Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Chiesi Hellas AEBE

Κώδικας Αλληλεξάρτησης CHIESI (Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών)

Στόχος του Κώδικα Αλληλεξάρτησης που δημιουργήσαμε ως Chiesi είναι να εμπνεύσει τις συνεργαζόμενες εταιρείες (προμηθευτές μας) να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πραγματικό Οικοσύστημα, μέσα στο οποίο όλοι μαζί θα αυξήσουμε επίπεδο βιωσιμότητας όπως αυτό έχει μέχρι σήμερα, προκειμένου να  επιτύχουμε, και σε πολλές περιπτώσεις να υπερβούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις του κινήματος B Corp, στο οποίο η Chiesi αποτελεί μέρος από το 2019.

Στην Chiesi, διαχειριζόμαστε τις συνεργασίες μας με φροντίδα και προσοχή -για εμάς δεν πρόκειται μόνο για μια αλυσίδα εφοδιασμού, είναι μια πραγματική Αλυσίδα Αξίας.

Προμηθευτές της Chiesi

Νοέμβριος 2020 και εξής

Ο Κώδικας Αλληλεξάρτησης αποτελεί ένα σύνολο αξιών, στόχων και εργαλείων που προέρχονται από τη συνεργασία εντός της Chiesi και των εταιρειών που αποτελούν μέρος του οικοσύστήματός της και εκπροσωπεί ένα θεμελιώδες μέρος της πορείας εξέλιξης προς την πλήρη βιωσιμότητα. Μέσω του κώδικα αναγνωρίζουμε πόσο αναγκαίο και επείγον είναι να δράσουμε, με την επίγνωση ότι ο καθένας μας είναι απαραίτητος στον άλλον και ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις μελλοντικές γενιές. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο έγγραφο, 24 σελίδων, που βασίζεται σε 4 σημαντικά διεθνή πλαίσια όπως το PSCI  (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), ILO, B Corp και το UN SDGs. Αναπτύχθηκε από την Chiesi σε άμεση συνεργασία με τους στρατηγικούς της εταίρους και αποτελεί ένα δυναμικό έγγραφο που θα ενημερώνεται ετησίως και σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας και συνεργατικής σχέσης, εστιάζοντας σε 8 από τους 17 SDGs που υποστηρίζει η Chiesi.

 

΄Συνεργασία με προμηθευτές.

Συμμετοχή της Ομάδας Προμηθειών της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Κώδικα, παρακαλούμε πατήστε στο παρακάτω  Link.

Μέσω του συγκεκριμένου οδηγού, η Chiesi δεσμεύεται να λειτουργεί για/με γνώμονα:

#3 SDG:

1. Ασφάλεια προϊόντων

2. Κανονισμοί Ποιότητας

3. Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ικανοτήτων

#8 SDG:

1. Δίκαιες συνθήκες εργασίας

2. Μισθοί και παροχές

3. Νέοι εργαζόμενοι

4. Αποφυγή απάνθρωπης μεταχείρισης

5. Προστασία εργαζομένων, Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

6. Αποφυγή σύγχρονης δουλείας

7. Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι

8. Επιχειρησιακή Συνέχεια

9. Ασφάλεια Διαδικασιών

#9 SDG

1. Επιστημονική Έρευνα

#10 SDG

1. Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση

2. Ίσες ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς

#12 SDG

1. Επεξεργασία λυμάτων και εκπομπές ρυπών (ΚΡΙ: να γίνουμε Carbon Neutral μέχρι το 2035)

2. Επικίνδυνα χημικά (διαχείριση)

3. Επεξεργασία νερού

4. Αποτελεσματική χρήση πόρων

5. Διαφάνεια -Κοινωνικό & περιβαλλοντικό ΚΡΙ

#13 SDG

1. Εκπομπές αερίων

2. Διαρροές & εκλύσεις

3. Ευημερία των Ζώων

4. Ιχνηλασιμότητα

#16 SDG

1. Δεοντολογία

2. Νομικές απαιτήσεις & απαιτήσεις πελατών

3. Περιβαλλοντικές άδειες

4. Δίκαιος διαγωνισμός προμηθευτών

5. Επιχειρηματική ακεραιότητα

6. Ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση

7. Ασφάλεια, Ιδιωτικό Απόρρητο

#17 SDG

1. Υπεύθυνη επιλογή προμηθευτών

2. Δέσμευση, Λογοδοσία, Τεκμηρίωση

 

 

 

 

 

Η δημιουργία ενός συστήματος αξιών και αρχών, που θα ακολουθούνται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες (ΣΥΝ-ΕΞΕΛΙΞΗ), θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να βελτιώσουμε το επίπεδο βιωσιμότητας του Οικοσυστήματος με άνεση και συνέπεια, διατηρώντας την πιστοποίησή μας ως B Corp εταιρεία.