Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

FrieslandCampina Hellas

FrieslandCampina Hellas: NOYNOY Intermodal Transportation

Αφοσιωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στις αξίες της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας, η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ διασφαλίζει την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της κατά τη διεθνή διανομή τους, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα με το πρωτοποριακό σύστημα Συνδυασμένων Μεταφορών (Intermodal Transportation) από τον Σεπτέμβριο του 2009. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας και αποσκοπεί στη  μείωση  του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη μεταφορά των προϊόντων ψυγείου της FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών σχημάτων μεταφοράς. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα φθάνουν στην Πάτρα, στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη με τρόπο ασφαλή, καθώς η μεταφορά τους γίνεται υπό συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας συντήρησης μέσα σε κατάλληλα containers τελευταίας τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο συνδυασμό μεταφορικών μέσων, οδικά, με τρένο και με πλοίο. Ειδικότερα, τα κρύα προϊόντα της FrieslandCampina Hellas εισάγονται απευθείας από τις τοποθεσίες παραγωγής στην Ολλανδία και το Βέλγιο σε εβδομαδιαία βάση, φτάνοντας ετησίως μέχρι τα 1.300  φορτηγά ψυγεία. Οι λειτουργίες ευθυγραμμίστηκαν με βάση τα υψηλά standard ασφάλειας και ποιότητας της FrieslandCampina, και γίναμε πρωτοπόροι στην εφαρμογή του συνδυασμένου τρόπου μεταφορών στην αλυσίδα εφοδιασμού κρύων προιόντων.

Τα οφέλη του προγράμματος προσθέτουν αξία στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, επομένως και στους ανθρώπους

2010 - σήμερα

Δεδομένου ότι σε ετήσια βάση διακινούνται σχεδόν 30.000 τόνοι προϊόντων ψυγείου από τα εργοστάσια παραγωγής της μητρικής FrieslandCampina στην Κεντρική Ευρώπη προς την Ελλάδα, τέθηκε ως στόχος να βρεθεί εναλλακτικός βιώσιμος τρόπος μεταφοράς των προϊόντων έναντι της παραδοσιακής οδικής μεταφοράς, που να προβάλει τον στόχο “Δράση για το Κλίμα”. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε πιλοτική μεταφορά συνδυασμού διάφορων μέσων π.χ. τρένου από την Ολλανδία έως την Ιταλία, θαλάσσια μεταφορά από Ιταλία έως το λιμάνι της Πάτρας και οδική μεταφορά από την Πάτρα έως το Κέντρο Διανομής της εταιρείας μας στον Ασπρόπυργο. H πολύπλοκη διαχείριση έχει ανατεθεί σε ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

Καθώς η πιλοτική εφαρμογή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ο συνδυασμένος αυτός τρόπος μεταφοράς έχει πλέον καθιερωθεί για τουλάχιστον το 50%-60% των εισαγωγών προϊόντων ψυγείου (58% actual 2020, 55% actual 2019 & 58% actual 2018). Συνυπολογίζοντας και τη μεταφορά των προϊόντων ραφιού, τότε ο μεταφερόμενος όγκος με φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές, φθάνει το 80% περίπου του ετήσιου συνολικά μεταφερόμενου όγκου (82% actual 2020, 78% actual 2019 & 80% actual 2018).

Συγκεκριμένα, φορτηγά ψυγεία φορτώνονται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως Παρασκευή πρωί, από τις θέσεις φόρτωσης στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Τα φορτηγά αποστέλλονται στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, όπου οι θάλαμοι ψύξης φορτώνονται στο τρένο που αναχωρεί κάθε Παρασκευή βράδυ. Προς το παρόν υπάρχει ένα τρένο που αναχωρεί ανά εβδομάδα από τη Φρανκφούρτη με τελικό προορισμό τη Βενετία της Ιταλίας. Δύο ημέρες αργότερα, το τρένο φτάνει στο λιμάνι της Βενετίας, οι μονάδες ξεφορτώνονται και χρησιμοποιείται υπεργολάβος για τη φόρτωσή τους στο πλοίο που αναχωρεί το ίδιο βράδυ. Το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Πάτρας, μια μέρα αργότερα (Δευτέρα το απόγευμα) και οι θάλαμοι μεταφέρονται στην αποθήκη του Ασπρόπυργου, διαθέσιμοι για εκφόρτωση από την Τρίτη, νωρίς το πρωί.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η θερμοκρασία εντός των θαλάμων παρακολουθείται για να βεβαιώνεται ότι διατηρούνται τα πρότυπα μεταφοράς της FCH. Ένα δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης (σύστημα παρακολούθησης GPS) στέλνει ειδοποίηση συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης της θερμοκρασίας (η θερμοκρασία αυξάνεται πάνω από τα αναμενόμενα όρια). Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν καθορισμένες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το τρένο, όπου παρέχεται ανάλογη υπηρεσία.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης του συνδυασμένου τρόπου μεταφοράς είναι 5-6 ημέρες, 1-2 ημέρες επιπλέον σε σύγκριση με τις συμβατικές οδικές μεταφορές. Οι συμβατικές οδικές μεταφορές αποτελούνται από κανονικά φορτηγά ψυγεία που φορτώνονται από τις τοποθεσίες φόρτωσης στην Ολλανδία και το Βέλγιο και ταξιδεύουν οδικώς στην Ελλάδα (μέσω της κεντρικής Ευρώπης στα ιταλικά λιμάνια της Ανκόνας ή της Βενετίας και στη συνέχεια μέσω πλοίου προς την Πάτρα στην Ελλάδα).

 

Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας συνεργάζεται με διάφορες μεταφορικές εταιρείες.

Συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του τμήματος εισαγωγών της εταιρείας FrieslandCampina Hellas.

Μεταφορά από 5  διάφορα  σημεία παραγωγής προϊόντων της FrieslandCampina στην Κεντρική Ευρώπη προς το Κέντρο Διανομής Ασπροπύργου Αττικής στην Ελλάδα.

Έτος           όγκος  ψυγείου    Όγκος Σ.Μ.*         %                                                                                                                                                 
2018             33.258.592        19.404.281        58%
2019             34.232.274        18.899.924        55%
2020             28.003.345        16.317.097        58%

Έτος                 όγκος  **        Όγκος  Σ.Μ.*        %  
2018                70.583.467      56.729.156       80%
2019                70.898.274      55.565.924       78%
2020                66.727.345      55.041.097       82%
*συνδυασμένη μεταφορά

** προϊόντα ραφιού και ψυγείου

 

 

Ο συνολικά μεταφερόμενος όγκος των τριών τελευταίων ετών, με συνδυασμένη μεταφορά, έχει οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, κατά περίπου 12.000 τόνους ετησίως,  ενώ όταν ξεκίνησε το 2009-2010 σε πιλοτικό επίπεδο, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  ήταν 2.266  τόνους.


Year                                                          2018          2019         2020
Reduction of  CO2e emissions (Tons)    12.037       12.050       12.012
Intermodal                                                2.074         1.645        1.519
Sea                                                           9.963        10.405       10.493