Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ( Ο.ΔΙ.Κ )

Κατασκευή του 1ου Τοίχου Αναρρίχησης για Άτομα με ειδικές Ανάγκες (AμεA).

Η ιδέα της κατασκευής ενός τοίχου αναρρίχησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης εξ’ ολοκλήρου υλοποιημένη από τα άτομα αυτά και θεατές τους γονείς και φίλους τους. Η πρόσκληση προς την Ο.ΔΙ.Κ να παρακολουθήσει την παράσταση αυτή ήταν ο συνδετικός κρίκος με το σύλλογο ΑμεΑ “Παναγία Ευαγγελίστρια”.

Μετά από συζητήσεις, διευκρινήσεις και αδειοδοτήσεις, τον πρώτο τοίχο αναρρίχησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) σήκωσε η Ο.ΔΙ.Κ. στα πολυκλαδικά σχολεία της Ηλιούπολης. Άλλος ένας ευγενικός στόχος έγινε πραγματικότητα...

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το έργο αυτό είναι πρωταρχικά άτομα με ειδικές ανάγκες, με σκοπό η προσπάθεια αυτή να μειώσει αν όχι να εξαλείψει τυχόν ανισότητες και επιπλέον σε κάθε μαθητή ή μαθήτρια που θα ήθελε να γευτεί την εμπειρία της αναρρίχησης.

Χρειάστηκαν τέσσερις (4) μήνες  ώστε να δοθούν οι σχετικές άδειες, να βρεθούν οι χορηγοί και να κατασκευαστεί το εν λόγω έργο.

Τα εξειδικευμένα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι μηχανικοί που συνέδραμαν με την τεχνογνωσία τους βοήθησαν ώστε να στηθεί ένα αναρριχητικό πεδίο με κατάλληλες προδιαγραφές για την ασφαλή και ευχάριστη χρήση αλλά και εκπαίδευσή από ΑμεΑ.

Φορείς που συνέδραμαν στην υλοποίηση του έργου μας είναι οι: σύλλογος ΑΗΕΡΑ HJ-03 Θεσσαλονίκης «Αλέξανδρος ο Μέγας», Training Rescue Team Ltd, Kappa Group Services Ltd, Kanelopoulos Wood & Materials, Σκαλωσιές «Μιχάλης», Katradis Group of Companies.

Συνολικά κατά την κατασκευή του τοίχου απασχολήθηκαν 22 εθελοντές διασώστες μας. Αυτοί είναι οι :

Τα Μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων πoυ μετείχαν είναι οι Φεζούδης Κωνσταντίνος, Χατζημαλλής Παναγιώτης, Δουκάκη Ιωάννα, Ζωγράφος Γεώργιος, Βρούτσης Ιάκωβος, Φωτεινάκης Ευάγγελος, Κανελλοπούλου Αικατερίνη, Κρεατσάς Κωνσταντίνος, Πανάτσης Κωνσταντίνος, Παπαϊωάννου Xαρά, Σταματοπούλου Ειρήνη, Σχίζα Αικατερίνη, Γλυκογιάννης Νικόλαος, Ψαχούλας Γεώργιος, Κοκόλης Ιωάννης, Ράμμου Μαρία , Παπαγεωργίου Νικόλαος , Παπαγεωργίου Xρήστος, Σαββοπούλου Αικατερίνη, Σιαμπάνος Σταύρος, Καρακάση Φωτεινή, Σούγκας Χαράλαμπος.

Πολυκλαδικά σχολεία Δήμου Ηλιούπολης, Αττικής.

Αν και το ενδιαφέρον και η επικοινωνίες συλλόγων και σχολείων για την επίσκεψη και χρήση του τοίχου ήταν μεγάλη, τα μέτρα ασφαλείας κατά του covid-19 και τα lock down απέτρεψαν τη δυνατότητα αυτή. Συστηματικά όμως, 20-25 μέλη του συλλόγου "Παναγία Ευαγγελίστρια"  απήλαυσαν την εμπειρία της αναρρίχησης , πολλάκις.

Η χαρά και τα χαμόγελα των παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και η ικανοποίηση και η συγκίνηση των γονέων τους βλέποντάς τα να ασχολούνται με σπορ τα οποία μέχρι τώρα ήταν απαγορευμένα ή απρόσιτα, έιναι όλο το όφελος που αποκόμισε η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από την υλοποίηση του έργου αυτού.