Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενημέρωση & Εκπαίδευση

ΚΕΘΕΑ

Μεταβατικό Σχολείο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ

Οι περισσότεροι χρήστες που φτάνουν στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ -ΕΞΑΝΤΑΣ έχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Το ποσοστό των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας που δεν έχει ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση  αγγίζει ή και ξεπερνά το 40%.  Για το λόγο αυτό η επανασύνδεσή τους  με την εκπαιδευτική διαδικασία και η αναβάθμιση των τίτλων σπουδών τους είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας τους και προϋπόθεση για την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτό το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ έχει δημιουργήσει από το 2003 ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του, μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίων Γυμνασίου και Λυκείου,  διπλώματος αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και ενίσχυσης των δεξιοτήτων, γνώσεων και ενδιαφερόντων τους, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

Μέλη θεραπευτικής κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ

Η δράση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και διαρκεί 7 μήνες.

Λειτουργία προγράμματος τυπικής εκπαίδευσης (μία τάξη για Γυμνάσιο, μία για Λύκειο) για υπό απεξάρτηση άτομα που βρίσκονται στην κύρια φάση θεραπείας στη Θεραπευτική Κοινότητα  του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ (Σελήνια, Σαλαμίνα).

Θεραπευτικό προσωπικό και επιμορφωτές.

Αττική, Σαλαμίνα

Ο αριθμός των επωφελούμενων ατόμων όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται στο 40-50% της δύναμης της Θεραπευτικής Κοινότητας  που σημαίνει 20- 25 άτομα ανά έτος. Τα επωφελούμενα μέλη συμμετέχουν σε  απολυτήριες ή κατατακτήριες εξετάσεις στο Εσπερινό Γυμνάσιο ή Λύκειο του Περάματος με το οποίο υπάρχει συνεργασία από το 2004.