Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

ELVALHALCOR

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Η προώθηση των θεμάτων  υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, έχουν ως κύριο στόχο την αλλαγή της κουλτούρας και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες (εργαζόμενους εργολάβων που ασκούν εργασία εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας) της ElvalHalcor – τομέας σωλήνων χαλκού.

Ετήσιο συνεχές πρόγραμμα.

Από το 2010 η Εταιρία υλοποιεί το «Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος». Ο μήνας αυτός έχει πλέον θεσμοθετηθεί στην Εταιρία και εφαρμόζεται ετησίως. Για 8η συνεχή χρονιά η ElvalHalcor με την υλοποίηση του θεσμού αυτού, επιβεβαιώνει ότι η υγεία & ασφάλεια των ανθρώπων και των συνεργατών της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν απόλυτη δέσμευση και κορυφαία προτεραιότητα.

 

Πρόκειται για μία μεγάλη ενημερωτική καμπάνια που διαρκεί ένα μήνα, με πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με κύριο στόχο την αλλαγή της κουλτούρας και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατά τη διάρκεια του Μήνα πραγματοποιείται εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στα θέματα αυτά.

 

Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία, αποτελεί σημαντικό εργαλείο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων και συνεργατών μας στα συναφή θέματα. Κατά τη διάρκεια του Μήνα, πραγματοποιείται ανάδειξη των προτεραιοτήτων μας στους τομείς υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσα από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και σχετικές δραστηριότητες και για το λόγο αυτό θεωρούμε πως συμβάλει θετικά στο να κτίσουμε μία κοινή κουλτούρα ασφαλούς συμπεριφοράς.

 

Το 2017, κατά τη διάρκεια του Μήνα, το πρόγραμμα ενημέρωσης/εκπαίδευσης περιελάμβανε παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με:

 • την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας
 • την πρόληψη και κατάσβεση φωτιάς (σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου με ακολούθησε άσκηση κατάσβεσης φωτιάς με χρήση φορητού πυροσβεστήρα και πυρίμαχης κουβέρτας)
 • την επικοινωνία των συμβάντων/ατυχημάτων και ιδιαίτερα των παρ' ολίγον ατυχημάτων από τους εργαζομένους, για να αποτραπούν εν δυνάμει συμβάντα
 • την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων (ειδική αναφορά στις Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου)
 • την ευταξία και καθαριότητα και συνεπώς έναν ασφαλέστερο εργασιακό χώρο (Σύστημα 5S)
 • την αντιμετώπιση και άσκηση διαρροής χημικής ουσίας
 • την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης
 • την ορθή χρήση των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας
 • την εφαρμογή του Κανονισμού CLP (επεξήγηση εικονογραφημάτων)
 • την ανακύκλωση και σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και ορθή αντιμετώπιση διαρροών χημικής ουσίας με επεξήγηση κινδύνων ανά τύπο ουσίας, με ορισμό ομάδων δράσης, σχεδίου αντιμετώπισης και άσκηση με υποτιθέμενο σενάριο διαρροής.

 

Επιπρόσθετα, το 2017, κατά τη διάρκεια του Μήνα, πραγματοποιήθηκε από την ΜΚΟ «Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ» ένα σύντομο ενημερωτικό σεμινάριο για τον καρκίνο του πνεύμονα σε μία ομάδα εργαζομένων της Εταιρίας.

 

Σε όλες τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μήνα, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημαντικότητα της συμμετοχής και της δέσμευσης των εργαζομένων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων και των κανόνων ασφαλείας κατά την εργασία.

 

Παράλληλα διανέμεται σχετικό έντυπο υλικό, στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας και των συνεργατών. Κάθε χρόνο η θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Δεν υπάρχει συνεργασία με άλλο φορέα για την υλοποίηση της δράσης αυτής. Οι εκπαιδεύσεις/ενημερώσεις των εργαζομένων πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους του τμήματος Υγείας & Ασφάλειας και του τμήματος Περιβάλλοντος της ElvalHalcor.

Συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα της Εταιρίας.

Οινόφυτα Βοιωτίας, εγκαταστάσεις ElvalHalcor – Τομέας σωλήνων χαλκού (Halcor)

Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία, αποτελεί σημαντικό εργαλείο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων και συνεργατών μας στα συναφή θέματα. Κατά τη διάρκεια του Μήνα, πραγματοποιείται ανάδειξη των προτεραιοτήτων μας στους τομείς υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσα από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και σχετικές δραστηριότητες και για το λόγο αυτό θεωρούμε πως συμβάλει θετικά στο να κτίσουμε μία κοινή κουλτούρα ασφαλούς συμπεριφοράς και μία γενικότερη υπεύθυνη στάση υπευθυνότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον. 

 

Κατά τη διάρκεια του Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 2017, εκπαιδεύτηκαν 151 εργαζόμενοι. Συνολικά  από το 2010-2017, κατά τη διάρκεια του Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος έχουν εκπαιδευτεί συνολικά :

 • 2.184 εργαζόμενοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • 2.068 εργαζόμενοι σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τόσο ο «Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος» όσο και το  εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους) σε σχετικά θέματα που εφαρμόζει η ElvalHalcor τα τελευταία χρόνια, έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης στους τομείς αυτούς. Ως αποτέλεσμα όλων των προληπτικών ενεργειών που εφαρμόζονται, καθώς και της στοχευμένης εκπαίδευσης σε θέματα υγείας & ασφάλειας και σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναφέρουμε ως σημαντικό όφελος για την Εταιρία, την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα θέματα αυτά, καθώς και τη βελτίωση της επίδοσής μας στους τομείς αυτούς.

 

Σημειώνουμε από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε σημειώσει, σημαντική βελτίωση όσον αφορά στην επίδοσή μας στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 2010-2017 ο δείκτης συχνότητας συμβάντων (LTI) έχει μειωθεί κατά 10%, καθώς και ο δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων (SR) έχει μειωθεί κατά 48%. Επιπρόσθετα, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, καθώς έχουμε πετύχει σημαντική βελτίωση σε όλους σχεδόν τους περιβαλλοντικούς μας δείκτες (π.χ. μειώθηκε η ειδική κατανάλωση νερού, μειώθηκε η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκε).