Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Το IQbility εστιάζει στην ανάδειξη νέων ταλαντούχων ανθρώπων και στην προώθηση της ελληνικής καινοτομίας, στη διοχέτευση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εταιρική συνεισφορά προς την κοινωνία,  την αγορά εργασίας και τη συγκράτηση της διαρροής πνευματικού κεφαλαίου.

Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες (startups) άμεσα συνδεδεμένες με την τεχνολογία

Από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι σήμερα

Η IQbility Μ.ΕΠΕ είναι ένα εκκολαπτήριο νέων επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα της Τεχνολογίας, το οποίο δημιουργήθηκε και στηρίζεται αποκλειστικά από τον Όμιλο Quest. 

Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκκόλαψης της ΙQbility, οι επιχειρηματικές ομάδες υποβάλλουν την πρότασή τους στο site www.iqbility.com και αξιολογούνται με βάση τέσσερα κριτήρια: α) την ομάδα των συντελεστών β) την ευρεία και διεθνή προοπτική του προϊόντος γ) την ενσωμάτωση καινοτόμων χαρακτηριστικών και δ) το αρχικό δείγμα υλοποίησης. Για τις ομάδες που τελικά επιλεγούν, το πρόγραμμα εκκόλαψης έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και εστιάζει στη σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ήδη συσταθεί, στην ολοκλήρωση του προϊόντος και στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων στην αγορά. Η χρηματοδότηση προέρχεται τόσο από ίδια κεφάλαια του ομίλου Quest, αλλά και συνεπενδύσεις με άλλους ενδιαφερόμενους venture capital funds ή ακόμα ιδιώτες επενδυτές (angels, seed funds κλπ). 

Επιπλέον, η IQbility καλύπτει υπηρεσίες λογιστικής και νομικής υποστήριξης, πλήρεις γραφειακές υποδομές, cloud hosting, workstations  και διαφόρων ειδών τεχνικές υποδομές. Σε σταθερή συνεργασία με διεθνούς βεληνεκούς εταιρείες τεχνολογίας (Microsoft, Rackspace, HP, IBM- Softlayer, Moosend), η IQbility προσφέρει στις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις δωρεάν πακέτα υπηρεσιών για να διευκολυνθούν στα πρώτα τους βήματα. Σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά έμπειρων εξειδικευμένων στελεχώντου Ομίλου Quest, καθώς και επιχειρηματιών από το εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, οι οποίοι διαθέτουν χρόνο προσφέροντας mentoring και coaching.

Οι μέχρι στιγμής νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν από την IQbility είναι οι εξής:

Offerial (2013): Εφαρμογή που διασυνδέει ξενοδοχεία και υποψήφιους πελάτες και προσφέρει προσωποποιημένες πληροφορίες φιλοξενίας. 

Captainwise (2013): Σύστημα που προτείνει συνδυασμούς ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων σε διαφορετικούς προορισμούς, σύμφωνα με το ποσό που διαθέτει και τις ημερομηνίες που θέλει να ταξιδέψει ο χρήστης.

Pollfish (2013): Διαδικτυακή Υπηρεσία που προσφέρει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολύ εύκολα και γρήγορα έρευνες σε μορφή ερωτηματολογίων, χωρίς να χρειάζεται να βρει ο ίδιος άτομα να συμπληρώσουν την έρευνά του.

Mist.io (2014): Βοηθά διαχειριστές συστημάτων και προγραμματιστές, να απλοποιήσουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των server τους, να μειώσουν δραστικά τον χρόνο αντίδρασής τους και να αυξήσουν το uptime των υπηρεσιών τους.

e-Nios (2014): Μια υπολογιστική πλατφόρμα που με προηγμένες μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης, προσφέρει αυτoματοποιημένη, μαζική ανάλυση πολύπλοκων γονιδιακών δεδομένων, για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και την εξατομικευμένη θεραπευτική.

Panelsensor (2014): Μια εφαρμογή ιδανική για διοργανωτές συνεδρίων, που βοηθά στη διάδραση με το κοινό και δίνει πλήθος στατιστικών και μετρήσεων, καθώς και ένα σύγχρονο εργαλείο μέτρησης του ROI χορηγιών.

Allcancode (2015): Εταιρεία που αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε ηλεκτρονικό παιχνίδι περιπέτειας, με το οποίο παιδιά 6 έως 12 ετών μαθαίνουν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Reembed (2016): Λογισμικό για την προβολή online video περιεχομένου και διαφημίσεων.

Accusonus (2016): Εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό για τη μουσική βιομηχανία βασισμένο σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Roadcube (2016): εφαρμογή για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε οδηγούς και πληρωμή αυτών μέσω κινητού.

Blendo (2016): εφαρμογή εξαγωγής, διαχείρισης και μεταφόρτωσης δεδομένων από e-shops και websites
υπό τη μορφή Software as a Service).

Flexfin (2018): ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες νέας γενιάς

Από την αρχή της λειτουργίας της τον Απρίλιο του 2013, η IQbility έχει πραγματοποιήσει τέσσερις κύκλους υποβολής προτάσεων, ενώ έχει επίσης συμμετάσχει σε πλήθος δράσεων και διαγωνισμών, σε workshops, σε παρουσιάσεις, διαγωνισμούς και έχει δώσει 1-1 feedback σε εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες. 

 

Το IQbility έχει λάβει μέρος ως κριτής σε Startup Weekends στο Βόλο και την Πάτρα, ως mentor στο Startup Bootcamp του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόγραμμα «Μαζί στην Εκκίνηση» του ΣΕΒ, σε pitch sessions του Orange Grove και ως υποστηρικτής και κριτής στο διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Digital Gate. Παράλληλα, έχει συμβάλλει στην προώθηση της ιδέας της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι: ”Business Days” (συνδιοργάνωση με την εταιρεία iSquare, επίσης του Ομίλου Quest), “Πανόραμα Επιχειρηματικότητας” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέδρια “Innovating for Privacy” και “InfoCom”, συναντήσεις “Open Coffee” σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα και άλλες. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με άλλους φορείς του startup οικοσυστήματος, θερμοκοιτίδες funds κλπ. για ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας. 

Εξειδικευμένα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου Quest λειτουργούν ως μέντορες στις επιχειρηματικές ομάδες, συνεισφέροντας με την εμπειρία τους στη λήψη σωστών αποφάσεων.

Ελλάδα

Το IQbility αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία ελληνικής επιχείρησης που παράλληλα με την εκκόλαψη,  χρηματοδοτεί συστηματικά στα πρώτα στάδια τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Στα 5 χρόνια λειτουργίας του το IQbility έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική δομή υποστήριξης, ωρίμανσης  και προώθησης της ανάπτυξης του οικοσυστήματος,  καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ευρύτερα σε όλη την κοινωνία.  Έχει υποστηρίξει συστηματικά 12 ομάδες και έχει επενδύσει στις 10 από αυτές με ποσό ύψους €1.000.000  συμβάλλοντας στο να αντλήσουν συνολικά πάνω από €10.000.000  από άλλους επενδυτές. Έχει συντελέσει στη δημιουργία περισσότερων 100 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, ενώ 9 ομάδες έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα στις διεθνείς αγορές.

H συμβολή στη δημιουργία, ευρύτερα, ποιοτικής επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα, η ανάδειξη της ελληνικής τεχνογνωσίας και υλοποιημένης καινοτομίας στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα και οι εν δυνάμει επιχειρηματικές συνέργειες με τις νεοφυείς εταιρείες είναι τα οφέλη για τον Όμιλο Quest.