Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Διαφάνεια και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών.

  1. Εργαζόμενους
  2. Μετόχους
  3. Τοπικές Κοινωνίες
  4. Κοινωνία στο σύνολο της
  5. Νέους
  6. Πελάτες
  7. Προμηθευτές
  8. Φορείς-περιβαλλοντικές οργανώσεις 

Από το 2020 και στο εξής. 

Μέσα από την πλατφόρμα ενημέρωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (https://envi-platform.titan.gr/), ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις μετρήσεις αερίων εκπομπών, οι οποίες εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία με ειδικά γραφήματα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εύκολα ότι οι εκπομπές των αερίων παραμένουν διαχρονικά χαμηλά και πάντα κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Μέσo του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα (https://coprocessing.titan.gr/) ο επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την συν-επεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν.

Και οι δύο πλατφόρμες είναι διαδραστικές και δίνουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους πολίτες να υποβάλουν ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιστούμε ένα κανάλι επικοινωνίας και διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο.

Δελτίο τύπου: https://coprocessing.titan.gr/sites/default/files/13052020_platforma_perivallontikou_apotupomatos_ergostasiou_efkarpias.pdf

Οι Μηχανικοί Προστασίας Περιβάλλοντος κάθε εργοστασίου σε καθημερινή βάση ενημερώνουν το κοινό για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εργοστασίων.

Διαδίκτυο 

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των εργοστασίων μας, μπορούν να συγκρίνουν τις αέριες εκπομπές των εργοστασίων με τις ημερήσιες οριακές τιμές όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία και να παρακολουθούν την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα για τα οφέλη της αξιοποίησης εναλλακτικών έναντι συμβατικών καυσίμων και πώς η συν-επεξεργασία γενικότερα συμβάλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στο περιβάλλον και την κοινωνία.