Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Η μετεγκατάσταση της αρχαίας δομής σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχαιολογικές Αρχές προκειμένου να προστατευθεί ένα ιστορικό πολιτιστικό μνημείο και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εξόρυξης μπεντονίτη.

Η τοπική κοινωνία της Μήλου και οι επισκέπτες του νησιού, κάθε ηλικίας.

Η αρχαία δεξαμενή ανακαλύφθηκε τον Μάιο του 2012 και μεταφέρθηκε τον Νοέμβριο του 2018.

Το 2012, στο ορυχείο μπεντονίτη Αγγεριά όπου λειτουργεί η Imerys αποκαλύφθηκε αρχαία δεξαμενή 2.700 ετών. Ανακαλύφθηκαν επίσης πήλινα βάζα με ανάγλυφη διακόσμηση και αμφορείς από τον 6ο-5ο αιώνα π.Χ. υποδεικνύοντας ότι στην τοποθεσία υπήρξε βιοτεχνία για προϊόντα που εξήχθησαν από τη Μήλο.

Μετά την πλήρη έκθεση της αρχαίας κατασκευής και 5 χρόνια έρευνας, οι αρχαιολογικές αρχές ενέκριναν τη μετεγκατάσταση 300 μ. στα ανατολικά όρια του παρακείμενου ορυχείου, όπου δεν θα εμπόδιζε μεσοπρόθεσμα την επέκταση του ορυχείου της Αγγεριάς προς τα νότια. Υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Κορρέ, αρχιτέκτονα που ειδικεύεται στη μετεγκατάσταση αρχαιοτήτων, ειδικοί με την χρήση ειδικών μηχανημάτων πραγματοποίησαν την κίνηση τον Νοέμβριο του 2018. Η επιτυχία του έργου ήταν κρίσιμη.

Aυτό το μεγάλης κλίμακας έργο αποδεικνύει την αφοσίωση της εταιρείας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στην τοπική κοινότητα, εξυπηρετώντας τόσο την προστασία της γης όσο και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2019, 200 άτομα, μαθητές και δάσκαλοι, νησιώτες και τουρίστες, επισκέφτηκαν τον νέο αρχαιολογικό χώρο. Θαύμαζαν τη μετεγκατασταθείσα δεξαμενή και τα ευρήματα που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, και έμαθαν για τις χρήσεις του μπεντονίτη στη σύγχρονη ζωή.

Συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχαιολογικές αρχές, αρχιτέκτονας Δημήτρης Κορρές

Τομέας Ορυχείων

Ορυχείο Μπεντονίτη Αγγεριά, Μήλος

Η πρωτοβουλία ενσωματώνεται στο τοπικό πλαίσιο μέσω διαφόρων παραγόντων:

(1) επιδεικνύοντας σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά μέσω στενής συνεργασίας με αρχαιολογικές αρχές,

(2) διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της εργασίας στα ορυχεία και τις επιχειρήσεις γενικά,

(3) αποδεικνύοντας σε τρίτους ότι και οι δύο στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς σύγκρουση (προστασία τόσο της εξόρυξης όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς),

(4) παρέχοντας βιωσιμότητα στο μέλλον μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών του νησιού ως τουριστικού αξιοθέατου φυσικής και πολιτιστικής αξίας και μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για την Imerys καθώς αποδεικνύει την αφοσίωσή της στην κοινωνική συμβολή με δράσεις προστασίας και προώθησης του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Πρόκειται για μια μοναδική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο νησί της Μήλου, με τη χρήση ειδικών και μηχανημάτων που μεταφέρθηκαν ειδικά για αυτό το έργο. Τα κεφάλαια που διατέθηκαν σε όλα τα σχετικά έργα για αρχαιολογική ανίχνευση και έρευνα προωθούσαν την αειφορία: αφενός, απελευθερώνοντας χώρο για μελλοντική εξόρυξη και, αφετέρου, διαφυλάσσοντας τα αρχαία ευρήματα σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από την εταιρεία στις αρχαιολογικές υπηρεσίες για συντήρηση και περαιτέρω χρήση.