Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υγεία & Ασφάλεια

ΚΕΘΕΑ

Κινητές Μονάδες Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο ΚΕΘΕΑ

Στόχος είναι η διασύνδεση και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται στις πιο επιβαρυμένες ομάδες εξαρτημένων, για την καλύτερη υποστήριξή τους και την προστασία της δημόσιας υγείας την περίοδο της κρίσης.

Εξαρτημένοι που βρίσκονται στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Η κρίση επιδεινώνει την κατάσταση των εξαρτημένων και δημιουργεί νέες ανάγκες που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση: εξάπλωση του ΗIV/AIDS, εμφάνιση νέων ουσιών, ένδεια, έλλειψη στέγης, κοινωνικό αποκλεισμό. Κάθε εξαρτημένος έχει δικαίωμα σε πληροφόρηση και φροντίδα. Η στήριξη και ενδυνάμωση των εξαρτημένων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης και για τους ίδιους και για την κοινωνία. Οι νέες Κινητές Μονάδες διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων και ιατρικών πράξεων. Στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα επαγγελματιών στην οποία περιλαμβάνονται γενικοί ιατροί/παθολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων. Οι Μονάδες σταθμεύουν στις «πιάτσες» διαφορετικά διαστήματα του εικοσιτετραώρου και προσεγγίζουν τους χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο, αποκομμένοι από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας. Προσφέρουν πρωτοβάθμια περίθαλψη και βοήθεια για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των εξαρτημένων. Το προσωπικό των Μονάδων πραγματοποιεί, επίσης, περιπατητικές και ποδηλατικές εξορμήσεις σε σημεία με δυσκολότερη πρόσβαση.

Στις βασικές υπηρεσίες των Μονάδων περιλαμβάνονται:

  • Ιατρική φροντίδα, όπως ιατρικές εξετάσεις και τακτική ιατρική παρακολούθηση, περιποίηση τραυμάτων, εμβολιασμοί, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπές σε τριτοβάθμια περίθαλψη, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
  • Παρεμβάσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση των ουσιών με στόχο την πρόληψη της υπερδοσολογίας (overdose), την αποφυγή της μόλυνσης από λοιμώδη νοσήματα και τη μείωση της εξάπλωσής τους.
  • Ανταλλαγή συριγγών και ενέσιμου υλικού.
  • Διανομή προφυλακτικών.
  • Ψυχολογική υποστήριξη.
  • Δικτύωση και παραπομπή σε άλλες θεραπευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Οι κινητές μονάδες είναι «καθαροί» από ουσίες χώροι διημέρευσης, μακριά από τους κινδύνους και τις καταπονήσεις της «πιάτσας». Προσφέρουν: σίτιση, ιματισμό, φροντίδα της ατομικής υγιεινής, ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική και οδοντιατρική φροντίδα, ενημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα, ενημέρωση και κινητοποίηση για την αξιοποίηση δυνατοτήτων και υπηρεσιών κοινωνικοπρονοιακής φροντίδας, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση.

Οι Κινητές Μονάδες είναι διασυνδεδεμένες με τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών με άλλους φορείς και ΜΚΟ στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Οι Κινητές Μονάδες δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν με δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος".

Στις Κινητές Μονάδες του ΚΕΘΕΑ απασχολούνται συνολικά 35 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

Τόσο τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του Δικτύου, όσο και ο βαθμός ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων του από τις παρεχόμενες υπηρεσίες -όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα αξιολόγησης που διενεργήσαμε- καταδεικνύουν ότι το Δίκτυο μπόρεσε να ανταποκριθεί σε σημαντικές ανάγκες των εξαρτημένων στον δρόμο, με σεβασμό στις ανάγκες τους, συνεισφέροντας συγχρόνως στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Συνοπτικά, μέσα στη διετία 2014-2015 το Δίκτυο υποστήριξε 2.564 άτομα, προσφέροντάς τους πολύπλευρες υπηρεσίες: πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και παραπομπής για περαιτέρω έλεγχο, ατομικής συμβουλευτικής, σίτισης, ρουχισμού και ατομικής υγιεινής. Βαρύνουσα σημασίας δράση για την πόλη της Αθήνας αποτέλεσε και η ανταλλαγή συριγγών, καθώς και κιτ ασφαλούς χρήσης. Μέσα στη διετία ανταλλάχθηκαν 105.833 καθαρές σύριγγες με 97.962 χρησιμοποιημένες, πραγματοποιήθηκαν 5.444 ιατρικές πράξεις και διανεμήθηκαν 66.885 μερίδες φαγητού.  Στις πιάτσες πραγματοποιήθηκαν 1.108 συνολικά εξορμήσεις, κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν οι ειδικές κινητές μονάδες που αγοράστηκαν και διαμορφώθηκαν χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος.

Όλες οι παραπάνω δράσεις αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από τους εξυπηρετούμενους και ως προς τις δύο τους διαστάσεις: τον χρόνο ανταπόκρισης και την ποιότητας της υπηρεσίας. Από την αξιολόγηση προκύπτει επίσης η υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων από την καθαριότητα των χώρων των Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης του Δικτύου,  την αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας που νιώθουν μέσα σε αυτά. Στο προσωπικό που στελεχώνει τις δράσεις και αποτελεί κρίσιμο συντελεστή του όλου εγχειρήματος  οι εξυπηρετούμενοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αποδίδουν χαρακτηριστικά, φιλικότητας, διαθεσιμότητας, κατανόησης των αναγκών τους και παροχής   επαρκούς ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Αναγνωρισιμότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο ευρύ κοινό, προβολή των δράσεών του στα ΜΜΕ με σκοπό την ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησης που μπορεί να προσφέρεται από ιδιώτες, εταιρείες, φορείς, αλλά και ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών σε πανελλαδικό επίπεδο.