Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καθώς η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον Όμιλο της Imerys, για το 2017 οι δράσεις της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής IMERYS GREECE S.A.) εστιάστηκαν σε θέματα οδικής ασφάλειας και ασφάλειας πεζών.

Αυτό το έτος εκπαιδεύτηκαν όχι μόνον οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρίας, αλλά και παιδιά εργαζομένων (ηλικίες 5 – 17 ετών) αφού πεποίθηση είναι ότι πρέπει να «φέρουμε την ασφάλεια στο σπίτι»! Πιστή στις αρχές της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η IMERYS GREECE S.A. ενέταξε στις δράσεις της και συμμετοχές παιδιών από τα « Παιδικά χωριά S.O.S. Ελλάδος».

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων της IMERYS GREECE S.A. που διενεργήθηκαν από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχαν για το 2017:

 • 550 εργαζόμενοι των εγκαταστάσεων της Κηφισιάς, Μήλου και Kardjali της Βουλγαρίας
 • 60 παιδιά εργαζομένων των γραφείων της Κηφισιάς
 • 40 παιδιά των «Παιδικών Χωριών S.O.S.» Ελλάδος

Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν καθόλη τη διάρκεια του 2017.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας και ασφάλειας πεζών περιλάμβαναν:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων

Πρόγραμμα ενημέρωσης – επιμόρφωσης για την οδική ασφάλεια που περιλαμβάνει θεωρητική ενότητα των Αρχών της Οδικής Ασφάλειας με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και βιωματική εκπαίδευση, με τη χρήση των προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ. . Το βιωματικό μέρος του προγράμματος «συμπληρώνει» τη θεωρία και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την πρακτική οδήγηση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • Προσομοιωτή οδήγησης με 40 διαφορετικά προγράμματα
 • Προσομοιωτή ανατροπής αυτοκινήτου
 • Προσομοιωτή πρόσκρουσης 
 • Συσκευή μέτρησης αντανακλαστικών και υπολογισμού απόστασης ακινητοποίησης
 • «Ζυγαριά» συσχέτισης βάρους ταχύτητας
 • «Γυαλιά» προσομοίωσης μέθης
 • Δραστηριότητα απόσπασης προσοχής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανηλίκων, ηλικίας 5 – 17 ετών

Πιο συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας για παιδιά (ηλικίας 5-17 ετών) σχεδιασμένο από τους ειδικούς Οδικής Ασφάλειας (Παιδαγωγοί και Μηχανικοί Συγκοινωνιών) του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»:

•             Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πεζών «Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας» για παιδιά 5-8 ετών. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των παιδαγωγών, τα παιδιά κατανόησαν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής με ευχάριστο τρόπο και ενεργή συμμετοχή.

•             Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ποδηλασίας «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για παιδιά 9-12 ετών. Σχεδιασμένο από το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με τη Deutche VerkersWacht (το Γερμανικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας) και υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των εμψυχωτών, τα παιδιά μυήθηκαν στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου με τέτοιο τρόπο που ενίσχυσε την ομαδικότητα και την ενεργή συμμετοχή.

•             Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Καν’ το σωστά» για εφήβους. Το πρόγραμμα αυτό δίδαξε με βιωματικό τρόπο (γυαλιά προσομοίωσης μέθης, ζυγαριά συσχέτισης μάζας - ταχύτητας, επίδειξη χρησιμότητας κράνους και ζώνης) τους εφήβους τις αρχές οδικής ασφάλειας και σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο με την καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτή. 

Το πρόγραμμα το παρακολούθησαν 60 παιδιά εργαζομένων και συνεργατών καθώς και 40 παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης.

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”».

Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, ενώ αφορμή αποτέλεσε η τραγική άδικη απώλεια του Πάνου Μυλωνά ενός νέου και πολλά υποσχόμενου επιστήμονα, με εξαίρετο ήθος και επιδόσεις.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο http://www.ioas.gr/

Εργαζόμενοι της IMERYS GREECE S.A. που σχετίζονται με τους τομείς Υγιεινής & Ασφάλειας και εκπαιδεύσεων συμμετείχαν ενεργά σε αυτές τις εκπαιδεύσεις στις κατά τόπος εγκαταστάσεις (Μήλος, Kardjali και Κηφισιά). Συνολικά συμμετείχαν 20 εργαζόμενοι στο σύνολο των εγκαταστάσεων.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων έλαβαν χώρα στις:

 • Εγκαταστάσεις της Μήλου
 • Εγκαταστάσεις στο Kardjali της Βουλγαρίας
 • Στα γραφεία της Κηφισιάς

Οι εκπαιδεύσεις αύξησαν την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα οδικής ασφάλειας, άλλαξαν τις λανθασμένες συμπεριφορές οδήγησης και αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με οδική ασφάλεια.

Συγκεκριμένα για τους ανήλικους συμμετέχοντες, οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μελλοντικών ενηλίκων που θα επικοινωνήσουν τα θέματα ασφάλειας που διδάχθηκαν.

Η IMERYS GREECE S.A. μέσα από το σύνολο των οδικών εκπαιδεύσεων κατάφερε να τονίσει για ακόμη μία φορά τη σημασία της ασφάλειας στους εργαζομένους και επιπλέον να προωθήσει την αντίληψη του «φέρουμε την ασφάλεια στο σπίτι», με τη διενέργεια εκπαιδεύσεων για τα παιδιά των εργαζομένων.