Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

SKAG - Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Η SKAG στηρίζει «Τα Καθαρά Χέρια»

Ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης και ειδικά σαπουνιού, για την προώθηση βασικών ειδών ατομικής υγιεινής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Ευπαθείς ομάδες, Ιδρύματα, Κοινωφελείς φορείς, Κοινοτικά παντοπωλεία καθώς και μεμονωμένες περιπτώσεις άπορων οικογενειών, υποβάλλοντας αίτημα προς τον φορέα “Καθαρά Χέρια”.

Η δράση της ξεκίνησε το 2012 στο νησί της Κω, από μια ομάδα με κοινωνικά «ευαίσθητους» πολίτες, βασιζόμενη στην ιδέα ότι σε περίοδο βαθιάς κρίσης και ύφεσης δεν υπάρχει ανάγκη μονάχα για τρόφιμα αλλά και για βασικά είδη ατομικής υγιεινής.

H Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ (SKAG) είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1956 από το Θεόδωρο Σκαγιά και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής χάρτινων ειδών στην Ελλάδα. Παρέχει ψηφιακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωματώνοντας γνώση και καινοτομία. Για την SKAG η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά η προσπάθεια μιας εταιρίας να μειώσει την ενδεχόμενη άμεση ή έμμεση αρνητική επίδραση που έχει η λειτουργία της και να αυξήσει την αντίστοιχη θετική που έχει στο κοινωνικό σύνολο.

Έχοντας ως γνώμονα κανόνες καλών πρακτικών, η εταιρία έχει αναπτύξει τον «Κώδικα Ηθικής Εμπορίας - ΕΤΙ» του SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (δείτε επισυναπτόμενο αρχείο) σε συνέχεια συνεργασίας με προμηθευτές και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στόχος του συγκεκριμένου κώδικα είναι ο καθορισμός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, τα οποία η εταιρία αναμένει να ακολουθήσουν όλοι οι συνεργάτες της. Στα πλαίσια της υιοθέτησης των βασικών αξόνων του Κώδικα ΕΤΙ, στηρίζει αρκετές ΜΚΟ, όπως η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Καθαρά Χέρια–Clean Hands». Η SKAG χορηγεί προϊόντα αρχειοθέτησης, καθώς και χαρτικά για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΜΚΕ «Καθαρά Χέρια». Επίσης, υπεύθυνα ενημερώνει τα σχολεία και τους μαθητές που επισκέπτονται εβδομαδιαία την παραγωγική μονάδα της SKAG, για την ανακύκλωση καθώς και για τους σκοπούς και την δράση της οργάνωσης «Καθαρά Χέρια-Clean Hands». Επιπρόσθετα, η SKAG θα συμμετέχει στην προσπάθεια διανομής των βασικών ειδών ατομικής υγιεινής προς τις ευπαθείς ομάδες πανελλαδικά.

Η «Καθαρά Χέρια–Clean Hands» ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2012 στο νησί της Κω, βασιζόμενη στην ιδέα ότι σε περίοδο βαθιάς κρίσης και ύφεσης δεν υπάρχει ανάγκη μονάχα για τρόφιμα αλλά και για βασικά είδη ατομικής υγιεινής. Είναι η μόνη αδειοδοτημένη εταιρία ανακύκλωσης σαπουνιών στην Ελλάδα. Ειδικότερα συλλέγει, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο τα υπολείμματα σαπουνιών από τα ξενοδοχεία και έπειτα από την -κατάλληλη επεξεργασία- τα μετατρέπει σε ολοκαίνουρια σαπούνια και τα προσφέρει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (καθώς και σε αναπτυσσόμενα κράτη προστατεύοντας την υγεία τους αλλά και το περιβάλλον). Βοηθώντας τους ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή η ΑΜΚΕ «Καθαρά Χέρια–Clean Hands» μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την εκπαίδευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Καθαρά Χέρια-Clean Hands» προωθεί την καμπάνια της σε συνεργασία με την SKAG, ενημερώνοντας τα σχολεία και τους μαθητές που επισκέπτονται την Παραγωγική μονάδα της SKAG στο Κρυονέρι Αττικής.

Η συμπαράστασή μας είναι υλική και συμμετοχική καθώς άτομα της εταιρίας που είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση και την ξενάγηση των μαθητών στην παραγωγική μονάδα της SKAG, ενημερώνουν για τους σκοπούς και τη δράση της οργάνωσης «Καθαρά Χέρια-Clean Hands».

Το πρώτο ανακυκλωμένο σαπούνι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στην Κω από τα “Καθαρά Χέρια” το 2012. Αυτό το διάστημα η έδρα της οργάνωσης μεταφέρεται στην Αθήνα.

Έχουν διανεμηθεί προς το παρόν 2 τόνοι σαπουνιού σε Ευπαθείς ομάδες, Ιδρύματα, Κοινωφελείς φορείς, Κοινοτικά Παντοπωλεία καθώς και μεμονωμένες περιπτώσεις άπορων οικογενειών στην ελληνική επικράτεια. Με τη μεταφορά της έδρας της οργάνωσης από την Κω στην Αθήνα, που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα, θα υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση εθελοντών, η οποία θα επιφέρει αύξηση στο τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα.

• Βελτίωση εταιρικής εικόνας της SKAG.
• Ανάδειξη του υπεύθυνου εταιρικού της προφίλ.
• Πρόσβαση των καινοτόμων προϊόντων της σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, φιλικών προς το περιβάλλον.
• Την ικανοποίηση της ανάγκης για προσφορά και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
• Την εθελοντική δράση εργαζομένων της εταιρίας.
• Την ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη συμμετοχική προσπάθεια.