Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, καθώς και η πρόληψη και η προαγωγή της Υγείας γενικότερα.

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Οικογένειες και Φροντιστές των μαθητών , ευρύτερη κοινωνία

Σχολικό έτος 2019-2020

Το Υγεία υποστηρίζει την προωτοβουλία in action for a better world, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των πολιτών - με στόχο την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η εν λόγω δράση  αποσκοπεί στην αφύπνιση & ενεργοποίηση της κοινωνίας και ειδικότερα των μαθητών, μέσα από την εκπαίδευση, για την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης.

Η πρωτοβουλία in action διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Ευρώπη για τη διάδοση και ευαισθητοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Ο Όμιλος Υγεία έχει «υιοθετήσει» και στηρίζει ενεργά τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 3 –Καλή ΥΓΕΙΑ. έχοντας δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Καλή Υγεία για καλύτερη ζωή»

 • https://inactionforabetterworld.com/χορηγοί/ 
 • https://inactionforabetterworld.com/καλή-υγεία-και-ευημερία/
 • https://inactionforabetterworld.com/υγεία-ευημερία-17-παγκόσμιοι-στοχοι-χορ/

 

To εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών και τη υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας που συνδέονται με το Στόχο 3 της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πακέτο για τον εκπαιδευτικό, το μαθητή και την οικογένεια με στόχο την ενημέρωση, αφύπνιση και ενεργοποίηση πολλαπλών κοινών, λειτουργώντας ο μαθητής ως φορέας μηνυμάτων για την αλλαγή στον πλανήτη.

 

Τα σχολεία που υλοποιούν προγράμματα τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools.


Το Υγεία υποστηρίζει το σχολικό διαγωνισμό στο Στόχο 3 προσφέροντας τα δώρα των αναδειχθέντων μαθητών.

Το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet

 • https://inactionforabetterworld.com/συνεργασίες/
 • https://inactionforabetterworld.com/αιγίδες/
 • https://inactionforabetterworld.com/υποστηρικτές/ 

 

 

Πανελλαδικά

 • 65 Συμμετοχές, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 19 Καλές Πρακτικές, 23 Μαθητικές Δημιουργίες & 23 Σχέδια Μαθήματος
 • 55 Σχολεία από όλη την Ελλάδα
 • 36 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & 19 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 4 Ιδιωτικά Σχολεία & 51 Δημόσια Σχολεία
 • 4.900 Μαθητές                 3.100 Οικογένειες
 • Σύνδεση με μια παγκόσμια πρωτοβουλία
 • Συμμετοχή σε μια εθνική καμπάνια αφύπνισης
 • Συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών &
 • στην αλλαγή  στάση ζωής
 • Ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού
 • Προώθηση των εταιρικών αξιών
 • Διάδραση με την τοπική κοινωνία
 • Ενδυνάμωση τοπικών σχέσεων