Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Το πρόγραμμα Mind the εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Quest Forward» του Ομίλου Quest, που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση νέων ανθρώπων με ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις, στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την αγορά και στη διακράτηση ταλαντούχων εργαζόμενων στην Ελληνική αγορά.
 

Το πρόγραμμα Mind the απευθύνεται σε νέους απόφοιτους  σχολών Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών που ασχολούνται με τον προγραμματισμό, καθώς και σε junior developers.

Έναρξη Σεπτέμβριος 2019-  Συνεχής επαναλαμβανόμενη δράση

Από το 2020  ο Όμιλος θα υλοποιήσει αντίστοιχο πρόγραμμα για εμπορικά θέματα (sales & marketing for the digital customer).

Το πρόγραμμα υποτροφιών Mind the σχεδιάστηκε από τον Όμιλο Quest, με στόχο να παρέχει σε νέους ανθρώπους επίκαιρη και ουσιαστική γνώση γύρω από τις τεχνολογίες προγραμματισμού java & .NET και ταυτόχρονα να τους δώσει τη δυνατότητα  να εργασθούν στις εταιρείες του Ομίλου Info Quest Technologies, Uni Systems, Cardlink και ACS. 

 

Οι υποτροφίες δίνονται σε 30 νέους, με πάθος για τον προγραμματισμό και ενδιαφέρον να ενταχθούν άμεσα στις δυναμικές ομάδες developers των εταιρειών του Ομίλου Quest. Οι υπότροφοι επιλέγονται μετά από ανοικτό κάλεσμα του Ομίλου σε όλους τους ενδιαφερόμενους (με υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος σε digital / social media, δελτία τύπου, δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας https://codingschool.eu/mindthecode/), test προεπιλογής και κατόπιν αξιολόγηση από έμπειρα στελέχη των Διευθύνσεων HR  του Ομίλου με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κριτήρια και συστήματα.

 H εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

Εντατική εκπαίδευση 120 ωρών σε γλώσσες προγραμματισμού java & .NET από έμπειρους επαγγελματίες / εισηγητές. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών με παρουσίαση project.
Συμμετοχή σε ομαδικά coding Projects
Γνωριμία  των  συμμετεχόντων με senior developers / architects, που εργάζονται σε μεγάλα Projects  του Ομίλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με επισκέψεις και workshops στα γραφεία του Ομίλου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

 

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος  οι υπότροφοι με κριτήριο την απόδοσή τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 4-6 μηνών στις  προαναφερθείσες εταιρείες του Ομίλου.  Κατόπιν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόληψης, μία επαγγελματική προοπτική, που τους παρέχει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές. Ενδεικτικά αναφέροντας:

Εργασία σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον ενός κορυφαίου Ελληνικού Ομίλου, με πολλές εταιρείες  διαφορετικού αντικειμένου, που κάθε μία πρωταγωνιστεί στον τομέα της, και σημαντική δραστηριοποίηση στον τομέα του ICT.
Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς,  με ευκολότερη την εύρεση εργασίας στο εξής.
Συνεργασία με μερικούς από τους πλέον ταλαντούχους επαγγελματίες της αγοράς

Απόκτηση σημαντικής εμπειρίας από τη συμμετοχή  σε πολύ ενδιαφέρονται και κρίσιμα Projects τα οποία οι εταιρείες του Ομίλου υλοποιούν  για του πελάτες τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και στο πλαίσιο του δικού τους ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την υποστήριξη του Coding School του  kariera.gr

Ενεργή συμμετοχή του HR / Training & Development unit, καθώς και developers του Ομίλου στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενεργή συμμετοχή στελεχών και Mentoring  κατά τη διάρκεια της περιόδου μαθητείας.

Ελλάδα 

Εντατική Εκπαίδευση  120 ωρών σε 30 νέους σε γλώσσες προγραμματισμού. Μαθητεία και ευκαιρία πρόσληψης σε έναν από τους μεγαλύτερους  Ελληνικούς Ομίλους με ισχυρή παρουσία στον τομέα της τεχνολογίας.    

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Όμιλος στοχεύει περίπου 20-25  νέα ταλέντα στον προγραμματισμό να ενταχθούν  στον Οργανισμό (μαθητεία και έπειτα δυνατότητα πρόσληψης) ενισχύοντας το δυναμικό developers των εταιρειών και βοηθώντας στην επίτευξη των στόχων τους.

Συμβάλλει, επίσης ευρύτερα, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων της νέας γενιάς, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς,  συμβάλλοντας στην παραμονή  του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα και την  αξιοποίησή του  προς όφελος ολόκληρης της  κοινωνίας.