Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κοινωνικό Πλυντήριο Δήμου Χανίων

Στόχος του Κοινωνικού Πλυντηρίου του Δήμου Χανίων είναι να εξυπηρετεί ευάλωτους πολίτες- δημότες Χανίων που είτε έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές παροχές, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό, είτε δε διαθέτουν καθόλου οικοσκευή.

Δικαιούχοι της Δομής είναι ευάλωτοι πολίτες, δημότες Χανίων: όπως π.χ. άστεγοι, Ρομά και ωφελούμενοι κοινωνικών προγραμμάτων. Μέσω της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών μας αποσκοπούμε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς και τη βελτίωση της αυτοεικόνας και του αυτοσεβασμού τους.

Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με στόχο να εξυπηρετεί ευπαθείς ομάδες του Δήμου Χανίων εις το διηνεκές.

Ο Δήμος Χανίων από το Μάρτιο του 2021 ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου Κοινωνικού Πλυντηρίου στην Ελλάδα, ως ολιστική φροντίδα υγιεινής. Μία νέα δομή, στην οποία ευάλωτοι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ποικιλία παροχών.           

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: κοινωνικά λουτρά, για τη φροντίδα της  ατομικής υγιεινής τους, πλυντήρια και στεγνωτήρια για την καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων τους, δημοτική ιματιοθήκη για δωρεάν προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και λευκών ειδών. Παρέχεται, επίσης, πρόσβαση σε Η/Υ και τηλεόραση και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Τα καθαρά ρούχα αποτελούν όχι μόνο βασικό συστατικό της ατομικής υγιεινής, αλλά και σύμβολο φροντίδας και ποιότητας ζωής – έννοιες στις οποίες όλοι έχουμε δικαίωμα.

Το Κοινωνικό Πλυντήριο εξυπηρετεί ανθρώπους που είτε έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές παροχές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό είτε δε διαθέτουν καθόλου οικοσκευή.         

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, μέσω του προγράμματος REFRAME.

Σημαντική είναι η συμβολή φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, οι οποίοι εθελοντικά ενισχύουν τον εξοπλισμό της δομής με τα απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Το κοινωνικό πλυντήριο βρίσκεται απέναντι από το κτίριο του Δήμου Χανίων στην οδό Καραϊσκάκη.

Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το Κοινωνικό Πλυντήριο εξυπηρέτησε (205) διακόσιους πέντε ωφελούμενους συνολικά. Ενενήντα (90) άτομα στην παροχή πλυντηρίου/στεγνωτηρίου, εκατό δεκαπέντε (115) άτομα φρόντισαν την ατομική τους υγιεινή και εβδομήντα επτά (77) άτομα έλαβαν δωρεάν ρούχα ή/και λευκά είδη   από την ιματιοθήκη.

Μέσω της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών του κοινωνικού πλυντηρίου, ο Δήμος Χανίων  αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς και στη βελτίωση της αυτοεικόνας και του αυτοσεβασμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.