Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Cause – related προγράμματα & social μάρκετινγκ

INTERAMERICAN

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN, συμπληρώνοντας τρεις δεκαετίες πρωτοπορίας στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας από την πρώτη πρότασή της στον κλάδο και δύο δεκαετίες από το πρώτο Σύστημα Υγείας στην ελληνική αγορά, που επίσης έφερε τη σφραγίδα της, προχωρεί στη διάθεση ενός νέου, ριζοσπαστικού για την ελληνική αγορά μοντέλου ασφάλισης, στην πιο απαιτητική και κρίσιμη περιοχή ασφάλισης για την ποιότητα ζωής και την κοινωνία, την ασφάλιση υγείας.

Το καινοτόμο Σύστημα Υγείας «bewell», μετά από μια διετία μελέτης δεδομένων, προηγμένων διεθνών πρακτικών και τάσεων, λειτουργικής προετοιμασίας και σχεδιασμού, εξατομικεύει απόλυτα την ασφάλιση υγείας. Με το "bewell"  ανοίξαμε ένα πέρασμα σε νέες αγορές πελατών, που έως σήμερα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και αποκλεισμούς στην ασφάλιση υγείας, από το κόστος μέχρι την επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών.

 

Το «bewell»  περιλαμβάνει νέες, πρωτοποριακές καλύψεις, όπως και 100% κάλυψη συγκεκριμένων σοβαρών ασθενειών. Το σύστημα ασφάλισης διαφοροποιείται τιμολογιακά ανά περιφέρεια/γεωγραφική περιοχή και παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό ασφάλιστρο λόγω της ευελιξίας σύνθεσης καλύψεων (λογική παζλ), προβλέποντας και σημαντικές εκπτώσεις σε οικογένειες, που είναι αθροιστικές και παρέχονται στο σύνολο των καλύψεων. Με τον τρόπου αυτό, μέσω του νέου συστήματος έγινε ενα "άνοιγμα" σε νέες ομάδες πελατών που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και αποκλεισμούς στην ασφάλιση υγείας, από το κόστος μέχρι την επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών.

Το νέο συστημα υγείας λανσαρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το «bewell» αποτελεί μια συνισταμένη πρόταση, που βασίζεται σε τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη ποιότητα ζωής, οι οποίοι είναι:

• Η εξατομικευμένη ασφάλιση μέσω πλήθους συνδυαστικών επιλογών (εκατοντάδων), που προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες σύμφωνα με τις επιλογές του ασφαλιζομένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση και ο περιορισμός του κόστους. Ταυτόχρονα, παρέχονται εκπτώσεις σε υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις, ενώ περιορίζεται η συμμετοχή του πελάτη στις δαπάνες.

• Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μέσω υποδομών και συνεργασιών, που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζονται με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικού.

• Η δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, βασισμένου στη συγκροτημένη πρόληψη: τη σωστή διατροφή, τη σωματική άσκηση, την υγιεινή και την ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία και ευζωία.

Το «bewell» χαρακτηρίζεται μοναδικό, δεδομένου ότι παρέχει απόλυτη ευελιξίας επιλογών, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μέλους μιας οικογένειας ξεχωριστά αλλά στο ίδιο οικογενειακό συμβόλαιο, ενώ περιλαμβάνει νέες, πρωτοποριακές καλύψεις, όπως και 100% κάλυψη συγκεκριμένων σοβαρών ασθενειών. Το σύστημα ασφάλισης διαφοροποιείται τιμολογιακά ανά περιφέρεια/γεωγραφική περιοχή και παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό ασφάλιστρο λόγω της ευελιξίας σύνθεσης καλύψεων (λογική παζλ), προβλέποντας και σημαντικές εκπτώσεις σε οικογένειες, που είναι αθροιστικές και παρέχονται στο σύνολο των καλύψεων.

Οι έξι τομείς καλύψεων του «bewell» αναδεικνύουν το εύρος του συστήματος, καθώς περιλαμβάνουν: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, επείγοντα περιστατικά, επιδόματα υγείας, νοσηλεία από ασθένεια και ατύχημα, νοσηλεία μόνο από ατύχημα και φάρμακα. Στο σύστημα, η Γραμμή Υγείας 1010 αποτελεί την «καρδιά», λειτουργώντας για την υποδοχή και διαχείριση επειγόντων περιστατικών, για μεταφορά ασθενούς, ενημέρωση επί των καλύψεων, πληροφορίες για το δίκτυο υγείας, προέγκριση νοσηλείας και ακόμη, για ιατρικές συμβουλές.

Για την υλοποίηση των ασφαλιστικών προτάσεων που προσφέρει το σύστημα Υγείας bewell, συνεργάζονται οι διοικητικές ομάδες υγείας της εταιρείας, οι ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή MEDICLINIC, Medifirst πολυιατρείο) και το δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών και διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις του bewell είναι διαθέσιμες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες διάθεσης από την INTERAMERICAN του «bewell», προστέθηκαν 10.000 νέα συμβόλαια στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (στοιχεία Ιούλιος 2019).

Το Σύστημα έρχεται να προσθέσει αξία για τον ασφαλισμένο, δεδομένου ότι τα τυπικά ασφαλιστικά προϊόντα υγείας δεν είναι, πλέον, επαρκή καθώς δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες: αύξηση του προσδόκιμου ζωής, νέες ασθένειες, υψηλό κόστος, τεχνολογία στην υγεία, ενώ οι πολίτες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα υγείας από ότι στο παρελθόν.

Με το νέο Σύστημα Ασφάλισης Υγείας:

  • ξεπερνάμε πλήθος προβλημάτων που προκύπτουν από τα στερεότυπα προϊόντα ασφάλισης
  • δημιουργούμε ένα νέο, ευρύτατο ασφαλιστικό περιβάλλον, προσιτό, σαφές και αντικειμενικά ανταποδοτικό για κάθε πελάτη, σφαιρικής φροντίδας και προστασίας για την υγεία του
  • Ανοίγουμε ένα πέρασμα σε νέες αγορές πελατών, που έως σήμερα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και αποκλεισμούς στην ασφάλιση υγείας, από το κόστος μέχρι την επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών

Κατά τους πρώτους επτά μήνες διάθεσης από την INTERAMERICAN του «bewell», προστέθηκαν 10.000 νέα συμβόλαια στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας