Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να μετουσιώσει μία  πρακτική  αποκατάστασης του τοπίου και του περιβάλλοντος, η οποία στη διάρκεια των δεκαετιών έγινε θεσμός, δηλαδή το Φυτώριο της  IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη Μήλο, σε ένα δυναμικό εκπαιδευτικό προορισμό για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας των νησιών Μήλου και Κιμώλου.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία μυεί τα παιδιά στους φυσικούς θησαυρούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους, δηλαδή τα τοπικά είδη της χλωρίδας του νησιού, και, μέσα από στοχευμένες  εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα διδάσκει τα ονόματα των φυτών και βοτάνων,  διάφορους τρόπους για να τα αναγνωρίζουν στο φυσικό τους περιβάλλον,  τους μηχανισμούς επιβίωσής τους κάτω από τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες  των Κυκλαδόνησων , τους τρόπους αναπαραγωγής τους, καθώς και τις εφαρμογές που έχουν στην καθημερινή ζωή, όπως τις βρίσκουμε στις λαϊκές παραδόσεις  της Μήλου και της Κιμώλου.

Μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των σχολείων Μήλου-Κιμώλου.

Η πρωτοβουλία για το Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα του Φυτωρίου ξεκίνησε το 2016 και σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί διαρκή ετήσια δραστηριότητα στο εξής.

Η ζωή του Φυτωρίου της Εταιρείας στη Μήλο μετράει ήδη τρείς δεκαετίες καινοτόμων πρακτικών αποκατάστασης περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία του και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, κάθε φορά που οι αρμόδιες αρχές θα τη ζητήσουν.

Αν και αφορά πρακτική που ανάγεται στο παρελθόν, πολλά χρόνια πριν τη δεκαετία του 2010, το 2016 προτάθηκε η ιδέα να οργανωθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Φυτωρίου σε ένα συγκεκριμένο ετήσιο  πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μαθητές των τοπικών σχολείων. Οι επισκέψεις  πραγματοποιούνται επιτόπου στο Φυτώριο της Εταιρείας και τα μαθήματα στις εγκαταστάσεις των γραφείων της στα Βούδια. Αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται στην παράδοση των καθιερωμένων δραστηριοτήτων Κοινωνικής Συνεισφοράς του Φυτωρίου, όπως οι δενδροφυτεύσεις και άλλες πρακτικές, όπως , η συντήρηση και διεύρυνση των έργων αποκατάστασης που διαχειρίζεται το Φυτώριο στο νησί. 

Ειδικότερα, το 1994 το Φυτώριο ξεκίνησε την αναπαραγωγή ντόπιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας της Μήλου,  με στόχο τη χρήση τους στην αποκατάσταση των ορυχείων της Εταιρείας στο νησί. Έτσι, πολύ νωρίς έγινε ο «πυρήνας»  της πολιτικής Βιοποικιλότητας της Εταιρείας, και πολύ συχνά μετακαλείτο να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του για έργα αποκατάστασης μετά από πυρκαγιές σε άλλα Κυκλαδονήσια αλλά και σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Επιπλέον, το Φυτώριο έγινε πολύ σύντομα τόπος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μήλου και της Κιμώλου.

Από το 2016, οργανώθηκε σε ετήσια βάση και στοχευμένα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου με σκοπό να μυήσει τους μαθητές του  νησιού στον εκπληκτικό κόσμο των φυτών και της Βιοποικιλότητας και να τους βοηθήσει να αντιληφθούν τους μηχανισμούς συνάφειας ανάμεσα στα φυτικά είδη και το περιβάλλον της Μήλου (τις σκληρές κλιματολογικές και εδαφικές της συνθήκες). Έτσι, οργανώθηκαν  οι επισκέψεις και τα επιμορφωτικά  μαθήματα-σεμινάρια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Φυτωρίου.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος γίνεται επίσης ενδελεχής αναφορά στις μεθόδους περιβαλλοντικής αποκατάστασης της Εταιρείας, οι οποίες είναι επίσης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες του νησιού και στην πολιτική Βιοποικιλότητας της Εταιρείας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου είναι περαιτέρω συνυφασμένο και με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως δενδροφυτεύσεις ντόπιων και ενδημικών φυτών ή επαναφορά σπάνιων φυτικών ειδών στο φυσικό τους οικοσύστημα (όπως π.χ. το «Κρινάκι της Θάλασσας» στην παραλία της Πλάθιενας, απ΄όπου είχε εξαφανιστεί ) με τη συνεργασία διαφόρων τοπικών παραγόντων του νησιού σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου της Μήλου υλοποιείται με την υποστήριξη του Mεταλλευτικού Mουσείου Mήλου (το οποίο επίσης διαχειρίζεται η IMERYS) και σε συνεργασία με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές αρχές.

Δύο στελέχη της Εταιρείας που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Μήλου απασχολούνται ετησίως με τη διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Φυτωρίου, στο πλαίσιο της εργασίας τους για την Εταιρεία. Περαιτέρω, όσον αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος, ενδέχεται να εμπλακούν κατά περίπτωση και άλλα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επίσκεψης ή σεμιναρίου.

Φυτώριο της Μήλου (για τις επισκέψεις), Εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Βούδια, Μήλου (για τα επιμορφωτικά σεμινάρια).

To 2016 οργανώθηκαν 10 επισκέψεις για 160 μαθητές διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων που συμμετείχαν σε σειρά στοχευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

To 2017 επισκέφθηκαν το φυτώριο 216 μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων οι οποίοι παρακολούθησαν 12  στοχευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του φυτωρίου και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου ενισχύει την Πολιτική  Βιοποικιλότητας και την Πολιτική Κοινωνικής Συνεισφοράς της Εταιρείας για την τοπική κοινωνία της Μήλου, όπου η Εταιρεία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες.