Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

ELVALHALCOR

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της ElvalHalcor, συντάχθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Ο Κώδικας επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρίας. Παράλληλα εστιάζοντας στην ανάγκη ευαισθητοποίησης και δέσμευσης σε κοινές πρωτοβουλίες, που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα, φροντίζουμε να ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους προμηθευτές μας σε γενικότερα θέματα υπεύθυνης λειτουργίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών απευθύνεται σε όλους τους υφιστάμενους και νέους προμηθευτές της ElvalHalcor.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών τέθηκε σε εφαρμογή το 2016, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των προμηθευτών ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2015. Πλέον εφαρμόζουμε την πρακτική αυτή σε ετήσια βάση, καθώς έχουμε λάβει θετικά σχόλια από τους προμηθευτές μας.

Με σκοπό τη διάχυση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, η Εταιρία προχώρησε στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της ElvalHalcor καθορίζει το πλαίσιο που ακολουθούμε για την υπεύθυνη διαχείριση των προμηθειών μας. Ο Κώδικας περιγράφει τις προσδοκίες/απαιτήσεις μας από την εφοδιαστική μας αλυσίδα (προμηθευτές και συνεργάτες), όσον αφορά στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι ενότητες του Κώδικα καλύπτουν τα θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική προστασία, στη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στις πρακτικές εργασίας, της δεοντολογίας και της Ακεραιότητας, στη διαφάνεια και στο σεβασμό της ανταγωνιστικότητας, στην αξιοκρατία και στις ίσες ευκαιρίες κ.λπ. Η ElvalHalcor γνωστοποιεί τον Κώδικα αυτό στους προμηθευτές και συνεργάτες της (υφιστάμενους και νέους), οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τις υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει η Εταιρία και να υιοθετούν κοινές αξίες και αρχές στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, γεγονός που πιστεύουμε θα αποφέρει αμφίδρομα οφέλη. Επιπρόσθετα, για να πετύχουμε περαιτέρω βελτίωση στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ενθαρρύνουμε από τους προμηθευτές και συνεργάτες μας να μεταφέρουν τη διάχυση των αρχών του Κώδικα και να προωθήσουν με τη σειρά τους τις υπεύθυνες πρακτικές και στους δικούς τους προμηθευτές και συνεργάτες.

Καθώς οι προμηθευτές και συνεργάτες μας, αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της δραστηριότητάς μας, έχουμε επιλέξει να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους. Στο πλαίσιο αυτό και εστιάζοντας στην ανάγκη ευαισθητοποίησης και δέσμευσης σε συναφείς πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα, φροντίζουμε να ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους προμηθευτές μας σε γενικότερα θέματα υπεύθυνης λειτουργίας. Η πρακτική αυτή, αποτελεί μία πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε το 2015 και εφαρμόζουμε πλέον σε ετήσια βάση, καθώς έχουμε λάβει πολύ θετικά σχόλια από τους προμηθευτές μας.

 

Τα ενημερωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρείχαμε στους προμηθευτές μας οργανώθηκαν από την ομάδα της Διεύθυνσης Προμηθειών και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, εξειδικευμένους στα εκάστοτε θέματα.

Στη διαδικασία ανάπτυξης του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών συμμετείχαν στελέχη της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, στη διαδικασία της οργάνωσης και διεξαγωγής των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους προμηθευτές, συμμετείχαν εργαζόμενοι και στελέχη της Διεύθυνσης Προμηθειών.

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και  στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών τον έχουμε κοινοποιήσει στο σύνολο των προμηθευτών μας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους προμηθευτές μας σε θέματα υπεύθυνης λειτουργίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2015. Την περίοδο 2015-2019 ενημερώσαμε /εκπαιδεύσαμε σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, περισσότερα από 70 στελέχη προμηθευτών μας.

Η θεματολογία που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, είναι:

  • Βασικές έννοιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη, αρχές και πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας
  • Εργαλεία 6σ για την παρακολούθηση και διασφάλιση της συνεχούς βιώσιμης ανάπτυξης
  • Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (Νέα εγκύκλιος 62784 σχετική με Ν.4403/2016 & Ν.4308/2014)

Έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε και να αναπτυσσόμαστε ακολουθώντας αρχές και υπεύθυνες πρακτικές για ένα υγιές επιχειρείν. Θεωρούμε λοιπόν βασικό παράγοντα επιτυχίας, την προώθηση και διάχυση των θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Η σχέση συνεργασίας με τους προμηθευτές μας είναι καθοριστικής σημασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εταιρίας μας, καθως επηρεάζουν σημαντικά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι σημαντικά για την Εταιρία, καθώς και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς:

  • Επιτυγχάνεται εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των προμηθευτών στα συναφή θέματα
  • Επιχειρείται αλλαγή της κουλτούρας και της υιοθέτησης αρχών και πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας και από εταιρίες μικρότερου μεγέθους (π.χ. ΜΜΕ)
  • Μειώνονται περαιτέρω οι πιθανότητες εμφάνισης περιστατικών παράνομης ή μη ηθικής συμπεριφοράς (π.χ. κίνδυνοι δωροδοκίας, διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων)  στην προμηθευτική αλυσίδα
  • Επιδεικνύεται η δέσμευση της Εταιρίας για ηθική συμπεριφορά και υπεύθυνη λειτουργία.
  • Προάγεται η εταιρική εικόνα της ElvalHalcor ως ακέραιου και αξιόπιστου επιχειρηματικού συνεργάτη.