Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη και συμβολή στον ψηφιακό του μετασχηματισμό της αγοράς , μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών, που απορρέουν από τον ψηφιακό επιχειρησιακό μετασχηματισμό των εταιρειών του Ομίλου Quest.

Πελάτες Ομίλου, σύνολο της αγοράς, εργαζόμενοι 

2018 και σε συνεχή εξέλιξη 

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest, αναπτύσσονται με επιτυχία στην αγορά, κυριαρχώντας κάθε μία στον τομέα της, έχοντας διαχρονικά πελατοκεντρική προσέγγιση και βασική προτεραιότητα, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κάθε πελάτη, μέσω της παροχής καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 Ο Όμιλος Quest με δεδομένες τις σύγχρονες απαιτήσεις και αλλαγές που διαδραματίζονται τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μετεξέλιξης των business models, καθώς και τις ριζικές μεταβολές που παρατηρούνται στις συμπεριφορές των πελάτων, αναπτύσσει  και υλοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική  επιχειρησιακού ψηφιακού μετασχηματισμού για τις θυγατρικές του εταιρείες.  Σε αυτή τη στρατηγική, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη τα προϊόντα και της λύσεις που βρίσκονται στην αιχμή της Τεχνολογίας και βοηθούν τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά, τα εργαλεία και τις λύσεις που βοηθούν την εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και τον εσωτερικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό που λαμβάνει χώρα εντός των εταιρειών του Ομίλου.

 

Πυρήνα της στρατηγικής, αποτελεί η αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και η βέλτιστη, γρήγορη και καινοτομική αξιοποίησή τους  προς όφελος των πελατών του Ομίλου. Στον Όμιλο έχει δημιουργηθεί μία διεταιρική ομάδα εργασίας, με στόχο να προσδιοριστούν οι κεντρικοί στόχοι  μετασχηματισμού του Ομίλου, οι προτεραιότητες κάθε θυγατρικής, ανάλογα με το αντικείμενό της, το πλάνο ενεργειών  και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με

τα βασικά δομικά στοιχεία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αφορούν στον νέο «ψηφιακό» πελάτη και την εξυπηρέτησή του, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την ψηφιοποίηση αυτών, την εφαρμογή νέων Business models και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων.

 

Εστιάζοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, οι εταιρείες του Ομίλου Quest σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν νέες καινοτομικές λύσεις και υπηρεσίες, που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βελτιώνουν την εμπειρία κάθε πελάτη. Ενδεικτικά αναφέροντας:

Κατανόηση αναγκών και εξατομικευμένη επικοινωνία: Οι εταιρείες Info Quest Technologies και Quest Online εφαρμόζουν προηγμένα συστήματα CRM και Call Center, πολλαπλά Online εργαλεία έρευνας ικανοποίησης, σχολίων και αξιολόγησης  Για να ανιχνεύσει την ικανοποίηση του πελάτη, η ACS χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία, όπως το Viber, το SMS, καθώς και μία προηγμένη εφαρμογή που υλοποίησε πρόσφατα. Οι εταιρείες iSquare και iStorm χρησιμοποιούν CRM για δημιουργία πελατειακού προφίλ και στοχευμένη επικοινωνία, ενώ η Cardlink σχεδιάζει τμηματοποίηση των πελατών της βάσει analytics
Προηγμένες υποδομές: Οι εταιρείες Info Quest Technologies και Quest Online εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αυτοματισμούς στην εκτέλεση των παραγγελιών κάνοντας κάθε συναλλαγή ευκολότερη και γρηγορότερη.  Η  ACS διαθέτει εφαρμογές αυτοεξυπηρέτησης “Business Tools” του πελάτη μέσω της ιστοσελίδας της, οι εταιρείες iSquare και iStorm διερευνούν τη δυνατότητα εύκολης τιμολόγησης του πελάτη με ψηφιακά εργαλεία χωρίς να επιβάλλεται το πέρασμα από το φυσικό χώρο του ταμείου, η Cardlink σχεδιάζει τη διάθεση δεδομένων αγοράς στους εμπόρους και η Uni Systems αξιοποιεί προηγμένα συστήματα project management και επικοινωνίας για την υλοποίηση έργων.
Καινοτόμες υπηρεσίες:

Η Info Quest Technologies  διαθέτει ηλεκτρονικά  καταστήματα για προμήθεια προϊόντων και cloud Υπηρεσιών, προωθεί καινοτόμες  cloud λύσεις  εμπορικής διαχείρισης, που αποτελούν τον πυρήνα της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης,  αξιοποιεί  σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας με τους πελάτες της – Yammer, skype, video conferencing.
Η Quest on Line, με το ηλεκτρονικό κατάστημα τεχνολογίας και προϊόντων καθημερινής χρήσης  yοu.gr αξιοποιεί chatbots, μηνύματα μέσω viber και sms, καθώς και  εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και πληρωμής, κάνοντας το e-shopping  και το Mobile shopping πιο εύκολο από ποτέ.
Η ACS διαθέτει αυτόματα σημεία παραλαβής αποστολών "ACS Smart Point" σε επιλεγμένα πρατήρια Shell όπου οι πελάτες των e-shops μπορούν πλέον όποτε τους εξυπηρετεί να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους από ειδικά διαμορφωμένα lockers με τη σήμανση «ACS Smart Point», ενώ σχεδιάζει νέο σύστημα IVR και αναζητά τρόπους για μεγαλύτερη διάδραση με τους πελάτες της.  Παράλληλα, έχει υλοποιήσει προηγμένες εφαρμογές, όπως η καινοτόμος εφαρμογή ACS re-direct, που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επαναπροσδιορίσει τον τόπο/χρόνο παράδοσης του δέματός του, εφαρμογές για τους επιχειρηματίες πελάτες, για την καλύτερη διαχείριση των αποστολών τους, καθώς και την εφαρμογή ACS Mobile APP για την αναζήτηση  δε΄μανοτς, από το κινητό.
Η iStorm αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία iBeacons για την αποστολή εξατομικευμένων πληροφοριών στους πελάτες της την ώρα που προσεγγίζουν ένα προϊόν στο φυσικό κατάστημα, ενώ μαζί με την iSquare σχεδιάζουν την αξιοποίηση ενός ψηφιακού εργαλείου που θα βοηθά τη διαδικασία της πώλησης στο online περιβάλλον.
Η Cardlink, που δραστηριοποιείται στον πολύ απαιτητικό χώρο των fintech,    έρχεται ψηφιακά σε επαφή με τους πελάτες της μέσω του καναλιού της στο YouTube, όπου προσφέρει οδηγίες χρήσης των τερματικών POS,  μέσω ειδικού site εξυπηρέτησης και υποστήριξης των εμπόρων και μέσω του eshop POS4All για εύκολη μεταφορά τερματικών POS, ενώ σχεδιάζει να αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων, chatbots, έτσι ώστε να επιλύονται τα θέματα εξυπηρέτησης του πελάτη γρηγορότερα.

Η Uni Systems αξιοποιεί την αιχμή της τεχνολογίας στη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων έργων, που εμπεριέχουν καινοτομία by design, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και Οργανισμών σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενεργή συμμετοχή στελεχών στη σχεδίαση και διαμόρφωση των καινοτόμων υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ελλάδα & Ευρώπη

Αμεσότερη, ποιοτικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών και συμβολή στον ψηφιακό του μετασχηματισμό της αγοράς, μέσω της  καινοτομίας

 Ενίσχυση πελατοκεντρικής προσέγγισης, παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες και διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά