Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Μείωση των απορρυμάτων απο την κατανάλωση τσιμέντου και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

- Τοπικές Κοινωνίας

- Κοινωνία στο σύνολο της

- Πελάτες

 

Από το 2020 και στο εξής. 

Η χάρτινη συσκευασία των ενσακισμένων τσιμέντων απορρίπτεται μετά την ενσωμάτωση του περιεχόμενου τους στο παραγόμενο μείγμα (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή άλλο). Οι καταναλωτές παροτρύνονται να διοχετεύουν τις κενές συσκευασίες σε κάδους ανακύκλωσης. Όμως, σε απομακρυσμένα από τον αστικό ιστό εργοτάξια που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τσιμέντου, παρατηρείται συχνά η κακή πρακτική να καταλήγουν τα κενά σακιά σε αυτοσχέδιες χωματερές.

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ το 2020 κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά καινοτόμο προϊόν τσιμέντου στην πράσινη συσκευασία 40 κιλών. Η καινοτομία του προϊόντος έγκειται στην προηγμένης τεχνολογίας χάρτινη συσκευασία του, η οποία όταν έρχεται σε επαφή με νερό διασπάται πλήρως. Το καινοτόμο προϊόν αλλάζει καταλυτικά τη συνήθεια της αγοράς, επιτρέποντας την ανάμειξη του τσιμέντου μαζί με τη συσκευασία στα παραγωγικά συγκροτήματα των εργοταξίων, χωρίς  να απορρίπτεται η χάρτινη συσκευασία. Η πλήρης ανάμειξη της πράσινης συσκευασίας με νερό και αδρανή υλικά στα συγκροτήματα παραγωγής επιτυγχάνεται άμεσα, παρέχοντας ένα πλήρως ομογενοποιημένο τελικό προϊόν χωρίς παράπλευρη δημιουργία απορριμμάτων. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το «απόρριμμα» ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν και παρέχει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφού οι ίνες της χάρτινης συσκευασίας δίνουν καλύτερες ρεολογικές ιδιότητες και μειώνουν τα φαινόμενα εμφάνισης ρηγματώσεων στην κατασκευή. 

Η επίδραση της πρωτοβουλίας στο κοινό που απευθύνεται είναι ουσιαστική. Τεχνικές εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα εκτός αστικού ιστού αποφεύγουν τη διαχείριση κενών συσκευασιών και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ενδεικτικά, σε ένα μεσαίου μεγέθους έργο που καταναλώνει 1.000 τόνους ενσακισμένο τσιμέντο, αποφεύγεται η ανάγκη διαχείρισης 4 τόνων κενών χαρτόσακων.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι έργα αυτού του τύπου αφορούν κύρια την κατασκευή οδοποιίας ή αντιπλημμυρικών υποδομών σε δασικές περιοχές, η επίδραση της καινοτομίας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική.    

- Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

- Προσφορά πράσινων προϊόντων 

- Βιώσιμες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα