Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Πόρων

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η συμμετοχή της MYTILINEOS στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία εμπίπτει στις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας της εταιρείας:

1. Περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας.

2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση επενδυτών που αναζητούν δείκτες αποτελεσματικής διαχείρισης των θεμάτων της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

3. Ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

4. Ενίσχυση της διαδικάσίας αναγνώρισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων.

Εργαζόμενοι - Μέτοχοι/επενδυτές - Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης 

1η Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017.

Η συγκεκριμένη ενότητα της πρωτοβουλίας CDP και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που τη συνοδεύουν, έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους επενδυτές να ενσωματώνουν στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στο επίπεδο Leadership συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες που αναγνωρίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του νερού και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για την ορθή διαχείριση του, εντός και εκτός των ορίων της δραστηριότητα τους. Η βελτίωση της MYTILINEOS στον τομέα αυτό ήταν, σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων του οργανισμού CDP και ο βασικός λόγος της εξέλιξης της επίδοσής της από το επίπεδο Management (επίδοση 2016) στο επίπεδο Leadership (επίδοση 2017)

Δείτε εδώ το σχετικό ερωτηματολόγιο που εμπεριέχει αναλυτικά τους άξονες της πρωτοβουλίας αλλά και την ανταπόκριση της MYTILINEOS σε κάθε έναν από αυτούς:  http://www.mytilineos.gr/Uploads/CSR-INITIATIVES/MYTILINEOS_CDP_Water_Report_2017.pdf.

Όχι

Όμάδες Ε.Κ.Ε. Τομέα Μεταλλουργίας και Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Βιομηχανικές εγκλαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας

Η MYTILINEOS ήταν μία από τις 6.317 εταιρείες που συμμετείχαν στο CDP το 2017 και η μοναδική από την Ελλάδα στην ενότητα WATER. Η συμμετοχή της MYTILINEOS στην παγκόσμια πρωτοβουλία CDP – WATER είναι εθελοντική και πραγματοποιείται με την κατάθεση εκτενών στοιχείων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τους Τομείς της Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συνολικά η MYTILINEOS κινήθηκε ανοδικά σε αντίθεση με την πτώση που καταγράφηκε στο Μ.Ο. της επίδοσης των εταιρειών παγκοσμίως τόσο του ενεργειακού και όσο και του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα.

Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης: http://www.mytilineos.gr/Uploads/CSR-INITIATIVES/Feedback_Chart_2017_Water_MYTILINEOS.pdf

1. Ενίσχυση της συνολικής δημοσιότητας της εταιρείας καθώς και του περιβαλλοντικού της προφίλ μέσω της δημοσίευσης της συγκεκιμένης πρωτοβουλίας. (10 έντυπες δημοσιεύσεις και 43 online δημοσιεύματα).

2. Ενίσχυση της διαδικάσίας αναγνώρισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση της κατανάλωσης νερού το 2017 κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2016 .