Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

INTERAMERICAN

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

Στόχος του προγράμματος υγείας της INTERAMERICAN είναι να αξιοποιηθούν, με γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, οι υποδομές της εταιρείας ώστε να αντιμετωπισθούν ανάγκες πληθυσμών που πλήττονται από την φτώχεια ή υποστηρίζονται από σημαντικούς φορείς κοινωνικού έργου. Για τη φροντίδα της Υγείας ευπαθών ομάδων και με κεντρική ιδέα του χορηγικού προγράμματος το ”Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους”, η Εταιρεία αναπτύσσει από το 2014 ενέργειες εξατομικευμένης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για άπορα και κοινωνικά ευπαθή άτομα, μέσω της ιδιόκτητης κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και των λοιπων υποδομών και μέσων υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και αφορά σε  άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άποροι, άστεγοι, χρήστες ουσιών, θύματα βασανιστηρίων) με ελλιπή ή μηδενική πρόσβαση στο εθνικόσύστημα υγείας.

Η Εταιρεία αναπτύσσει ενέργειες εξατομικευμένης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για άπορα και κοινωνικά ευπαθή άτομα από το 2014 έως σήμερα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση αυξάνει τις ανάγκες φροντίδας της υγείας των απόρων, αστέγων, περιθωριοποιημένων και γενικότερα μη ασφαλισμένων ατόμων, η INTERAMERICAN έχει επιλέξει να ανταποκριθεί με τη συμβολή της σε ορισμένους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030), οι οποίοι προσιδιάζουν με τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της στον Τομέα της Υγείας. Η Εταιρεία εκφράζει την κοινωνική υπευθυνότητά της στην Υγεία με:

την υποστήριξη του έργου κοινωνικών φορέων και οργανισμών και
την αξιοποίηση της οργάνωσής της σε υπηρεσίες υγείας  (στόλος οχημάτων Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, εξειδικευμένο προσωπικό της INTERAMERICAN Βοηθείας, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσηλείας, καθώς επίσης νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό των υποδομών και του εταιρικού Δικτύου Υγείας) για την υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής αξίας.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων ατόμων τα οποία παραπέμπονται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία υποστηρίζει σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια, με δωρεάν παροχή αντιγριπικών εμβολίων και εθελοντική συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού από την κλινική και το πολυϊατρείο της τον εμβολιασμό ηλικιωμένων στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, συνεργαζόμενη με τον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος, στον Τομέα της Προσωπικής (Άμεσης Ιατρικής) Βοήθειας, η INTERAMERICAN χρησιμοποιεί τα ιδιόκτητα ασθενοφόρα της αλλά και τη  Γραμμή Υγείας 1010, μέσω της οποίας εξειδικευμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και κατάλληλα εκπαιδευμένο, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές.

Επισημαίνεται η ιδιαίτερη μέριμνα της INTERAMERICAN για τη φροντίδα της Υγείας των εργαζομένων της με παροχή τακτικών κλινικών εξετάσεων, σε συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό των υποδομών της, καθώς και με οργανισμούς

Οι φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, Δήμος Ελληνικού, «Πεταλούδα» Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Ινστιτούτο Prolepsis, Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Απόρων του δήμου Αθηναίων.

Ο τομέας της υγείας, στον οποίο δραστηριοποιείται ασφαλιστικά η INTERAMERICAN, παρέχει στην εταιρεία την ευκαιρία να ενσωματώνει σε ενέργειες με αξία για την κοινωνία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας, την τεχνογνωσία των ανθρώπων της, την ιδιόκτητη κλινική και το πολυϊατρείο της, καθώς και τις υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας.Για την υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχει το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Αθηναϊκής MEDICLINIC, των Πολυιατρείων και της Άμεσης Ιατρικής Βοηθείας της INTERAMERICAN. Ο τομέας της υγείας, στον οποίο δραστηριοποιείται ασφαλιστικά η INTERAMERICAN, 

Σε ένα μεγάλο ποσοστό το πρόγραμμα υλοποιείται στον νομό Αττικής καθώς εκεί συγκκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος των ιδιόκτηων μέσων και υποδομών υγείας της εταιρείας.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων ατόμων τα οποία παραπέμπονται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Κατά την τετραετία 2014-2017, πέραν των ιατρικών επισκέψεων, πραγματοποιήθηκαν και πολλές διαγνωστικές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα, ενδοσκοπήσεις, αιματολογικές κ.ά.). Ειδικότερα, στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής αντιμετωπίστηκαν 208 (33 άτομα το 2017)  περιπτώσεις υπό απεξάρτηση  ατόμων προερχομένων από θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και 122 ατόμων που παρέπεμψαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (20 άτομα το 2017), στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχουν στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων και στο ΚΥΑΔΑ. Συνολικά, κατά την τετραετία 2014-2017 οι επωφελούμενοι από το πρόγραμμα ανήλθαν στους 330. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και κατά το 2018, με ακόμη μεγαλύτερη χορηγική συνεισφορά της Εταιρείας. Στον Τομέα της Προσωπικής (Άμεσης Ιατρικής) Βοήθειας, η INTERAMERICAN χρησιμοποιεί τα ιδιόκτητα ασθενοφόρα της αλλά και τη  Γραμμή Υγείας 1010, μέσω της οποίας εξειδικευμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και κατάλληλα εκπαιδευμένο, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές. Κατά το 2017, η Εταιρεία διενήργησε 31 δωρεάν διακομιδές απόρων-μη ασφαλισμένων  και παρέσχε δωρεάν  υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 208 άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά, από το Συντονιστικό Κέντρο της. Ασθενοφόρα της Εταιρείας διατίθενται και σε αρκετές κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις φορέων και Δήμων, για υποστήριξη προληπτικού χαρακτήρα, επί σειρά ετών.

Το ουσιαστικό όφελος της εταιρείας είναι η κοινωνική αξία που προκύπτει από το εν λόγω πρόγραμμα και η ηθική ικανοποίηση προσφοράς προς το σύνολο.