Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

Η μετατροπή ενός χώρου καινοτόμου ανάπτυξης φυτών για την αποκατάσταση τοπίων, όπως είναι το φυτώριο της Imerys στην Μήλο, σε ένα δυναμικό εκπαιδευτικό προορισμό για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας. 

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία της Μήλου & Κιμώλου.

Το ίδιο το φυτώριο έχει μία πλέον των 20 ετών δραστηριότητα σε μεθόδους αποκατάστασης. Με μία "προϊστορία" σχεδόν δεκαετίας, ο σταθερός οργανωτικός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Φυτωρίου της Μήλου ξεκίνησε στις αρχές του 2016.

Το φυτώριο της Imerys στην Μήλο μετρά ήδη 2 δεκαετίες καινοτόμων μεθόδων αποκατάστασης περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας, και ταυτόχρονης προσφοράς πολύτιμης τεχνογνωσίας στα άλλα νησιά του συμπλέγματος των Κυκλάδων. 

Αν και αποτελούσε δραστηριότητα που χρονολογείται παλαιότερα από το 2010, το 2016 προτάθηκε η ιδέα να οργανωθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του φυτωρίου καθιερώνοντας ένα πλαίσιο επισκέψεων μαθητών και σπουδαστών στον τόπο του φυτωρίου και διαφωτιστικών σεμιναρίων και ομιλιών επιτόπου ή στις εταιρικές εγκαταστάσεις στο νησί. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο πάνω στη "ραχοκοκαλιά" των διάφορων παραδοσιακών ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς του φυτωρίου, όπως οι δενδροφυτεύσεις, ή άλλες πρακτικές αποκατάστασης, όπως η διατήρηση ή η επέκταση υφιστάμενων εργασιών ανάπλασης τοπίου. Εντός αυτού του πλαισίου αρκετές τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα ως τώρα.

Το 1994 το φυτώριο άρχισε την αναπαραγωγή τοπικών και ενδημικών στη Μήλο ειδών φυτών με στόχο να τα χρησιμοποιήσει στις εργασίες αποκατάστασης των ορυχείων στο νησί. Έτσι, έγινε αρκετά νωρίς ο "πυρήνας" της πολιτικής βιοποικιλότητας της Εταιρείας, και πολύ συχνά κλήθηκε να προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία του σε άλλα Κυκλαδικά νησιά και περιοχές της Αττικής. Περαιτέρω, το φυτώριο έγινε επίσης τόπος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία της Μήλου και της Κιμώλου. Από το 2015 οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να εισαγάγει τα παιδιά της Μήλου στον υπέροχο κόσμο των φυτών και της βιοποικιλότητας και να τα κάνει να καταλάβουν τους μηχανισμούς σύνδεσης ανάμεσα στα είδη των φυτών και το περιβάλλον του νησιού (τις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες του). Ειδικά "μαθήματα" οργανώθηκαν απευθυνόμενα στα παιδιά των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Μήλου.

Εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, γίνεται επίσης μια λεπτομερής αναφορά στις Εταιρικές μεθόδους αποκατάστασης ορυχείων που έχουν προσαρμοστεί στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού και στην πολιτική βιοποικιλότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άμεσα συνυφασμένο με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως δενδροφυτεύσεις τοπικών ειδών δέντρων, ή η αποκατάσταση σπάνιων φυτών στα φυσικά οικοσυστήματά τους (π.χ. Sea Lily, κλπ.) με τη συνεργασία διάφορων κοινωνικών φορέων που ενεργοποιούνται σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φυτώριου διεξάγεται σε συνεργασία και υπό τις συμβουλές της σχολικής κοινότητας και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο Φυτώριο συνεργαστήκαμε φέτος με το Δημοτικό Σχολείο Μήλου αλλά και με το Νηπιαγωγείο του Αδάμαντα.

Δυο εργαζόμενοι της Imerys αφιέρωσαν περίπου 100 εργάσιμες ώρες φέτος για την οργάνωση του προγράμματος και την εφαρμογή του στο φυτώριο της Μήλου. Το Τμήμα Αποκατάστασης της Μήλου συμμετείχε στη σχεδίαση, επίβλεψη και εφαρμογή αυτής της νέας δραστηριότητας.

Το φυτώριο της Imerys είναι στα Πολλώνια, στο νησί της Μήλου.

  • Οργανώθηκαν περισσότερες από 120 επισκέψεις σχολείων διαφόρων επιπέδων στο φυτώριο και πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 στοχευμένα μαθήματα. 
  • Παιδιά όλων των ηλικιών απορρόφησαν με πολύ ενδιαφέρον τη νέα γνώση για τα είδη των φυτών που τα περιβάλλουν στην καθημερινή τους ζωή αλλά για τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα ή τίποτα. Η αντίδρασή τους ήταν αυθόρμητη εκφράζοντας την επιθυμία τους να επαναλάβουν το πρόγραμμα με στόχευση σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.

Τα οφέλη για την εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της καλής φήμης της Imerys ως τοπικού εταιρικού πολίτη.
  • Εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μία λεπτομερής αναφορά γίνεται επίσης στις Εταιρικές μεθόδους αποκατάστασης ορυχείων που έχουν προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες του νησιού και στην πολιτική βιοποικιλότητας της.