Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας για την καλύτερη αξιολόγηση της σημασίας του αστικού πρασίνου στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δυναμική δέσμευσης του CO2.

Επιπλέον, η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή στρατηγικής εγκατάστασης και διαχείρισης αστικών χώρων πρασίνου, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της θετικής επίδρασής τους στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά και στην εξέλιξη της φιλοσοφίας της διαχείρισης των αστικών χώρων πρασίνου.

Τέλος, το LIFE CliVUT  θα παράσχει τόσο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στους πολίτες την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα το αστικό οικοσύστημα, τις συνθήκες ανάπτυξης των δέντρων σε αυτό, την έννοια της βιοποικιλότητας και τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισής τους για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των πόλεων, μέσα από εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δράσεις.

- Εργαζόμενους

- Τοπικές κοινωνίες

- Μαθητές – Φοιτητές

- Νέους

- Κοινωνία στο σύνολο της 

Πάνω από 10 χρόνια. 

Ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος ιδρύθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, ένας από τους τρεις που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο μητροπολιτικό αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE CliVUT - Climate value of urban trees (LIFE18 GIC/IT/001217), από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, δέσμευσε με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας έκταση 2.500 τ.μ. εντός του  χώρου του εργοστασίου, στην οποία φυτεύτηκαν 100 δέντρα και θάμνοι από 20 διαφορετικά είδη, 5 ανά είδος. Ο Φαινολογικός Κήπος του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσο και μετά το πέρας του. Έτσι, για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, θα καταγράφονται με συστηματικό τρόπο βιολογικά δεδομένα, τα οποία συσχετίζουν την χρονική στιγμή εκδήλωσης των διαφόρων λειτουργικών φάσεων ανάπτυξης φυτών στον ετήσιο κύκλο, με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Η καταγραφή των δεδομένων θα συνεισφέρει στη γνώση γύρω από την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ανάσχεσή της. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές σχολείων προκειμένου, μέσα από τη βιωματική συμμετοχή στη δράση καταγραφής, να ενισχυθεί η γνώση και η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο αστικό πράσινο και τον ρόλο του στον αστικό χώρο. Αντίστοιχα, θα εφαρμοστούν καλές πρακτικές και θα αναπτυχθούν νέες μέθοδοι εκπαίδευσης και βιωματικές δραστηριότητες, για παιδιά και εφήβους

Το πρόγραμμα LIFE CliVUT συντονίζεται για την Ελλάδα από το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δελτίο τύπου: https://www.titan.gr/el/newsroom/nea-kai-deltia-typou/neo?item=1557

 

1. LIFE CliVUT European Union

2. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

3. Επίσης εταίροι του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Περούντζια (Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale), οι Δήμοι της Μπολόνια και της Περούντζια, το ιταλικό Ινστιτούτο CESAR (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) και το πορτογαλικό Ινστιτούτο ISG (Instituto Superior de Gestão, ENSINUS-Estudos Superiores SA). 

Ναι 

Θεσσαλονίκη 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

α) να βελτιωθεί η ικανότητα προσαρμογής των αστικών οικοσυστημάτων,

β) να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό επίδρασης στην κλιματική αλλαγή των ιδιωτικών αστικών χώρων πρασίνου,

γ) να ενισχυθούν τα φυσικά στοιχεία και χαρακτηριστικά μέσα στις αστικές περιοχές, γεγονός που θα ευνοήσει την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,

δ) να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι εμπλεκόμενοι φορείς, ακόμα και οι πολίτες τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των στρατηγικών που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στη διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου,

ε) να συμπεριληφθούν και επιχειρηματικοί παράγοντες στην ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών,

στ) να δοκιμαστούν καλές πρακτικές και να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι εκπαίδευσης, για την ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων.

Συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης της κλιματικής αλλαγής μέσο της έρευνας και της καινοτομίας.