοτομίας

«NOYNOY Idea Challenge» είναι οι εξής:

• Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτατης εκπαίδευσης

• Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα

• Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα

• Λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2018 και ολοκληρώθηκε με τη βράβευση τον Φεβρουάριο 2019. Το 2020 ανακοινώθηκε και διεξάγεται ο 2ο Διαγωνισμός με θέμα τη Βιωσιμότητα, που είναι υπό εξέλιξη.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας της FrieslandCampina Hellas «NOYNOY Idea Challenge» επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με τη γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της. Οι δράσεις του έργου διερευνούν τη διαδικασία μεταφοράς δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» διοργανώνεται από τη FrieslandCampina Hellas  σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω του εξειδικευμένου στα θέματα υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, καθώς και της Θερμοκοιτίδας «ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών στην κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση – χρήση  ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τέλος, τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting.

Συμμετείχαν εργαζόμενοι ως αξιολογητές των προτάσεων, καθώς και στην προετοιμασία των ειδικών workshop και εκδηλώσεων του προγράμματος.

Η υλοποίηση της διαδικασίας και των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της FrieslandCampina Hellas στο Μαρούσι, το Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα και στο Κέντρο Διανομής στον Ασπρόπυργο.

Στόχος του διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge» είναι εκτός από την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών η ενίσχυση της σύνδεσης της εγχώριας βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επομένως, απευθύνεται σε όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονες. Στον 1ο Διαγωνισμό (2018) κατατέθηκαν 21 ιδέες, με συμμετοχή 5 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και περισσότερους από 45 συμμετέχοντες ερευνητές (Πανεπιστημιακούς, φοιτητές και ερευνητικές ομάδες). Τα βραβεία που δόθηκαν ήταν:

1)Χρηματικό έπαθλο αξίας €2000

2)Πιλοτική εφαρμογή της ιδέας στις εγκαταστάσεις της FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ.

3)Ένταξη στη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

4)Έμμισθη πρακτική άσκηση εξάμηνης διάρκειας στην FrieslandCampina Hellas.

5)Πιλοτική εφαρμογή στο εργοστάσιο της FrieslandCampina Hellas στην Πάτρα.

6)Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Innovation Centre της FrieslandCampina στο Wageningen.

7)Business induction στην ανάπτυξη και λανσάρισμα νέου προϊόντος από τη FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ.

Περισσότερα για την απονομή των βραβείων του 1ου Διαγωνισμού NOYNOY Idea Challenge, καθώς και τη δημοσιογραφική κάλυψη μπορείτε βρείτε εδώ.

Στον 2ο Διαγωνισμό,  «NOYNOY Idea Challenge- Sustainability»  που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν κατατεθεί και αξιολογούνται πάνω από 30 προτάσεις από περισσότερους από 100 επιστήμονες, που διεκδικούν τα ακόλουθα βραβεία:

1)Συμβουλευτική υποστήριξη από τη FrieslandCampina Hellas-NOYNOY.

2) Χρήση των εγκαταστάσεων της εταιρείας FrieslandCampina Hellas.

3) Χορήγηση χρηματικού επάθλου αξίας €2000 για την επιχειρηματική ωρίμανση.

4) Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching) από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ.

Η ανακοίνωση του 2ου Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε σε περισσότερα από 60 δημοσιογραφικά μέσα.

Η FrieslandCampina Hellas  αφουγκράζεται την ανάγκη της κοινωνίας για σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία και δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να προβάλλουν και να εφαρμόσουν την ιδέα τους στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας.