Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Ελληνικός Χρυσός

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
  • Συνεργασία με πανεπιστήμια με στόχο την διάδοση της γνώσης και την βελτίωση των εταιρικών πρακτικών.
  • Βελτίωση των σχολικών υποδομών και του ποσοστού μαθητών που εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Φοιτητές που σπουδάζουν σε συναφείς ειδικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Μαθητές και σχολεία της περιοχής.

Συνεχής(2014-2016), η θερινή άσκηση λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι.

Η προσπάθεια της Ελληνικός Χρυσός για στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αποτυπώνεται και στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής. Οι δαπάνες που αφορούν στις βασικές λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής, όπως είναι η θέρμανση και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καλύπτονται από την εταιρεία, ενώ επίσης, κάθε έτος επιβραβεύουμε με χρηματικό ποσό τους τελειόφοιτους που επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Το πρόγραμμα θερινής απασχόλησης προσφέρει στους νέους ανθρώπους, σπουδαστές από το Δήμο Αριστοτέλη, την ευκαιρία να εξοικειωθούν με ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, να μάθουν τα πάντα γύρω από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και να ζήσουν εκ των έσω την πραγματικότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Το καλωσόρισμα των 350 φοιτητών συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2015, με μια ολοήμερη ξενάγησή τους στα έργα.

Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών για κατοίκους, φοιτητές και μαθητές

Το πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών συνεχίστηκε και για το έτος 2015, με περισσότερους από 1.000 επισκέπτες. Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν τους χώρους της Ελληνικός Χρυσός και να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μας. Μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από φοιτητές, μαθητές αλλά και κάτοικους της ευρύτερης περιοχής δραστηριότητάς μας.

Η σταθερή για εμάς αξία των ανοιχτών θυρών έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, να δουν το έργο μας και να συνομιλήσουν με το επιστημονικό προσωπικό μας εφ’ όλης της ύλης. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι θέλησαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τα μεταλλευτικά έργα, συζήτησαν για τεχνικές λεπτομέρειες και στοιχεία και αισθάνθηκαν δικαίωση για την επιστημονική επιλογή τους και αισιοδοξία για τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

•    Εκπαιδευτικό εργαστήριο στον Μαντέμ Λάκκο

Η γεωλογική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός στα πλαίσια εκπαιδευτικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2015 στον Μαντέμ Λάκκο. Οι πρωτοπόροι γεωλόγοι είχαν την ευκαιρία να μυηθούν από το γεωλογικό ερευνητικό τμήμα της εταιρείας, με αντικείμενο την κοιτασματολογία και την γεωλογική έρευνα στην μεταλλευτική ζώνη της ΒΑ Χαλκιδικής.

Παράλληλα ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και έρευνας τέθηκε, ο 3D σχεδιασμός και η μοντελοποίηση κατά τα στάδια: αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος, με έμφαση στη χρήση και τις δυνατότητες καινοτόμων προγραμμάτων, μέσω παραδειγμάτων από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της Society of Economic Geologists (SEG) (https://authseg.wordpress.com/ ) του Α.Π.Θ.

  • Η Γεωλογική Ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γεωλογικό Ερευνητικό Τμήμα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, ένωσαν τις δυνάμεις τους στην κατεύθυνση της έρευνας, με αντικείμενο την κοιτασματολογία και τη γεωλογική έρευνα.
  • Συνεργασία με τα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής

Το τμήμα προσωπικού συμμετέχει στην οργάνωση των προγραμμάτων θερινής απασχόλησης ενώ το τμήμα δημοσίων σχέσεων οργανώνει και συντονίζει τις δράσεις για το πρόγραμμα ανοικτών θυρών και της ξενάγησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα της θερινής απασχόλησης.

Βορειοανατολική Χαλκιδική

Η περιοχή αποκτά καλύτερες υλικοτεχνικές υποδομές για τα σχολεία όλων των βαθμίδων με έμμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας. Εξάλλου τα κίνητρα που δίνονται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντικά με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά που έχουν τις δυνατότητες που απαιτούνται για να σπουδάσουν να το κάνουν βελτιώνοντάς με αυτό τον τρόπο το μέσο μορφωτικό επίπεδο της περιοχής.

Επιπλέον, η συνεργασία της εταιρεία με την ακαδημαϊκή κοινότητα δίνει την δυνατότητα στους νέους εργαζόμενους να μάθουν και να εξελιχθούν στο αντικείμενό τους με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

Το εργατικό δυναμικό της περιοχής βελτιώνεται καθώς η πλειονότητα των νέων έχει σπουδάσει και εκπαιδευτεί επαρκώς. Επιπλέον, οι συνεργασίες με σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα εκτός από την βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, αυξάνουν την ικανοποίηση του προσωπικού ενώ δίνουν την δυνατότητα σε όσους εργαζομένους μας το επιθυμούν για περαιτέρω μετεκπαίδευση στους τομείς ενδιαφέροντος τους.