Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Lidl Ελλάς & ΣΙΑ ΟΕ

Μελέτη Social Return on Investment της Lidl Ελλάς για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής του Χαμόγελου του Παιδιού

Πραγματοποιήσαμε πρώτοι στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, για το διάστημα από 1 Απριλίου 2015 έως και 31  Δεκεμβρίου 2019, τη μελέτη Social Return on Investment (SROI) για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής, με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, διεξάγοντας μεταξύ άλλων συνεντεύξεις, focus groups και ερωτηματολόγια στους εμπλεκομένους στοχεύοντας να μεταφράσουμε τις επενδύσεις μας στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», από το 2015, σε κοινωνική αξία.

Ο ΛΟΓΟΣ

… για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που επήλθαν στις ζωές των ανθρώπων από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής.

… για να μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα κοινωνικής αξίας

.… για να αποδώσουμε μία ποσοτικοποιημένη νομισματική αξία σε αυτά τα αποτελέσματα. 

Ως προς την επικοινωνία της μελέτης:

Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders της εταιρίας μας:

 

 • Οργανωτικά (εσωτερικά ως προς την εταιρεία): εργαζόμενους, διοικητικά στελέχη, συλλόγους, μετόχους.
 • Οικονομικά (εξωτερικά ως προς την εταιρεία): πελάτες, πιστωτές, διανομείς, προμηθευτές.
 • Κοινωνικά (εξωτερικά ως προς την εταιρεία): κοινότητες, κυβέρνηση, μη κερδοσκοπικοί φορείς, περιβάλλον.

Ως προς το Κέντρο Στήριξης:

 • Παιδιά  οικογενειών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Παιδιά που μεγαλώνουν στα 5 σπίτια του Οργανισμού στην Αττική, τα οποία υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής Οι οικογένειες των παιδιών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Οι οικογένειες των παιδιών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Εργαζόμενοι και εθελοντές στο Κέντρο Στήριξης και στα πέντε σπίτια του Οργανισμού
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό

Tα ευρήματα της έρευνας αφορούν το διάστημα από 1 Απριλίου 2015 έως και 31  Δεκεμβρίου 2019, ενώ η επικοινωνία της έρευνας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2020 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η μελέτη με λίγα λόγια

Πραγματοποιήσαμε πρώτοι στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, για το διάστημα από 1 Απριλίου 2015 έως και 31  Δεκεμβρίου 2019, τη μελέτη Social Return on Investment (SROI) για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής, με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, διεξάγοντας μεταξύ άλλων συνεντεύξεις, focus groups και ερωτηματολόγια στους εμπλεκομένους.

 

Το Kέντρο Στήριξης

Τον Απρίλιο του 2015 διαθέσαμε στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακίνητό μας στη Νέα Μάκρη για να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Στήριξης των λειτουργιών του Οργανισμού, καλύπτοντας και τα λειτουργικά του έξοδα. Λειτουργεί καθημερινά, είναι στελεχωμένο με ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, αποθηκάριο και παρέχει υλική, κοινωνική, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες.

Ακόμη, μέσω του Κέντρου Στήριξης, προσφέρεται η δυνατότητα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να αποθηκεύει και να διανέμει φρέσκα, καταψυγμένα προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης σε:

 

•             οικογένειες της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη

•             5 σπίτια* του Οργανισμού στον Νομό Αττικής

•             τρίτους φορείς κοινωνικής υποστήριξης

 

* η μελέτη περιλαμβάνει τις σημαντικότερες επιδράσεις που προκύπτουν για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα 5 αυτά σπίτια από το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει το ΧτΠ  (π.χ. σίτιση, διαμονή, ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.α.)

 

Με τον Οργανισμό το Χαμόγελο του Παιδιού και με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος

Διεξήχθησαν από στελέχη της ΕΥ και της Lidl Ελλάς συνεντεύξεις, focus groups και ερωτηματολόγια στους εμπλεκομένους με το Κέντρο Στήριξης, οι οποίοι είναι:

 

 • Παιδιά  οικογενειών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Παιδιά που μεγαλώνουν στα 5 σπίτια του Οργανισμού στην Αττική, τα οποία υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής Οι οικογένειες των παιδιών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Οι οικογένειες των παιδιών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Εργαζόμενοι και εθελοντές στο Κέντρο Στήριξης και στα πέντε σπίτια του Οργανισμού
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ακίνητό μας στη Νέα Μάκρη, το οποίο διαθέσαμε τον Απρίλιο του 2015 στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού για να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Στήριξης των λειτουργιών του Οργανισμού.

 

Εκεί πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις, focus groups και ερωτηματολόγια στους εμπλεκομένους με το Κέντρο Στήριξης, ενώ τα ευρήματα διατυπώθηκαν στα γραφεία του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος στην Αθήνα.

Η εκτιμώμενη κοινωνική αξία που δημιουργήθηκε, για το διάστημα από 1 Απριλίου 2015 έως και 31  Δεκεμβρίου 2019, ανέρχεται συνολικά σε περίπου 23,2 εκ. ευρώ, με τις συνολικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών να ανέρχονται σε περίπου 9,9 εκατ. ευρώ.

Για κάθε 1€ που επενδύθηκε από τη Lidl Ελλάς στο Κέντρο Στήριξης Νέας Μάκρης, έχουν δημιουργηθεί 2,4€ κοινωνικού οφέλους, μέσω όλων των δραστηριοτήτων του Χαμόγελου του Παιδιού που υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης.

ΠΩΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΜΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

42% Παιδιά  οικογενειών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη

19% Παιδιά που φιλοξενούνται στα πέντε σπίτια του Οργανισμού στην Αττική

23% Οι οικογένειες των παιδιών της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη

13% Εργαζόμενοι και εθελοντές στο Κέντρο Στήριξης και στα πέντε σπίτια του Οργανισμού

3% Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Tο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής αξίας που δημιουργήθηκε (61%) προκύπτει από τις θετικές επιπτώσεις που είχαν οι δραστηριότητες στα παιδιά.
Το δεύτερο σημαντικότερο ποσό κοινωνικής αξίας (23%) που δημιουργήθηκε, εκτιμάται για τα μέλη της οικογένειας των παιδιών που υποστηρίζονται μέσω του Κέντρου Στήριξης στη Νέα Μάκρη.